โครงการพัฒนาทักษะคนพิการ

สวัสดีครับเพื่อนๆ และคนพิการ ผมขอประชาสัมพันธ์ "โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะ" ที่ทางสถานีไทยพีบีเอส ได้จัดขึ้นที่ห้องบีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A เวลา 10.00 - 16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์:
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคระห์ วิพากษ์และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะอย่างตรงประเด็น
2. สร้างแนวทางการทำกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายคนพิการ

ต้องการคนพิการเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ท่าน สามารถนำผู้ช่วยเหลือมาด้วยได้


สำหรับค่าเดินทาง: 
จากต่างจังหวัด: กิโลเมตรละ 5 บาท จากระยะทางการเดินทางจริง สามารถมาพักค้างคืนในคืนวันเสาร์ที่ 16 ได้ โดยต้องออกใบเสร็จที่พักเบิกจ่ายตามจริง ลงรายละเอียดดังนี้

ที่อยุ่ออกใบเสร็จ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
การเข้าพัก ที่พัก 1 คนไม่เกิน 800 บาท  2 คนไม่เกิน 1600 บาท
การออกใบเสร็จที่พัก ให้ระบุชื่อคนเข้าพักในหลักฐานการเข้าพักด้วย

ในกรุงเทพ และปริมณฑล: เหมาจ่าย 600 บาท ปริมณฑล หากเกินกว่า 600 บาท จ่ายค่าเดินทางตามจริง (แท็กซี่)


ลงทะเบียนเข้าร่วมโคร.การกดที่ลิงก์นี้
http://preedatracking.blogspot.com/2012/12/21.html

หรือส่ง ชื่อ-นามสกุล+ความพิการ+จังหวัด และแจ้งว่าจะร่วมโครงการมาที่อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com
หรือส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล+ความพิการ+จังหวัด+ร่วมอบรม มาที่มือถือ 086-314-7866
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รับเพียง 15 ท่านเท่านั้นครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866
ขอบคุณครับ


Follow me on Twitter
Visit me on Facebook