6 มิถุนายน 2555 @ ไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบแนวทางเชิงนโยบายแนวทางปฏิบัติและกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 20 (6) ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปร่วมรับทราบถึงความคืบหน้าของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 20 (6) ที่ทางกระทรวงไอซีที เป็นเจ้าภาพจากภาครัฐในการขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม โดยในระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการกำหนดแผนงานให้ครบตามระยะเวลา 5 ปี ที่ส่วนตัวแล้วผมเห็นความพยายาม ความตั้งใจของ จนท.ของกระทรวงไอซีที ในการดำเนินการประชุมในส่วนการปฏิบัติการครับ

มีการวิพากษ์ และนำเสนอขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อความ ต่างๆ ของแผนงานเดิม ซึ่งตัวผมเองไม่ยึดติดกับเรื่องนี้ จึงรับฟังเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างที่สอบถามเล็กน่อย แล้วก็แค่เพียงรู้สึกถึงความรับผิดชอบของสังคมไทย ............................................(มาต่ออีกทีนะครับ ง่วงแล้ว)
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook