โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

โครงการ Workable "พิการแต่ทำงานได้" ฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

กิจกรรม - ทำงาน - ประชุม : ประจำเดือนเมษายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น