ไปประชุมมาบ้าง ไปนำเสนองานบ้าง ไปเป็นวิทยากรบ้าง ไปออกงานบ้าง จึงอยากเอามาฝากเพื่อนๆ บ้างครับ (80)


256: บทความถึงผู้หญิงที่ผมรู้จักเป็นคนแรก และเกิดวัน 5 ค่ำ เดือน 5 (วันไหว้บ๊ะจ่าง) และ "วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น": สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 หากนับแบบจีน จะเป็นวัน 5 ค่ำ เดือน 5 และตามธรรมเนียมจีน วันนี้เป็นวันไหว้บ๊ะจ่าง สำคัญที่สุดคือ เป็นวันเกิดของอาม้า (คุณแม่) ของผมเอง ดังนั้นในแต่ละปี หากนับแบบปฏิทินสากล วันเกิดของงอาม้า จะเคลื่อนไปเรื่อยๆ ไม่ตรงกันในแต่ละปี เมื่อวานอาม้า โทรหาแล้วบอกให้มารับบ๊ะจ่างเพื่อไหว้ตอนเช้า ของวันที่ 14 ผมจึงต้องรีบพูดกับอาม้าว่า ถึงไหว้บ๊ะจ่างแล้ว ก็วันเกิดอาม้าแล้ว อาม้าตอบว่า "แม่แก่แล้ว ไม่มีวันเกิด มาเอาบ๊ะจ่างไปไหว้ด้วย" ผมคิดในใจ ว่าต้องสวดมนต์ 108 จบ ให้คุณพระ คุณเทพยดา รักษาคุ้มครองปกปักษ์รักษา ในวันนี้ครับ .....อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 22/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านจำหน่ายกาแฟสดและกาแฟโบราณ จังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 22/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเปิดร้านจำหน่ายกาแฟสด และกาาแฟโบราณ เนื่องจากหน้าบ้านมีทำเล ที่เหมาะม ติดถนนสัญจรไปมา น่าจะสามารถดำเนินการธุรกิจร้านกาแฟได้ เพียงขาดทุนทรัพย์ เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ  .....อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 21/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมู จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 21/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงหมู เนื่องจากมีประสบการณ์ มีคอกหมูเดิมอยู่แล้ว เพียงขาดทุนทรัพย์ในการเริ่มดำเนินการ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และมีภาระมาก  เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 20/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้าน จังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 20/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เนื่องจากไก่พื้นบ้านอึด อดทน กับโรคต่างๆ เลี้ยงง่าย และเป็นที่นิยมในพื้นที่ เพราะใกล้กับชุมชนชาวดอย ที่สามารถแวะเวียนมาซื้อได้ง่า  เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 19/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 19/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่  ซึ่งไม่เคยเลี้ยง แต่มีเพื่อนบ้านที่เลี้ยงจึงมีที่ปรึกษา และทราบว่ามีกำไรดี จึงอยากทดลองประกอบอาชีพนี้ดู เพราะดีใจมากที่ได้โอกาสจากบริษัทมาม่า ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 18/31 @ ส่งเสริมอาชีพบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและรถยนต์ จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 18/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในการล้างรถ ซ่อมบำรุงรถ ล้างแอร์รถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศตามบ้าน เนื่องจากลูกชายเรียนสายช่าง และทางพนักงานมาม่า เป็นผู้บริหารกิจการนี้ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 17/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดรัง: สำหรับตอน 17/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ของครอบครัวเนื่องจากมีสวน มีหญ้า ขึ้นเต็มพื้นที่ คุณอำนาจซึ่งพิการทางการได้ยิน เดินสะดวก ดูแลฝูงวัวได้ จึงตัดสินใจเลี้ยงวัว  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 16/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดชลบุรี: 
สำหรับตอน 16/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่ เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 15/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมจังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 15/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิม ซึ่งไม่เคยเลี้ยง แต่มีเพื่อนบ้านที่เลี้ยงจึงมีที่ปรึกษา และที่ผ่านมาเห็นเพื่อนบ้านมีกำไรดี จึงอยากทดลองประกอบอาชีพนี้ดู เพราะดีใจมากที่ได้โอกาสจากบริษัทมาม่า ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 14/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดอุบลราชธานี: สำหรับตอน 14/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปรับปรุงเล็กน้อย จึงตัดสินใจใช้เงินี่ได้ทั้งหมด เพิ่มเงินอีกส่วนหนึ่ง ให้ได้วัว 4 ตัว  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 13/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดขอนแก่น: สำหรับตอน 13/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณลาวัน ศรีบุรินทร์  มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 12/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดหนองบัวลำภู: สำหรับตอน 12/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณพิสิทธิ์ พรมมี มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 11/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดอุบลราชธานี: สำหรับตอน 11/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งครอบครัวทำอยู่ก่อนแล้ว แต่มวีไม่กี่บ่อ หลังจากทราบว่าจะได้รับเงินถึง 114,245 บาท จึงวางแผนในระยะยาว ในการทำบ่อมากขึ้น และจะขยายพันธุ์จิ้งหรีด มั่นใจว่าทำให้มีรายได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังติดปัญหาเรื่องการจัดส่งจิ้งหรีด แต่จะเดินหน้าต่อไป  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 10/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านค้าปลีก จังหวัดชลบุรี: สำหรับตอน 10/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเปิดร้านค้าปลีก ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นการมีรายได้เสริม โดยพยายามหาหน้าร้านที่มีทำเลที่ดี (ใกล้ๆ โรงงานศรีราชาของบริษัทมาม่า) และจัดซื้อชั้นวางสินค้า ตู้แช่ และตู้แช่แข็ง ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะกับชุมชนในเขตเมืองครับ  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ


11 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 9/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านค้าปลีก จังหวัดชลบุรี: สำหรับตอน 9/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเปิดร้านค้าปลีก ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นการมีรายได้เสริม โดยได้งบประมาณในการทำหลังคาต่อเติมทำหน้าร้านจากพี่สาว และจัดซื้อชั้นวางสินค้า ตู้แช่ และตู้แช่แข็ง ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะกับชุมชนในเขตเมืองครับ  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 8/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา: สำหรับตอน 8/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่ เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 7/31 @ ส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับตอน 7/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการในการปลูกมันสำปะหลัง โดยหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะแยกทุนไว้สำหรับทำต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำใงห้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 6/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวและจำหน่ายสบู่หอม จังหวัดสกลนครสำหรับตอน 6/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว และจำหน่ายสบู่หอม เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ ครอบครัวคุณประมวล ดวงคุณ มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวได้แน่นอน ส่วนการจำหน่ายสบู่นั้น ก่อนหน้านี้จำหน่ายอยู่แล้วแต่ขาดทุนในการขยายกิจการ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 5/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดสุรินทร์: สำหรับตอน 5/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณเคือม สวัสดี มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 3/4 ตัวอย่างที่ 3/8 การดำเนินการอาชีพร้านค้าปลีก วงเงิน 30,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบประมาณจากสมาชิกอุปถัมภ์): โครงการคงเหลือ ๑  การดำเนินการอาชีพร้านค้าปลีก วงเงิน 30,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์  หลังจากที่คุณเพ็ญศรี ได้รับเงินยืมเรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำเงินก้อนนี้ไปจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2 แห่งคือ ห้างแม็คโครจังหวัดกาฬสบินธุ์ และร้านขายข้าวสาร ที่มีคนพิการอยู่ในครอบครัว ซึ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจของคุณเพ็ญศรี ที่จะอุดหนุนครอบครัวนี้ด้วยครับ ดังนั้นจึงนำภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ มาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามและนำไปปรับใช้กับตนเองได้ครับ .....อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 @ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 1/3 ส่งเสริมอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ จังหวัดกาฬสินธุ์: สวัสดีครับทุก่าน บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ .....อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 4/31 @ ส่งเสริมอาชีพ ทำสมุนไพรไทย จังหวัดนครราชสีมา: สำหรับตอน 4/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีคุณแม่มีความพิการทางการมองเห็น (พิการสายตา) อาศัยที่จังหวัดนครราชสีมา มีความสามารถในการทำสมุนไพรไทย พนักงานมาม่าและคุณแม่จึงเสนอโครงการประอบอาชีพทำสมุนไพรสำหรับครอบครัวคนพิการเข้ามาให้พิจารณา โดยจะจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำสมุนไพร และจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำสมุนไพรจให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรจูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

6 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 3/31 @ ส่งเสริมอาชีพ ร้านค้าปลีก จังหวัดลำพูน: ดังนั้นในตอน 3/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีสามีเป็นคนพิการ (นอนติดเตียง) อีกทั้งสามีของเธอ ยังเคยเป็นพนักงานบริษัทมาม่า มาก่อน เมื่อประสบอุบัติเหตุจึงกลายเป็นคนพิการที่ไม่รับรู้สิ่งใดอีกแล้ว อันเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนนอย่างสาหัส บริษัทมาม่าได้ให้การสรับสนุนครอบครัวนี้มาหลายปีแล้ว เพราะผู้บริหารมีนโยบายที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอดีตพนักงานในลำดับแรก อาจเรียกได้ว่าครอบครัวพนักงานบริษัทมาม่าครอบครัวนี้ เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เป็นจุเริ่มต้นของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียชดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษายตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 2/31 @ อาชีพเลี้ยงหมู จังหวัดกาฬสินธุ์: ดังนั้นในตอน 2/30 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่ไม่ใช่พนักงานมาม่า แต่เป็นครอบครัวที่เคยถูกสมาคม/มูลนิธิด้านคนพิการ โกงสิทธิ์ไปและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราในฐานะที่เป็นตัวกลาง "ดับบลิวโอ" WO (Workable Organization) จึงขอนำเสนอข้อมูลให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสถานประกอบการ ได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ริดรอนสิทธิตามกฎหมาย เต็มมูลค่า 114,245 บาท ตามอ่านได้เลยครับ .....อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 1/31 @ ร้านค้าปลีก จังหวัดกาฬสินธุ์: 
ลำดับแรก เราขอนำเสนอเอกสารโครงการที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย สัญญาโครงการ+หนังงสือยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กกจ.พก.1+สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และในกรณีนี้คนพิการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนเซ็นต์ชื่อรับรองลายนิ้วมือด้วยครับ และสุดท้ายต้องมี "ใบรายะเอียดโครงการ" แต่ผมขอนำไปเขียนในบทความใหม่อีกชุดหนึ่งให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องและถูกกฎหมายต่อไปครับ .....อ่านต่อ

19 เมษายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 5/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลีี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ของสมาชิก 8 รายแรก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณธงชัย ผลวาด ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "เลี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณธงชัย ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจะสร้างรายได้จากการรับทำเลี่ยมกรอบพระ ได้มากเนื่องจากทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด หากมีเงินลงทุนทำอาชีพนี้ด้วยเครื่องเลเซอร์  จะทำให้ต้นทุนถูกลง งานมีคุณภาพ และทำได้มากขึ้น  เงินลงทุน 40,000 บาท จะนำไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องเลเซอร์ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณธงชัย ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูล .....อ่านต่อ

WAG-7_1 เมษายน 2564 @ ตัดสินใจกลับมาวาดภาพอีกครั้งหลังสงกรานต์ พร้อมกับการแก้ปัญหาเรื่องลายเซ็นต์ผู้วาดภาพ: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับปีนี้ หลังจากผมได้ผ่านพ้นวิบากกรรมถูกรุมฟ้องศาลจากกลุ่มทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ และยังตั้งใจอีกว่า หลังสงกรานต์จะแบ่งเวลามาวาดภาพด้วยกาแฟ แต่จะผสมผสานการวาดเทคนิคพู่กันจีนด้วย ส่วนเนื้อหาของภาพจะเป็นภาพอะไร ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารวมถึง การออกแบบภาพที่จะสื่อสารกับผู้บริจาคซื้อ ได้ทั้้งบุญได้ทั้งงานศิลปะที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร แม้ว่าผมอาจจะเป็น "ผู้วาดภาพไร้ครู" (มีจิตกรท่านหนึ่งเคยเปรียบงานผมไว้อย่างนั้นครับ).....อ่านต่อ

29 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 4/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "หมูแดดเดียว" ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพิชชานันท์ ภูแป้ง ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "หมูแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณพิชชานันท์ ทำเดิมอยู่แล้ว หากมีเงินลงทุนทำหมูแดดเดียวในปริมาณที่มากขึ้น จะทำให้ต้นทุนถูกลง และขายได้มากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เนื้อหมูจำนวนมาก วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องปรุงหมู เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

26 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 4 รายแรก:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ฯศรี มารสินธุ์ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณเพ็ยศรี ทำเดิมอยู่แล้ว โดยเปิดร้านชื่อ ร้านเพ็ญศรี แต่สินค้าในร้านยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ซึ่งถ้ามีสินค้าภ่ยในร้านมากพอ ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ ข้าวเหนียว มาม่า น้ำมันพืช น้ำปลา นมวัว มาเพิ่มเติม เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 2/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ของสมาชิก 4 รายแรก
:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณคำแปง อันศิริ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณคำแปง ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ยังคงต้องเช่าจักรเย็บผ้า ไม่มีจักรเป็นของตนเอง  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ จักรเย็บผ้า ผ้า และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

24 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 1/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกท่านแรก คุณณิชกานต์ มะลิภา ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ปลาวงแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เรือ ตาข่าย ปลา เครื่องปรุง เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณณิชกานต์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

22 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 1/4 ครอบครัวคนพิการ 4 ครอบครัว ที่ได้เริ่มยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มแรก
:
 สำหรับตอนที่ 1/4 ผมจะนำเสนอข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 20,000 บาท สำหรับสมาชิก 4 ราย ให้ทุกท่านได้ทราบก่อน สำหรับในตอนต่อไป จะได้นำข้อมูลใบเสนอรายละเอียดโครงการมาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อจะเห็นแนวทางของ WO ว่าเราดำเนินการอย่างไร และสามารถทำได้จริง จากนั้นต่อๆ ไป พวกเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า แนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ" ไม่ยากเกินกว่าคนตัวเล็กตัวน้อย เช่น คนพิการ ก็สามารถทำได้ .....อ่านต่อ

12 พ.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/2 @ พิพากษายกฟ้อง ยืนตามผู้้พิพากษาศาลชั้นต้น: สวัสดีครับทุกท่าน จากตอนที่ 1/2 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ของคดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผมได้นำคำพิพากษามาแบ่งปัน โดยได้เขียนบทความอธิบายเพิ่มเติม ขยายความ ไปแล้ว 7 ข้อหรือ 87จุดสังเกต จากทั้งหมด 11 ข้อ สำหรับ ข้อ 1-7 นั้ นหากทุกท่านตามอ่านแล้วจะเห็นภาพชัดเจนถึงการพิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎเป็นตัวหนังสือ บวกกับการให้ถ้อยคำในชั้นพิจารณาคดี ที่พยานบุคคลได้ให้การไว้ สำหรับข้อ 8-11 เป็นการพิเคราะห์ที่ส่วนตัวผมชอบมากๆ ครับ รู้สึกปิติมากครับ เนื่องจาก เปรียบเสมือนการไขปัญหาเรื่องคำสำคัญให้กับ.....อ่านต่อ


12 พ.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/2 @ พิพากษายกฟ้อง ยืนตามผู้้พิพากษาศาลชั้นต้น
สวัสดีครับทุกท่าน คดีที่ตัวผมให้ความสำคัญมากที่สุด จากทั้งหมด 5 คดี เนื่องจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตำแหน่ง "นิติกรชำนาญการ" คนที่ควรทำหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อย่างถึงที่สุด แต่ในท้ายที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นี้เป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่น ผมขอย้ำว่า ผมยังไม่มีหลักฐานนะครับ อนาาคตข้างหน้าผมอาจมีหลักฐานก็ได้ แต่การกระทำของนิติกรท่านนี้ ผมมั่นใจเหลือเกินว่า เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างแน่นอน ฟ้าดินรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทราบดี ตัวนิติกรคนนี้ก็ย่อมรู้ดีว่า ตัวเขาเองประพฤติดีหรือชั่วอย่างไร  .....อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 3/3 @ ศาลชั้นต้น ท่านผู้พิพากษา "ยกฟ้อง" แล้ว ตามฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อเลยครับ: 
บทความตอนนี้ ผมอยากเล่าถึง สถานการณ์เวลาเราไปขึ้นศาล นั้น ไม่ว่าเราจะเป็นโจทก์ จำเลย พยาน ก็ตาม เมื่อมีการขึ้นศาลแล้ว ในตอนท้ายก่อนออกจากห้อง ท่านผู้พิพากษาจะอ่าน "รายงานกระบวนพิจารณา" ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกัน ดังเช่นตัวอย่างที่ผมนำมาแบ่งปัน ว่าท่านได้รายงานว่า ท่านผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาเรียบร้อย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือด้านล่างนี้ ผมขอเสริมเพิ่มเติมนะครับว่า ทั้งโจทก์ และจำเลย ต้องเซ็นต์รับทราบ อันที่่จริงน่าจะเป็นทุกคนที่มาฟังคำพิพากษามากกว่า เพียงแต่ว่าในวันดังกล่าว ทนายฝ่ายโจทก์ และจำเลย ไม่ได้..... อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/3 @ ยกฟ้องแล้ว เหตุผลที่ต้องคำนึงถึงว่า "โจทก์" เป็นใคร ทำไมมาฟ้อง น่าสนใจมากครับ: 
สำหรับคดีที่ 3 คดีอาญา หมื่นประมาท ของศาลจังหวัดปทุมธานี ในคดีนี้นั้น ฝ่ายโจทก์ ที่ฟ้องผมเป็น "นิติกรชำนาญการชำนาญการ" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในความคิดผม ไม่ควรมาฟ้องผมเลย เพราะน่าจะรู้ตัวดีว่า ตัวเองเป็นข้าราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าอันสำควรแก่การดูแล ผลประโยชน์ของประเทศชาติ กลับใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองที่อุตส่าห์พากเพียรสะสมรับราชการมาจนใกล้เกษียณ ช่วยเหลือปกปิดบิดเบือน ไม่ทำโทษนายกสมาคมคนพิการต่างๆ ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น จนระบาดสร้างความทุกข์เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า และยังทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งๆ ที่ตัว..... อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ ยกฟ้องแล้ว แต่เรื่องน่าสนใจคือ โจทก์ที่ฟ้องผมครับ
 :
 สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมนั้น บทความที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ 4 เป็นคดีที่ค่อนข้างพิเศษตรงที่ ผู้ฟ้อง (โจทก์) ผมนั้นเป็นถึง "นิติกรชำนาญการ" ของกรม พก. (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) กระทรวง พม. (พัฒนาสังคมฯ) ผมกับสมาชิกเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการได้นำเรื่องการทุจริตโกงสิทธิ์คนพิการ อย่างไม่เป็นธรรม มาเปิดโปงให้สังคมรับทราบ ไม่เคยได้เตรียมตัวว่าจะถูกนักกฎหมายที่ต้องคอยช่วยคนพิการ ที่ต้องเป็นทนายหรือให้คำปรึกษากับคนพิการด้วยซ้ำ กลับมาฟ้องตัวผมเอง ผมยอมรับว่า มีความกังวลใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกคดีที่ผมถูกฟ้อง ทั้ง 5 คดี นะครับ .....อ่านต่อ

24 ธ.ค.62 @ กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือ คดีที่ 6 ตอนที่ 2/2 "รับเรื่อง และช่วยเหลือ" คดีอาญา หมิ่นประมาท กรณีจังหวัดสมุทรสาคร : 
แน่นอนว่า น.ส.สุพัตรา ฃซึ่งมีความยากลำบากเป็นทุนเดิม เพราะต้องทำมาหากินและยังมีสามีเป็นคนพิการ เมื่อต้องเป็นจำเลย ย่อมไม่มีทางที่จะมีเงินหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัว ผมจึงได้แนะนำ น.ส.สุพัตรา ในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อน ให้ไปเดินเรื่องที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ทาง "กองทุนยุติธรรม" ช่วยเหลือเรื่องเงินค่าประกันตัว เนื่องจากเมื่อศาลชั้นต้น ท่านผู้พิพากษามีคำสั่ง "รับคดีไว้พิจารณา" หลังจากมีการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว น.ส.สุพัตรา ต้องประกันตัวทันที ครับ .....อ่านต่อ

7 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/2 @ "ยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้อง" ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความในตอนนี้ เป็นอีกบทความที่ตัวผมเองก็ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง จึงอยากนำมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านไปพร้อมๆ กันครับ ผมต้องท้าวความถึงบทความก่อนหน้านี้ "10 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/5 @ ยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หลักฐานเพียบ ที่จังหวัดสมุทรสาครเลวร้ายที่สุดในประเทศไทย" ที่ท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ได้พิพากษา "ยกฟ้อง" ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ผู้นำคนพิการในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงอุทธรณ์ให้ท่านผู้พิพากษารับคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี .....อ่านต่อ

9 ต.ค.62 @ "หนังสือเรียกปรับเงินสถานประกอบการ 5.5 ล้านบาท" เข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการ ผลแห่งความเพียรในการต่อสู้โกงสิทธิ์คนพิการ ตอนที่ 1/3: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้ เป็นตอนแรกที่ผมได้เขียนถึง "ภาค ๕ ผลการขับเคลื่อน" ที่พวกเราทุกคนในเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ได้ออกมาร่วมกันต่อสู้ต้านโกงสิทธิ์คนพิการ เราทุกคนมีความมั่นใจว่า การเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นของพวกนายกสมาคม มูลนิธิ ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด ต้องสร้างผลกระทบ ทำให้เกิดการยับยั้งชั่งใจ อย่างแน่นอน ทำให้คนทุจริตมากอาจทุจริตน้อยลง ระวังตัวมากขึ้น แต่กฎหมายตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่มีบทลงโทษทางอาญา สำคัญกว่านั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีฝ่ายเดียวที่ถูกเรียบปรับเงงิน .....อ่านต่อ

6 ต.ค.63 @ "ผู้พิพากษา 5 ท่าน ไม่อนุญาตให้ฎีกา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอนที่ 2/2 @ "ไม่อนุญาตให้ำีกา" ก่อนเตรียมฟ้องศาลทุจริตครั้งสำคัญของประเทศไทย:
 ผมต้องอดทนกับเสียงหัวเราะ เสียงด่า ของผู้นำคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าห้องพิจารณาคดี ทั้งๆ ที่ในใจก็รู้ว่า ตัวผมเองโํดนกลั่นแกล้ง และเรื่องราวที่นำมาแกล้งคุยโทรศัพท์เพื่อด่าผมบ้าง พูดลอยๆ ขึ้นมาบ้าง ล้วนเป็นเรื่องโกหก ผมอดทนเพื่อให้ความจริงปรากฎ ผมยังคงเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ และมั่นใจในกฎแห่งกรรม สำหรับกฎหมาย การใช้กฎหมายอาจจะช้าสักนิด แต่ผมเป็นคนอดทนมานานแล้ว ความจริงจึงค่อยๆ ปรากฎออกมา .....อ่านต่อ

6 ต.ค.63 @ "ผู้พิพากษา 5 ท่าน ไม่อนุญาตให้ฎีกา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอนที่ 1/2 @ "หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด" ก่อนเตรียมฟ้องศาลทุจริตครั้งสำคัญของประเทศไทยสวัสดีครับทุกท่าน ในที่สุดการต่อสู้เฉพาะตัวผมคนเดียว ที่ถูกฟ้องศาล 5 คดี และถูกแจ้งความดำเนินคดี 1 คดี ใกล้เดินทางถึงที่สุดในฐานะ "จำเลย" ฝ่ายตรงข้าม (ผู้นำคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีพฤติกรรมไม่เลิกต่อแย ทั้งในสำนวนคำอุทธรณ์ หรือฎีกา เนื้อหาปั้นน้ำเป็นตัว โกหก ไม่ตรงกับความเป็นจริง แม้ในชั้นพิจารณาคดี ให้การในชั้นศาล ก็พูดปด ไม่เกรงกลัวคำสาบาน ผมแทบไม่ต้องแปลกใจเลยว่า เวลาผู้นำคนพิการคนนี้พูดอะไรออกไป ล้วนไม่เป็นความจริง แม้ในชั้นศาลก็ตาม ส่วนตัวผมเชื่อมั่นเลยว่า .....อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2563 @ ประชุมผู้นำคนพิการและผู้ใหญ่ที่จะร่วมงานขององค์กร WO ให้คนพิการทั่วประเทศหลุดพ้นความยากจนสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการได้จัดประชุมกับผู้นำคนพิการในระดับพื้นที่ 2 คน คือ คุณฐานิดา อนุอัน (จ.กาฬสินธุ์) และพี่จินตนา ดีที (จ.สมุทรสาคร) เกี่ยวกับรับสมาชิกสามัญของคนพิการและครอบครัว รวมถึงการทำความเข้าใจให้ตรงกันในรายละเอียดการดำเนินการขององค์กรดับบลิวโอ (Workable Organization) เพื่อจะได้อธิบายต่อได้ให้มีความเข้าใจตรงกันครับ ซึ่งทั้งสองท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดี ถึงประโยชน์ที่คนพิการและครอบครัวจะได้ .....อ่านต่อ

22 เมษายน 2563 @ พึ่งกลับจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รีบทำข้อมูลตัวอย่างการใช้สิทธิมาตรา 35 ที่ถูกต้องให้สถานประกอบการและครอบครัวคนพิการดูเป็นตัวอย่างสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ผมได้พัฒนากระบวนการ "CORRUPTION ESCAPE PROCESS for PWDs" ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้ "กระบวนการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ทำให้นอกจากจะสัมภาษณ์ครอบครัวคนพิการที่เคยได้รับสิทธิมาตรา 35 ไปแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไร ผมจึงมีความคิดที่จะสัมภาษณ์คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กำลังจะได้รับสิทธิมาตรา 35 ในปี พ.ศ.2563 รายใหม่ด้วย เนื่องจากมีจุดสำคัญคือ บางรายเคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาก่อนครับ และปีนี้ผมจะได้มุ่งหน้าดำเนินการสิทธิมาตรา 35 ให้กับสถานประกออบการที่ต้องการทำแบบบถูกต้อง .....อ่านต่อ

15 เมษายน 2563 @ กำลังร่างแผนผังงานพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตามแนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ"ปัญหาของคนพิการที่มีฐานะยากจนหากเราสามารถแก้ไขได้ ผมคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะบททดสอบการแก้ปัญหาความยากจนของคนพิการและครอบครัวในไทยนั้น ค่อนข้างหนักหนาสาหัสทีเดียว และผมยังเชื่ออีกว่า ไม่ใช่แค่ประเทศไทย อาจจะเป็นทั่วโลก เพราะฐานประชากรคนพิการนั้น เปราะบางและอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันของคนพิการนั้นมีน้อยมากๆ ถึงไม่มีเลย ทำให้กระบวนการทุจริตคอรัปชั่น และทุจริตประพฤติมวิชอบ เข้ามาครอบงำอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่แตกต่างกับประชากรเปราะบางกลุ่มอื่นๆ เช่น คนชายขอบ คนเร่ร่อน การค้ามนุษย์ เด็กกำพร้า เด็กหญิงและสตรีที่ถูกค้ามนุษย์ ชาวต่างด้าว เป็นต้น ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ .....อ่านต่อ

5 เมษายน 2563 @ เตรียมงานสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิ์มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์สวัสดีครับทุกท่าน ระหว่างที่กำลังดำเนินการ เตรียมการ โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยนำเสนอเป็น Workable Organization นั้น แน่นอนว่าตัวเว็บไซต์ ผมจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ผมกำลังสัมภาษณ์กรณีศึกษาแล้วนำบทสัมภาษณ์ลงเผยแพร่ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวดูเป็นตัวอย่าง สะท้อนความเป็นจริงถึงธุรกิจต่างๆ ที่ครอบครัวคนพิการอยู่รอดตามกลไกตลาดปกติ เพราะเป้าหมายของผมไม่ต้องการให้คนพิการและครอบครัว ไปตกอยู่ในวังวนทุจริตคอรัปชั่นจากผู้นำคนพิการ และกลุ่มข้าราชการ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2563 @ จดทะเบียนพาณิชย์ Workable Organization ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวัน ที่เราได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ส่วนตัวผมคิดว่า เราจะสามารถนำพาคนพิการที่ยอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัว ก้าวข้ามการเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน ไปเป็นเจ้าของกิจการทันที ภรรยาจึงเดินทางไปที่เทศบาลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อ Workable Organization เพื่อนำเอกสารการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับดำเนินการให้ทันเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้ครับ .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....คือเราสองคนปรึกษากันแล้วค่ะ เหตุผลที่เราไปให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโครงสร้างของโรงเรือนมาทำแบบเหล็กนั้น เรามองว่าเราอยากให้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมาม่า คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ เราจึงแบ่งเงินส่วนของอาหารหมูมา ตอนทำโรงเรือนจริงๆ มีหลายสาวนที่เราเห็นว่าควรทำ เราก็ตัดสินใจทำเพิ่มค่ะ เช่นเรื่องการบริหารจัดการระบบน้ำ ทั้งน้ำให้หมู กับน้ำที่ใช้ทำความสะอาดคอกหมู เราขุดสระเผื่อไว้ หากน้ำประปาใช้ไม่ได้เรายังมีน้ำสระใช้ได้ค่ะ .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณจินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....สำหรับคำขอบพระคุณให้กับบริษัทมาม่า ต่อให้จินจะต้องพูดอีกกี่ครั้ง ร้อยครั้ง พันครั้ง จินก็พูดได้ตลอดค่ะ จินและครอบครัว คุณแม่จิน ลูกสาว ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ของทางบริษัทมาม่าทุกท่านค่ะ เงินทุนสนับสนุนแสนกว่าบาทของมาม่า มีค่ามากกับครอบครัวเรา คุณแม่ภูมิใจทุกครั้งที่เราคุยกันเรื่องนี้ ลูกสาวเข้ามาช่วยจิน ทั้งตั้งชื่อ ทั้งเรื่องขายออนไลน์ และเรื่องการคิดสูตรทำขนม ครอบครัวจินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ศักดิ์ศรีของจินกลับมาอีกครั้ง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓: วันจัดหนักจัดผักใบและผักกาดหอม และเตรียมเครื่องเคียงต่อเนื่องค่ะสวัสดค่ะทุกท่าน 3 วันติดต่อกันที่เราเตรียมผักสดและเครื่องเคียง ให้ครบตามจำนวนที่วางแผนไว้ สำหรับขายหน้าร้านและสำหรับเตรียมจัดส่งทุกวันศุกร์ค่ะ วันนี้ลองหามุมต่างๆ สำหรับจัดเตรียมผักบรรจุกล่อง คือหลังร้านบ้านอร่อย ๒๕ และด้างข้างร้าน  เนื่องจากเป็นการเตรียมผักทั้งวันจึงหมุนโต๊ะหาแสงเพื่อให้ไม่พลาดที่จะดูผักที่ไม่ผ่านไปด้วยค่ะ ทำไปพักไปนะค่ะเพราะว่า อากาศร้อน และเราไม่ใช้พัดลม เราจะไม่ให้ผัดพลมพัดผัก จึงต้องทนร้อนหน่อยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๓: ได้เวลาตัดผักแพว และเร่งเตรียมชุดผักกาดหอมและผักใบ (ผักแพว, ใบสะระแหน่) ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเมื่อวานไปหาวัตถุดิบที่ "ตลาดไท" แล้ว ผักที่ยังขาดอยู่คือ ผักแพว ซึ่งก็พอดีกันที่บ้านได้ปลูกผักแพวไว้ โตกำลังตัดพอดีค่ะ วันนี้จึงตัดสินใจรีบตัดผักแพว เพื่อเร่งทำชุดผักให้ครบ 50 ชุดแรกก่อนค่ะ เพราะต้องนำไปรวมกับใบสะระแหน่ ส่วนผักกาดได้ล้างจนสะอาดพร้อมรอ บรรจุใส่กล่องพลาสติกด้วยเช่นกัน สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้มีงานแทบทั้งสัปดาห์ จนถึงวันเสาร์ มีเพียงวันศุกร์เหมือนเดิมที่เรายังคงมีนัดกับลูกค้าที่จะไปจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๓: ต้องไปเยือน "ตลาดไท" เพื่อค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ของบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันเสาร์ ครอบครัวเรามีนัดกันจะทดลองไปที่ "ตลาดไท" เพื่อไปดูลาดเลาว่าจะมีวัตถุดิบที่จะนำมาเป็นผักสด และเครื่องเคียง ให้กับชุดแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน เนื่องจากเมื่อมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามา ช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าฝน แต่อาจจะด้วยอากาศที่ร้อนทำให้ผักไม่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และที่ปลูกไว้ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ขาย จึงต้องลองมาดูวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถ้ามีก็จะซื้อกลับไปทดลองผลิตค่ะ เราอยู่ที่ตลาดไท นานถึง 5 ชั่วโมงครึ่ง ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓: บ้านอร่อย ๒๕ บริจาคสินค้าในร้านให้คุณฐานิดา อนุอัน (ปธ.เครือข่าย พพจ.กาฬสินธุ์) เป็นสะพานบุญให้ต่อกับคนพิการค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้บ้านอร่อย ๒๕ ได้ร่วมทำบุญกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ให้กับคุณฐานิดา อนุอัน เวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ก็ฝากมอบสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ให้กับครอบครัวคนพิการด้วย ฝากคุณฐานิดา เป็นสะพานบุญช่วยบริจาคให้ครอบครัวคนพิการด้วยเพราะส่วนใหญ่คนพิการที่คุณฐานิดา ไปช่วยมักจะมีความลำบาก และมีความเป็นอยู่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๓: จัดร้านใหม่นำสินค้าที่อยู่ในลังมาออกจัดเรียงรอลูกค้าสายบุญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่เราได้เวลาจัดเรียงสินค้าให้เต็มร้านบ้านอร่อย ๒๕ เนื่องจากมีสั่งสินค้าเพิ่มเติม และพอมีเวลาจัดเรียง เราเปิดร้านใหม่ล่วงเลยมาแล้วว่า 3 สัปดาห์ ตลอดเวลาเราต้องปรับตัว และเตรียมผัก เครื่องเคียง จำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน อันเนื่องจากการทำการตลาดใหม่ เพื่อสู้กับพิษโควิด ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ และการบริการจัดส่ง ที่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นหลายเท่า จนถึงวันนี้หลายๆ เรื่องเริ่ม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๓: พี่จินตนา ดีที ตัวแทนจำหน่ายแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน จังหวัดสมุทรสาคร สั่งซื้อรอบที่ 2 ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันเสาร์ที่พิเศษกว่าทุกเสาร์ที่ผ่านมาตลอด 1 ปีกว่า เพราะเท่ากับว่า เรามีออเดอร์สั่งซื้อจากตัวแทนของเราเพิ่มขึ้นจาก 10 ชุดเป็น 20 ชุดค่ะ ช่วงเช้าเราเตรียมผักและเครื่องเคียงที่เมื่อวานเราจัดส่งให้ลูกค้าจนหมดจึงเตรียมสินค้าใหม่ และการจัดเตรียมเนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มค้าส่งหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา จึงต้องเตรียมสินค้าลักษณะไม่ประกอบเป็นชุดพร้อมจำหน่าย เพื่อให้สามารถจัดเข้าตู้เย็นได้จุมากกว่าค่ะ จัดของเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางไป ต.ท่าฉลอม อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๓: ศุกร์ประจำส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกลุ่มลูกค้าสำนักงานค่ะ ตอนที่ 2/2 วันนี้ลูกค้าวีไอพีมากถึงกับถ่ายภาพไม่ทันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับการส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียง ในวันนี้จะมีความพิเศษตรงที่ เราแทบจะถ่ายภาพไม่ได้เลยค่ะ ด้วยเพราะเรื่องของเวลาที่าเราเร่งจะไปที่สุดท้ายคือ อาคารเนชั่น 22 ให้ทัน 12.30 น. ค่ะ ดังนั้นสำหรับ 2 ที่แรกคือ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) และอาคารเล่าเป้งง้วน 1 ส่วนลูกค้าวีไอพีประจำที่อาคารทีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ / ผู้ผลิตแบรนด์มาม่า) เราจัดชุดสินค้าหน้างาน ใช้เวลาเพิ่มนิดหน่อยค่ะ ซึ่งครั้งต่อไปเเราจะไปถึงอาคารทีเอฟ เร็วกว่าเดิมสัก 30 นาทีค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๓: ศุกร์ประจำส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกลุ่มลูกค้าสำนักงานค่ะ ตอนที่ 1/2 เปลี่ยนขั้นตอนการส่งสินค้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางเรามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรียมสินค้าเพื่อการส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด เพราะจากการจัดส่งทั้ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เราอยากให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงนำสินค้าทั้งหมดไม่จัดใส่ถุงเป็นชุด แต่นำใส่ตระกร้าแทน เมื่อถึงสถานที่สำนักงานลูกค้า จึงค่อยนำมาบรรจุใส่ถุงเป็นชุดๆ ซึ่งจะทำให้เครื่องเคียงในกระปุกไม่ถูกเขย่าระหว่างขนส่งค่ะ และทำให้พื้นที่ในการจัดเตรียมสินค้าเพียงพอกับจำนวนที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓: เตรียมงานสำหรับคูปองโปรโมชั่น 10 แถม 1 ให้กับลูกค้ากลุ่มสำนักงานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันพรุ่งนี้เราจะมีจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานให้กับกลุ่มลูกค้าสำนักงาน เราได้ข้อแนะนำจากผู้บริหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) เกี่ยวกับคูปองขแงแถม ทำให้ทางเรารีบจัดทำคูปองของแถมขึ้นมาทันที หลังจากคิดไว้แล้วแต่ดูขั้นตอนจะยุ่งยากทำให้ยังไม่ได้ออกแบบรูปแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย สามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องอธิบายมาก ในที่สุดก็ออกแบบเลียนแบบนามบัตรที่ติดกับแหนมเนืองทุกชุด ดูแล้วง่าย ไม่ยุ่งยาก ลูกค้าเก็บครบ 10 ใบ ก็ติดต่อขอรับของแถม 1 ชุดได้ทันที จากโปรโมชั่น 10 แถม 1 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓: พระอรหันต์มาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับบทความวันนี้เดิมทีจะไม่เขียนเป็นบทความ แต่ภาพของคุณแม่สามี ต้องใส่ในหน้าลูกค้าบ้านอร่อย ๒๕ แต่เพราะว่า คุณแม่สามีมาอุดหนุนตลอดเลยค่ะ อีกทั้งท่านยังเป็นพระอรหันต์ในบ้านอีก (แม้ว่าจะอยู่คนละบ้านก็ตาม) คุณแม่กำลังจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ค่ะ จึงโทรศัพท์มาให้เราจัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดของบ้านอร่อย ๒๕ ไปเยี่ยมผู้ใหญ่แถวปทุมธานีค่ะ เราจึงรีบมาจัดแหนมเนือง 2 ชุดให้เรียบร้อยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓: วันประสานงานเข้าออกธนาคารทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันติดต่อธนาคารทั้งวัน 3 ธนาคารค่ะ  ธนาคาร SME, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่ะ เรามีนัดเพิ่มเติมเอกสารกับทาง SME เพื่อจะนำมาขยายกิจการตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด ทำให้วันนี้ต้องแวะไปขอทำรายการเดินบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ สำหรับที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางบัวทอง ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการ ทำให้ได้ออเดอร์สั่งซื้อมา 5 ชุด หลังเสร็จธุระแล้ว ต้องรีบนำไปส่งให้ผู้จัดการ ธ.กรุงศรีฯ ให้ทัน บ่ายสองโมงค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓: บทความ “บทสนทนาพิเศษ” ของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ร่วมกันนำพา “บ้านอร่อย ๒๕ ฝ่าวิกฤติโควิด”.....ปัญหาแรกเลยค่ะ คือเราต้องปิดร้านแบบไม่รู้ตัวล่วงหน้า และไม่มีกำหนดด้วยว่าจะต้องเปิดร้านเมื่อไหร่ เพราะเราไม่รู้ว่าโรคโควิดจะมีสถานการณ์ไปในทางไหนยังไง จะดีขึ้นเมื่อไหร่ ตอนนั้นที่เราดูข่าว มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกก็เป็นแบบนั้นเพิ่มขึ้นๆ จนในไทยเราขอความร่วมมือคนในประเทศ จนมี พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในที่สุดเราก็ต้องปิดร้าน แรกๆ เราก็ปิดๆ เปิดๆ อยู่พักหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนปิดร้านเต็มที่เมื่อ 14 มี.ค.63 ค่ะ .....อ่านต่อ

2 มิถุนายน 2563 @ ติดต่อธนาคารเดินหน้าสู้วิกฤตโควิดต่อไปครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันธนาคารของครอบครัว เพราะว่าภรรยาเข้าออกประสานงานตามธนาคารต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อนะครับ เข้าออก 3 ธนาคาร (ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา และเอสเอ็มอีแบงค์) จนได้ลูกค้าเพิ่มเป็น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เคยสอบถามถึงแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด หลังจากติดต่อทุกธนาคารเสร็จแล้ว จึงต้องนำแหนมเนืองมาส่งมอบให้กับลูกค้าครับ ต่อจากนั้นวันนี้ภรรยาจะต้องรีบเตรียมผักและเครื่องเคียงต่อครับ .....อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2563 @ รถจอดหน้าบ้านก็มีคนมาเฉี่ยวชนได้ กับแม่ค้าขายไอศครีมครับสวลัสดีครับ วันนี้มีเหตุที่ใครๆ ก็ประสบได้ คือรถครอบครัวเราจอดหน้าบ้าน น่าจะมีคนมาเฉี่ยวชนทำให้เบ้ากระจกมองข้างด้านในหลุดออกมาจากตัวโครงกระจกรถ แต่ไม่มีใครแสดงตัวว่ามาเฉี่ยวชน ทำให้ต้องรอดูคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดแทนครับ ส่วนวันนี้เรามีกิจกรรมสำคัญที่เป็นความลับทางราชการ (ฮากันเอง) เลยไม่ระบุกิจกรรม แต่ปิดท้ายวันด้วยการที่ภรรยาเป็นแม่ค้าขายไอศครีม ให้ทุกคนในครอบครัวกินกัน ส่วนค่าไอศครีม ผมแลกกับการเป็นสามีที่คิดดีทำดี ส่วนหนูนาต้องแลกกับการช่วยงานบ้านต่างๆ ครับ .....อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2563 @ ตลาด เตรียมผัก หน้าร้าน ประชุม หลากกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ภรรยาพาคุณแม่ของผมไปตลาด (บางบัวทอง) ผมขอคุณแม่ถ่ายภาพในรถไว้ด้วยครับ และทั้งวันภรรยาเตรียมผัก สำหรับรอจำหน่าย "แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด" ให้กับลูกค้าประจำที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ช่วงเย็นปิดท้ายด้วยการ ประชุมพูดคุยกับทนายของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ทนายธีรยุทธ สุวรรณเกษาร สำหรับงานคดีความต่างๆ ที่กำลังต่อสู้อยู่ และสำหรับคดีที่กำลังจะฟ้องกลับ รวมถึงฟ้องศาลทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๓: หลังแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์หมดเกลี้ยงตู้เย็น ต้องเร่งเตรียมผักสดค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานเราส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานจนหมดสต๊อกตู้เย็น ตอนตี 5 ทางบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ได้มาจัดส่งแหนมเนืองให้เรียบร้อยแล้ว 50 ชุด เพื่อรองรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านช่วงวันหยุดและระหว่างวันจันทร์ - พฤหัสบดี ค่ะ วันนี้จึงต้องเร่งมือเตรียมผักกาดหอมก่อนทั้งวันค่ะ ส่วนผักใบ (ผักแพว ใบสะระแหน่) มีสต๊อกสำรองไว้แล้วบางส่วนค่ะ วันนี้ไม่วุ่นมาก แต่เยอะมากค่ะ  และเรากำลังจะวางแผนงาน ว่าตลอดสัปดาห์จะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน แต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า เราจะวิ่งบริการจัดส่งเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ ค่ะ .....อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2563 @ งานเข้าทั้งวันตั้งแต่เช้ามือจนเย็นสำหรับครอบครัวลิ้มนนทกุลช่วงวิกฤติโควิดครับสวัสดีครับทุกท่าน วันศุกร์รอบนี้ ต้องบอกว่าสุดๆ จริงๆ อีกวันนะครับ เพราะกิจกรรมของครอบครัวเรามีเยอะมากๆ โดยเฉพาะภรรยา ตื่นตั้งแต่ตี 4 ดูแลผมเสร็จ จัดเตรียมผักที่ยังขาดอยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีออเดอร์เพิ่มเติมตอนเช้า ส่วนหนูนาก็ไปเตรียมสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานรอขึ้นรถ ผลสรุปจำนวนคือ หมดเกลี้ยงตู้เย็นเลยครับ ทุกศุกร์เราจะเดินทางไปกันทั้งครอบครัวครับ ส่วนลูกค้าวันนี้มีทั้งหมด 4 รายครับ คือ หมู่บ้านลัดดาวัลย์ (ถนนเจริญกรุง 76/1), อาคารมาม่า .....อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2563 @ จังหวัดสมุทรสาคร กับโรงเรียนโยธินบูรณะ เกี่ยวข้องกันอย่างไร เชิญอ่านครับสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ตัวผมไปธุระเรื่องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมแจ้งความดำเนินคดีผู้นำคนพิการในจังหวัดสมุทรสาครที่ สภอ.กระทุ่มแบน แต่ตั้งแต่เช้ามืดภรรยาได้จัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด สำหรับลูกค้า 2 ราย คือ บริษัท บิ๊กบ็อกซ์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และตัวแทนจำหน่าย พี่จินตนา ดีที ซึ่งอาศัยที่ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ครับ เมื่อผมออกเดินทาง ส่วนภรรยาอยู่บ้านก็จัดเตรียมผักให้พอสำหรับจัดส่งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ และยังต้องสำรองสำหรับลูกค้าหน้าร้านอีกด้วยครับ .....อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้นัดช่างทำสติ๊กเกอร์มาวัดขนาดที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ครับสวัสดีครับทุกท่าน เนื่องจากสติ๊กเกอร์หน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีความจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเพื่อโปรโมทสินค้าในร้าน จึงได้นัดหมายช่างทำสติ๊กเกอร์เข้ามาวัดขนาดของกระจกที่ต้องติดสติ๊กเกอร์ และยังมีบนตู้เย็นที่ยังมีพื้นที่สีขาวอยู่ด้วยครับ ส่วนไฟล์ ai ทางผมจะรอทางผู้ผลิตสินค้าแหนมเนือง เพื่อจัดส่งให้ช่างต่อไป ช่วงบ่ายภรรยากับหนูนา พากันไปตรวจความสะอาดและเรียบร้อย ที่หมู่บ้านเอสเกตด้วยครับ เห็นว่าฝันถึงบ้านครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยการจัดเตรียมสินค้าในมือให้เรียบร้อยพร้อมส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะ .....อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้เดินเครื่องตู้เย็นเตรียมรับออเดอร์จากลูกค้าท่ามกลางวิกฤติโควิด ครับสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากได้รับตู้เย็น 2 ปรตู ยี่ห้อ SANDEN จากบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด เรียบร้อยแล้ว และรอจนครบ 1 วัน เราก็เปิดเครื่องให้เย็นก่อน จากนั้นภรรยาเริ่มย้ายสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์ทั้งหมดไปยังตู้ใหม่ด้วยครับ และทั้งวันภรรยากับหนูนา ยังช่วยกันจัดเตรียมสินค้า ผักและเครื่องเคียง สำหรับจัดส่งให้ลูกค้าบ้านอร่อย ๒๕ ตลอดที่ต้องจัดส่งในวันพฤหัสบดี 28 พ.ค.63 ถึงวันศุกร์ 29 พ.ค.63 ทั้งสองวันติดต่อกันด้วยครับ ช่วงนี้เพราะวิกฤติโควิด บางเรื่องส่งผลร้าย บางเรื่องส่งผลดี ขึ้นกับเราจะมองและปรับตัวด้วยครับ .....อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้เป็นวันสำคัญของภรรยา และยังได้รับการสนับสนุนตู้เย็น 2 ประตู จากบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ ครับสวัสดีครับทุกท่าน ครอบครัวเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันที่ 25 พ.ค. ของทุกปี เพราะว่าเป็นวันที่สำคัญถึง 3 เรื่อง คือ วันเกิดของภรรยา วันแต่งงานมงคลสมรสของเรา และยังเป็นวันเปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ อีกด้วยครับ แต่เฉพาะวันนี้ 25 พ.ค.63 มีความสำคัญเพิ่มอีก 1 เรื่องสำหรับเราคือ ในนามบ้านอร่อย ๒๕ เราได้รับการสนับสนุนตู้เย็น 2 ประตู ยี่ห้อ SANDEN จากบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน ที่เราจำหน่ายพร้อมกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดอยู่ครับ และ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 2/2 ศุกร์ที่ 3 มีลูกค้าสำคัญเพิ่มอีก ๒ รายค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ตามจำนวนออเดอร์ที่สรุปกันล่าสุดถึง 8.00 น. ทางเราก็ออกเดินทางประมาณ 9.00 น. ค่ะ เพราะเปลี่ยนเส้นทางไปส่งลูกค้าวีไอพีอีกท่านเป็นครอบครัวคุณหมอ ที่ชอบทานผัก รักสุขภาพมากๆ ค่ะ โดยภรรยาคุณหมอสั่งเฉพาะผักกาดเพิ่มถึง 4 กล่องค่ะ เราจึงมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนเจริญกรุง 76/1 ก่อนเป็นที่แรกค่ะ จากนั้นจะไปที่อาคารทีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เป็นที่ที่ 2 จากนั้นส่งที่ดุสิตคอนโดมิเนียม และปิดท้ายที่ลูกค้าใหม่ สำนักงานของ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 1/2 วันศุกรที่สามฐานลูกค้ากลุ่มสำนักงานเพิ่มขึ้น เตรียมสินค้าจัดส่งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันศุกร์ 29 พ.ค.63 นี้ ต้องเร่งจัดชุดผักให้ครบจำนวนที่ลูกค้ากลุ่มสำนักงานเพิ่มยอดสั่งซื้อมากขึ้นทุกๆ วันศุกร์ค่ะ ครั้งนี้มีออเดอร์จากสำนักงานของบริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์กระปุกดอทคอม ค่ะ อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อวานมีลูกค้ารุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าโยธินบูรณะของสามีแวะมาอุดหนุนช่วงค่ำด้วยค่ะ ทำให้ยอดสั่งซื้อมากกว่าชุดผักและเครื่องเคียงที่มีเตรียมไว้ค่ะ เช้านี้จึงต้องเร่งมือจัดเตรียมให้ทันที่จะออกเดินทางไปส่งสิ้นค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน ทั้งหมด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 2/2 ลูกค้ารุ่นพี่รุ่นน้อง (โรงเรียนโยธินบูรณะ) ของสามี มาเยี่ยมซื้อช่วงค่ำค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ช่วงเช้าเป็นอีกวันที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในด้านของโอกาสในการขาย เปิดพื้นที่ใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร พอตกตอนค่ำๆ ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ คึกคักจากรุานพี่รุ่นน้องโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทางเราขอใช้คำว่า "เยี่ยมซื้อ" นะค่ะ เพราะว่าทั้งมาเยี่ยมสามี และมาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด กับสินค้าอื่นๆ ก่อนกลับบ้านไปด้วยค่ะ ทำให้ทางเราพรุ่งนี้เช้าต้องรีบจัดเตรียมผักและเครื่องเคียงสำรองใหม่โดยด่วนค่ะ เพื่อรองรับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 1/2 พื้นที่ ถนนพระราม 2-จังหวัดสมุทรสาคร อีกกลุ่มเป้าหมายที่บ้านอร่อย ๒๕ ให้ความสำคัญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับวันนี้ทางเราให้ความสำคัญในการขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นนอกจากจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ เนื่องจากสามีจะไปทำธุระสำคัญที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงติดต่อพี่ที่รู้จักนับถือกันที่จังหวัดสมุทรสาคร ว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายไหม ปรากฎว่าพี่จินตนา สนใจจึงได้ออเดอร์แรกสำหรับ จ.สมุทรสาคร และมีลูกค้ารายหนึ่งที่มาอุดหนุนถึง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำให้ได้ออเดอร์เพิ่มระหว่างผ่านเส้นทางบนถนนพระราม 2 ดังนั้นวันนี้นอกจากสามีจะไปทำธุระแล้ว ยังได้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๓: จัดเรียงสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็นที่ได้รับการสนับสนุนจากสุทธิลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากตู้เย็น 2 ประตู SANDEN ประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ได้รับจากบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ "สุทธิลักษณ์" เราปล่อยให้น้ำยาแอร์ไหลสู่สภาวะปกติแล้ว 1 วัน เราก็เปิดสวิตซ์เดินเครื่องค่ะ จนเย็นประมาณ 3 องศา แล้วจึงจะทำการย้ายสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็นซ้ายมือค่ะ ความตั้งใจของเราหากได้ตู้เย็นเครื่องนี้มาแล้ว จะทำให้เราสามารถสต๊อกสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์ได้มากขึ้น ให้เพียงพอกับยอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓: บทความพิเศษ: บทสัมภาษณ์พิเศษ “สุทธิลักษณ์” สนับสนุน “บ้านอร่อย ๒๕”: .....ในมุมมองของเราที่มีต่อ “แบรนด์บ้านอร่อย ๒๕” เรามองว่าเป็น “แบรนด์พรีเมี่ยมของสุทธิลักษณ์” นะครับ ในไลน์การผลิตของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ซึ่งมุมมองของเราที่นำแบรนด์สุทธิลักษณ์ไปทำตลาดและมีการจัดผักอย่างสวยงามที่ได้ใส่กล่องไว้ แล้วถ่ายภาพตามที่คุณเจี๊ยบจัดไว้เป็นชุด เราจึงมองว่าบ้านอร่อย ๒๕ เป็นลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยมครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓: บ้านสุทธิลักษณ์สนับสนุนตู้เย็นให้กับบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากที่บ้านอร่อย ๒๕ ได้ดำเนินการครบ 1 ปีเต็มพอดี แม้ว่าจะมีการแร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้เราต้องปิดร้านถึง 2 เดือนเต็ม ก็ตาม เราก็ปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง และหลังจากเปิดดำเนินการได้ไม่นา บ้านอร่อย ๒๕ ก็ได้รับข่าวดี ที่ทางบ้านสุทธิลักษณ์ หรือบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ให้การสนับสนุนตู้เย็น 2 ประตูยี่ห้อ SANDEN ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 ตู้ เพื่อแช่สินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์ เพราะปัจจุบันเรากำลัง .....อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้ภรรยาออกจากบ้าน ธุระที่ไม่สัพเพเหระครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ภรรยามีไปธุระที่สำหรับคนส่วนใหญ่อาจมองว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับครอบครัวเราคือสำคัญครับ ครอบครัวเราใช้กระดาษทิชชู่แบบกล่อง เพราะไม่มีฝุ่น และทุกๆ ครั้งที่มีปัญหาจากการผลิต หรือทิชชู่มีปัญหา เนื่องจากผมใช้ทิชชู่ในด้านที่เกี่ยวกับความสะอาดทั้งหมด เช่น ใช้ทำความสะอาดหน้า ขอบตา ใช้ปิดวางทับอาหารเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค และอีกหลายๆ อย่างเพื่อความสะอาด เมื่อโทรบอกปัญหากับผู้ผลิตแล้ว ก็ต้องส่งไปรษณีย์ให้เขาด้วยครับ ภรรยาจึงไปส่ง KERRY ให้ครับ ขากลับบไปแวะซื้อกาแฟ AMAZON ให้ด้วยครับ .....อ่านต่อ

ตอนพิเศษ 2/2 “วัว 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เป็นมากกว่าวัว” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....วัวทั้ง 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เปรียบเสมือนกำลังใจ เป็นรางวัลตอบแทน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา เราตื่นมาเราเห็นวัว 3 ตัวนี้ เรามีศักดิ์ศรีในหมู่บ้านเรา แม่พูดเต็มปากว่า แม่ไม่ได้ไปโกงใคร แต่แม่ถูกโกง ถ้าไม่ถูกโกง ครอบครัวเราคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เมื่อก่อนตื่นเช้ามา แม่ไปตรงไหนก็มีแต่คนว่าแม่โกง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ตอนนี้แม่ไปไหน คนที่เคยว่าแม่เงียบสนิท ทุกวันนี้มีแต่คนมาดูงาน แม่พูดถึงสิทธิ์คนพิการแสนกว่าบาทด้วยความมั่นใจ นี่ไงวัว 3 ตัวที่ครอบครัวฉันได้มาจากบริษัทมาม่า แม่มีคนนับถือ คำพูดแม่มีคนฟัง .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....สำหรับบทความนี้เป็น “ตอน ¾ ปิดบัญชี” ของคุณฐานิดา อนุอัน ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” ซึ่งผมพิจารณาแล้วว่า คุณฐานิดา ดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมด จึงนำบทความมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านประกอบความรู้ และประสบการณ์กันก่อนรายอื่นนะครับ .....อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2563 @ วิกฤติโควิดมา ปัญญาเกิด สองเท้าเดิน ส่งแหนมเนืองรอบเมืองครับสวัสดีครับทุกท่าน เวลาผ่านไปเร็วมากจากศุกร์ 15 พ.ค.63 ที่แล้ว ที่วิ่งส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด เพียง 3 แห่ง ศุกร์นี้ 22 พ.ค.63 เพิ่มมารวมเป็น 5 แห่ง ต้องขอบพระคุณลูกค้าวีไอพีประจำทุกท่านที่ทำให้ครอบครัวเรามีกำลังใจ แม้จะเป็นช่วงวิกฤติไวรัสโควิด ก็ยังทำให้มีแสงสว่างเสมอหากเรามีสติที่จะคิดแก้ไขปัญหาที่รุมเร้าเข้ามา ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์เว็บไซต์บ้านอร่อย ๒๕ https://baanaroi25.blogspot.com/ ได้นะครับ สำหรับวันนี้ 5 แห่ง คือ ร้านเสริมสวย, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), ดุสิตคอนโดมิเนียม, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓: วันศุกร์ที่สองหลังเปิดร้านสู้วิกฤติโควิดค่ะ เดินสายส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานให้กับลูกค้า 5 แห่ง ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 2 ของการออกเดินสายส่งสินค้า แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ให้กับลูกค้าทั้งหมด 5 แห่งค่ะ (ร้านเสริมสวย, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), ดุสิตคอนโดมิเนียม, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด) แล้วปิดท้ายด้วยการเข้าห้างแม็คโคร เพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับเตรียมเครื่องเคียงให้พร้อมกับชุดแหนมเนืองพร้อมทานที่ต้องรีบสั่งซื้อเพิ่มเติมให้มาส่งในวันพรุ่งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ค่ะ .....อ่านต่อ

ตอนพิเศษ 1/2 “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....ถึงสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีมูลค่า 112,420 บาท ทำให้มีชาวบ้าน เพื่อนบ้าน ครอบครัวที่มีคนพิการ มาเยี่ยมแทบทุกวัน ทำให้ตอนนี้บ้านคุณฐานิดามีคนต่างถิ่นจากต่างตำบล ต่างอำเภอ และต่างจังหวัดมาเยี่ยมตลอดเวลา จนกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” กว่าจะถึงทุกวันนี้ได้ ผมจึงอยากนำบทสัมภาษณ์คุณฐานิดามาแบ่งปันทุกท่านครับ .....อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้ภรรยาวิ่งวุ่นทั้งวัน ลูกค้าประจำมาอุดหนุนและต้องเตรียมวัตถุดิบสำหรับออเดอร์แหนมเนืองพร้อมทานที่ต้องส่งพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ 21 พ.ค.63 เป็นอีกวันที่วุ่นวาย ส่วนตัวแอบสงสารภรรยา เนื่องจากพรุ่งนี้เรามีการจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ในเขตตัวเมือง ทำให้วันนี้ต้องเตรียมวัตถุดิบตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วงเช้าเรามีลูกค้าประจำมารอซื้อแหนมเนืองพร้อมทานก่อนไปทำงาน ซึ่งเป็นลูกค้าที่่อยู่ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุขครับ ตัวผมพิการรุนแรงเวลาเห็นภรรยาทำงาน ก็อดโทษตัวเองไม่ได้ครับ แต่ภรรยาก็บอกว่าตอนนี้หนูนาโตแล้ว ช่วยงานได้มากระดับหนึ่งครับ ก็แบ่งเบาไปได้พอสมควรครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓: ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เปิดแล้วลูกค้ามารอซื้อหน้าร้าน เที่ยงรับลูกค้าวีไอพี ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีลูกค้าภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) มาซื้อหน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ เนื่องจากที่ทำงานเคยทานแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดของเรา จึงแวะซื้อในช่วงเช้าก่อนเดินทางไปทำงานค่ะ เสร็จจากขายหน้าร้านก็รีบมาเตรียมผักและเครื่องเคียงสำหรับออเดอร์พรุ่งนี้วันศุกร์ที่จะออกส่งลูกค้าในเขตเมืองค่ะ ช่วงเที่ยงไปรับลูกค้าวีไอพีคุณแม่สามีมาอุดหนุนในร้านค่ะ และปิดงานวันนี้ด้วยการไปซื้อวัตถุดิบที่ห้างแม็คโครสำหรับ .....อ่านต่อ20 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้ภรรยางานยุ่งทั้งวันครับ ลูกค้าวีไอพีมาที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ น้องกอล์ฟ จิตอาสามาอบโอโซนด้วยครับสวัสดีครับทุกท่าน ภรรยาวันนี้จะมีงานยุ่งทั้งวันนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อน ทำให้ผักกาดหอมไม่สวยและหากยาก ราคาก็สูงมากถึงกิโลกรัมละ 100 บาทค่ะ การหาวัตถุดิบจึงจะค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม แต่สำหรับลูกค้าบ้านอร่อย ๒๕ ไม่ต้องกังวลใจ ถ้าคุณภาพไม่ได้ ทิ้งอย่างเดียวครับ วันนี้ลูกค้าวีไอพีของวิทยุการบินจะมารับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานถึงที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ นะครับ ช่วงบ่ายน้องกอล์ฟ จะนำเครื่องผลิตโอโซน KM มาอบโอโซนภายในร้านเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓: ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ได้รับการอบโอโซนด้วยเครื่องผลิตโอโซน KM ของ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อเช้าลูกค้าวีไอพีจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มารับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานไปแล้ว ช่วงบ่ายจะมีน้องกอล์ฟ (จิตอาสา) นำเครื่องอบโอโซน ที่อาจารย์มงคล ศรีทองพิมพ์ เป็นผู้คิดค้นเครื่องอบโอโซน KM นี้ขึ้นมา ทำความสะอาดลักษณะอบโอโซนในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ในช่วงภาวะแพร่ระบาดไวรัสโควิดค่ะ โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30 นาที ทางเราตื่นเต้นและดีใจมากนะค่ะที่จะได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าที่เข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓: เตรียมแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์ให้กับลูกค้าวีไอพีที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานลูกค้าวีไอพีที่ทำงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สั่งออเดอร์ 10 ชุด และจะมาอุดหนุนรับถึงแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน (กับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด) ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตอน 8.00 น. แต่ผักใบยังขาดอีกเล็กน้อย และต้องเตรียมผักสำหรับออเดอร์สั่งซื้อวันศุกร์ด้วยค่ะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ 2 วันเต็มต้องเตรียมเฉพาะส่วนผักและเครื่องเคียงอย่างเดียว และช่วงบ่ายวันนี้จะมีน้องจิตอาสามาช่วยอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในภาวะไวรัสโควิดระบาดสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาเยี่ยมซื้อที่หน้าร้าน ภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓: ทดลองเครื่องรูดบัตรตามที่ลูกค้าแจ้งว่าอยากใช้บัตรเครดิตอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่เตรียมงานอยู่ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ซึ่งขณะนี้ก็คือบ้านของเราไปด้วยแล้วค่ะเนื่องจากเราได้นำบ้านอร่อย ๒๕ มาตั้งไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ที่เราอาศัยอยู่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนเรื่องการตลาดใหม่ ต้องออกส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกวันศุกร์ รวมถึงทางเราอยากรองรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้บัตรเครดิต จึงทดลองการใช้งานเครื่องรูดบัตรเครดิตอีกครั้ง เวลาขายหน้าร้าน หรือออกไปส่งสินค้าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเงินสด เงินทอน ยิ่งช่วงนี้มีไวรัสโควิดระบาด การไม่จับเงินสดก็ช่วยลดการแพร่ระบาดไปด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2563 @ ภรรยากับหนูนาวันนี้มีคิวนอกบ้านหลายรอบและวันนี้มีตัวแทนนัดคุยงานครับสวัสดีครับทุกท่าน ภรรยากับหนูนาออกนอกบ้านหลายรอบนะครับ แต่ก็อยู่บนพื้นฐานสำคัญคือการใส่หน้ากากอนามัย ทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่าคนแน่นมากที่ธนาคารออมสินกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พอไปซื้อของเข้าบ้านที่แม็คโครเสร็จแล้ว ก็รีบกลับบ้าน เพราะว่าวันนี้มีกิจกรรหลายเรื่องที่บ้าน วิกฤติโควิดนี่ก็ทำเรายุ่งพอสมควรนะครับ ส่วนผมก็เร่งบทความจำนวนมากครับ เพื่อให้ทันต่อการใช้งานถึง 7 เว็บไซต์ครับ และปิดจ๊อบวันนี้ด้วยการคุยงานกับเพื่อนพิการด้วยกันที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแหนมเนืองพร้อมทานของบ้านอร่อย ๒๕ ครับ .....อ่านต่อ


17 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้สอนภรรยาใช้เครื่องรูดบัตรเครดิต-เดบิต ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีกิจกรรมสำคัญภายในครอบครัวของเราในสภาวะไวรัสโควิดระบาดแบบเอาอยู่ของไทย แต่ครอบครัวยังคงต้องเอาตัวรอดในการทำธุรกิจร้านบ้านอร่อย ๒๕ แน่นอนว่าการให้บริการลูกค้าด้วยการมีเครื่องรูดบัตรเครดิต-เดบิต และสแกนคิวอาร์โค้ด จึงเป็นเรื่องที่เราก็ให้ความสำคัญด้วยครับ วันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ 3BB เข้ามาแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานไม่ได้ และปิดท้ายด้วยการออกไปซื้อมังคุดมาทานกันในครอบครัวและทดลองบางสิ่งบางอย่างไปด้วยตามไอเดียความคิดของภรรยาครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๓: วันนี้ลูกค้าประจำมาอุดหนุนถึงที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาไกลจากบางใหญ่กันตนาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เพื่อให้ความเป็นบ้านอร่อยสมบูรณ์ เราให้ลุงช่างมาเก็บงานสีรั้วหน้าบ้านที่เดิมเป็นสีดำให้เป็นสีขาว ให้เข้ากันได้ดีกับร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีสีขาวค่ะ อีกทางหนึ่งเราก็สั่งทำสติ๊กเกอร์ PVC แบบใสกั้นน้ำที่เราใช้ติดบนกล่องพลาสติ FOOD GRADE อย่างดี สำหรับลูกค้าที่เคยทานแหนมเนืองพร้อมทานของเราจะทราบดีว่า กล่องพลาสติกที่ใส่ผักและเครื่องเคียงมีคถรภาพสูง สามารถนำไปใช้ซ้ำ (REUSE) ได้อย่างสบายใจ สติ๊กเกอร์แบบกันน้ำทำให้เวลาล้างทำความสะอาด แบรนด์โลโก้ "บ้านอร่อย ๒๕" ยังคงอยู่ ปิดท้ายมีลูกค้าประจำนั่งรถไกลท่่จากกันตนาบางใหญ่ มาซื้อแหนมเนืองพร้อมทาน ทำให้เรามีความสุขมากค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓: ฤกษ์จัดส่งแหนมเนืองพร้อมทานเดินสายจัดส่งในกรุงเทพฯ ตอนที่ 2/2 ถึงมือคุณพจนี พะเนียงเวทย์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต "มาม่า" แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากทางเราเตรียมสินค้าแหนมเนืองพร้อมทาน (ตอนที่ 1/2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางไปตามเส้นทางผ่านลูกค้ากลุ่มวีไอพีที่อยู่ในเขตเมือง เรียงตามลำดับคือ หมู่บ้านลัดดารมย์ อาคารทีเอฟ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และดุสิตแมนชั่น รวมทั้งหมด 25 ชุดค่ะ ซึ่งลูกค้าทั้ง 3 รายเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่มีความต้องการสูง แต่ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะตอบสนองส่งสินค้าให้ได้ในลักษณะเป็นประจำ หลังวิกฤตโควิดครั้งนี้ เราจึงกำหนดวันวิ่งเข้าเขตตัวเมืองเพื่อส่งสินค้าของ "บ้านอร่อย ๒๕" เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะ แต่หากมีความ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓: ฤกษ์จัดส่งแหนมเนืองพร้อมทานเดินสายจัดส่งในกรุงเทพฯ ตอนที่ 1/2 เตรียมสินค้าพร้อมจัดส่งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 หลายๆ เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด จนได้วิธีการจำหน่ายสินค้าที่เรารักษาคุณภาพของสินค้ามาโดยตลอดค่ะ จนมีความมั่นใจที่จะนำร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เราเน้นกลุ่มลูกค้าเก่า และบอกต่อ ถึงคุณภาพสินค้าในส่วนที่เราทำเอง คือ ผัก 4 ชนิด กับเครื่องเคียง 4 ชนิด ซึ่งเรากำลัง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓: ไฟฟ้ามาแล้วถึงคิวอินเตอร์เน็ตมาแล้วค่ะสวัวดีค่ะทุกท่าน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เรามีติดตั้งานระบบต่างๆ ไว้พร้อม ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าที่เราขอมิเตอร์ไฟฟ้ามาใหม่สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้คือสัญญาณอินเตอร์เน็ตค่ะ ทางเราจึงทำการขอย้ายอินเตอร์เน็ตของ 3BB ไว้ล่วงหน้าแล้ว วันนี้จึงได้เวลาตามนัดหมายทางศูนย์บริการ 3BB บางใหญ่เข้ามาดึงสัญญาเข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ของเราค่ะ เพื่อในเร็วๆ นี้ จะทำการเซ็ตอัพระบบกล้องวงจรปิดใหม่ด้วยค่ะ แน่นอนว่าที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีระบบต่างๆ ที่ครบสมบูรณ์เนื่องจากจะเป็นต้นแบบของโครงการที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2563 @ ทางอาจารย์มาเยี่ยมที่บ้านเพื่อปรึกษาเรื่องการรฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เรียกว่าตั้งรับทั้งวัน เพราะมีประชุมพูดคุยที่บ้าน และมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาซื้อสินค้าแหนมเนืองพร้อมทาน กับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด หมูยอไร้แป้ง ปหนมแท่ง เป็นต้น ส่วนขนมก็มีขนมอบกรอบ เวเฟอร์ และน้ำผลไม้ครับ การประชุมก็ใส่หน้ากากอนามัยสำหรับอาจารย์ที่มาจากข้างนอกนะครับ ส่วนผมก็ครั้งนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยครับ เดิมทีตั้งใจประชุม 10.00-12.00 น. ผลปรากฏว่าประชุมกันจนเกือบ 14.30 น. ครับ หากการประชุมสัมฤทธิ์ผล คนพิการก็จะได้ประโยชน์มหาศาลครับ .....อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2563 @ ฤกษ์งามยามดี วันนี้ครอบครัวเราส่งแหนมเนืองพร้อมทานสู้วิกฤติโควิด ทุกวันศุกร์ครับสวัสดีครับทุกท่าน ในสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด ครอบครัวเราเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควร ยังโชคดีว่าพฤติกรรมส่นวตัวของครอบครัวเรานั้นไม่ต้องปรับตัวมาก แต่ตัวธุรกิจของภรรยาคือ ร้านบ้านอร่อย ๒๕ นั้นต้องปรับตัวมากเอาการ คือ ต้องย้ายร้านที่มีลักษณะตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ในบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข และวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะทำการส่งออเดอร์เป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยวันนี้มียอดสั่งซื้อรวม 25 ชุดค่ะ บังเอิญเลข 25 พอดีค่ะ หลังจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราก็จะออกเดินทางไปส่งสิ้นค้าให้กับ ลูกค้า 3 รายซึ่งอยู่ที่ หมู่บ้านลัดดารมย์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) และดุสิตแมนชั่น ครับ วันนี้พิเศษอีกวัน เราไปกันทั้งครอบครัวครับ .....อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2563 @ อยู่บ้านอีกวันรอเจ้าหน้าที่ 3BB มาติดตั้งอินเตอร์เน็ต และถ่ายภาพหน้าร้านเพื่อปรับเว็บไซต์ใหม่ครับ: 0สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเราต้องรอเจ้าหน้าที่ 3BB มาติดตั้งอินเตอร์เน็ต เนื่องจากในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ต้องใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับดูทีวี และระบบกล้องวงจรปิด วันนี้ยังมีความสำคัญในช่วงเย็นถึงดึกที่ภรรยาจะรอถ่ายภาพสำหรับนำภาพสวยๆ ไปทำเป็นภาพ HEADER บนหน้าเว็บไซต์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ครับ อันเนื่องจากภาพเดิมเป็นภาพที่บริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ เมื่อย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเปี่ยมสุขก็ต้องเปลีี่ยนภาพใหม่ทั้งหมดครับ ผมเองก็คิดว่าจะเร่งทำทุกเรื่องให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยครับ เรียกได้ว่าวิกฤติิโควิด ทำให้ครอบครัวเราต้องปรับเปลี่ยนมากพอสมควรครับ .....อ่านต่อ

13 พฤษภาคม 2563 @ อยู่บ้านในภาวะวิกฤติโควิดเปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ สู้วิกฤติโควิด ค่ะสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ภรรยาไม่ได้ไปทำธุระอื่นที่ไหน มีช่วงเช้ามืดที่ต้องรีบไปที่สวนผัก เพราะต้องรีบกลับมาเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด สำหรับลูกค้าประจำวีไอพีที่จะมารับสินค้า 2 รอบ ครับ เรียกว่าการย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตามสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ก็ทำให้ครอบครัวเรามีทางออก หลังจากพูดคุยกันจนท่องแท้แล้ว วันนี้จึงอาจไม่มีเนื้อหาส่วนอื่นเท่าไหร่ แต่เป็นบ้านอร่อย ๒๕ ล้วนๆ ครับ .....อ่านต่อ

12 พฤษภาคม 2563 @ ภรรยาและหนูนาจัดร้านบ้านอร่อย ๒๕ อีกวัน และไปซื้อวัตถุดิบที่ห้างแม็คโครครับสวัสดีครับทุกท่าน แม้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด แต่ครอบครัวก็ยังคงต้องสัมมาอาชีพ ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ใกล้จะเปิดร้านแล้ว รอเพียงสินค้าของแบรนด์สุทธิลักษณ์ที่จะมาส่งพรุ่งนี้ครับ วันนี้ภรรยากับหนูนาจึงต้องช่วยกันจัดเรียงสินค้าในร้านต่อเนื่องอีกวัน เสร็จแล้วก็รีบไปที่ห้างแม็คโครเพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องเคียง เพื่อจัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาด ให้กับลูกค้าวีไอพีตอน 10.00 น. พรุ่งนี้ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓: จัดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ต่อเนื่องอีกวันเพื่อเตรียมรอสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สองต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ต้องเร่งจัดสินค้าในร้านให้เสร็จ และจัดสิ่งของ เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวางของให้เรียบร้อย เพื่อรอสินค้าพร้อมทานแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็น พร้อมส่งให้ลูกค้าที่มีออเดอร์ล่วงหน้ารอไว้อยู่แล้ว หลังจัดร้านบ้านอร่อย ๒๕ เสร็จแล้วช่วงบ้ายต้องไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำชุดเครื่องเคียง สำหรับผักสดจะจัดเตรียมพรุ่งนี้เช้าค่ะ เพราะลูกค้าจะมารับสินค้าพรุ่งนี้ 10.00 น. และช่วงเย็น 17.00 น. ค่ะ ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด เมื่อย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ เข้ามาในบ้าน ทุกๆ ออเดอร์คือกำไรค่ะ เพราะต้นทุนแทบไม่มีเลยค่ะ ไม่มี .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓: การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และได้เวลาจัดสินค้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง ได้มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง เพราะระบบไฟฟ้าภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ พร้อมแล้ว เมื่อเชื่อมสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ก็ทดสอบว่าไฟฟ้าเข้าหรือยังเท่านั้เองค่ะ รวดเร็วมาก ทำให้หลังกลับจากธุระอีกโครงการหนึ่ง (Workable Artist Gallery) เราก็รีบจัดเรียงสินค้าเท่าที่สั่งมารอไว้จาก บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด ค่ะ ประกอบด้วย ขนมองกรอบ เวเฟอร์ น้ำผลไม้แบบขวด แบบกระป๋อง ทุกขนาด ส่วนอาหารพร้อมทาน เช่น แหนมเนือง แหนมวแท่ง หมูยอไร้แป้ง จะมาส่งในวันพุธ (13 พ.ค.63) ที่จะถึงนี้ค่ะ .....อ่านต่อ

WAG-6_11 พฤษภาคม 2563 @ ทำความสะอาดบ้านทาวน์โฮมเพื่อเตรียมสถานที่รอเปิดดำเนินการเป็น "บ้านศิลป์เวิร์คเอเบิ้ล" แสดงภาพวาดฝีมือคนพิการ หลังวิกฤติไวรัสโควิดสวัสดีครับทุกท่าน แม้ว่าบ้านศิลป์ฝีมือคนพิการ Workable Artist Gallery จะยังไม่ได้เปิดดำเนินการ จากหลายสาเหตุ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็มีส่วนอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลักของการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตรงๆ อีกกลุ่มคือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบตรงๆ เช่นกันครับ ดังนั้นจึงยังคงต้องชะลอโครงการที่จะเริ่มดำเนินการออกไปก่อนครับ .....อ่านต่อ

11 พฤษภาคม 2563 @ ภรรยางานเข้าทั้งวันครับ การไฟฟ้านครหลวงมาติดมิเตอร์ไฟฟ้า ไปทำความสะอาดบ้านศิลป์ และกลับมาจัดเรียงสินค้าในร้ารบ้านอร่อย ๒๕ ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เห็นใจภรรยามากนะครับ เพราะว่า ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาติดมิเตอร์ไฟฟ้าให้ช่วงประมาณก่อนเที่ยง หลังฝนตก จากนั้นภรรยากับหนูนาก็รีบไปที่บ้านศิลป์ Workable Artist Gallery เพื่อทำความสะอาดรอการดำเนินการโครงการ แล้วรีบกลับมาบ้านเพื่อจัดเรียงสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ได้ย้ายร้านมาไว้ที่หน้าบ้านของครอบครัวเราภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข-บางบัวทอง เรียกว่าวิ่งวุ่นและเหนื่อยทั้งวันครับ ถึงอย่างนั้นก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านเหมือนเดิมครับ ......อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการ: .....หรือทางบริษัทมาม่าจะโทรมาแจ้งเช่นกันครับ แต่เราก็ยังอยากรู้เองด้วยละครับ จนเงินเข้าบัญชี พี่ปรีดาครับ มันตื่นเต้น ทั้งดีใจ บอกไม่ถูก มันเป็นเงินก้อนที่มันหาไม่ได้แล้ว อย่างผมกับเมียนะพี่ ไปกู้ใครก็ไม่มีใครให้หรอก ไปธนาคารไหนเขาก็ไม่ให้ 2 หมื่นบาทยังยากเลยครับ ธนาคารดูนู่นดูนี่ แต่นี่เงินเป็นแสน เงินทุนที่ทางบริษัทมาม่า ให้มาทำทุนโดยไม่ต้องคืน มันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกครับ ดีใจมากๆ ครับ ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทมาม่าอย่างมากครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....ความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ซึ่งเป็นคนพิการรุนแรง และได้รับสิทธิ์มาแล้ว 2 ปี แต่ในปี 2563 นี้จะเป็นปีสุดท้ายที่คุณธำมรงค์ จะได้รับ พบกับทสัมภาษณ์ที่จะทำให้ทุกท่านจะสัมผัสได้ว่า เหตุใดทางบริษัทมาม่า ถึงให้การสนับสนุนคุณธำมรงค์ต่อเนื่อง และทำไมปีนี้จึงเป็นปีสุดท้าย ติดตามอีกตัวอย่างที่สุดยอดทั้งวิธีคิด ทัศนคติ สะท้อนถึงการให้โอกาสของบริษัทมาม่า อย่างน่าสนใจครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวพี่จินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพธุรกิจร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการภาพรวมนะครับ คือ พี่จินตนา ดีที ได้สั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟโบราณ และทำเบเกอรี่ ไปแล้วครึ่งทาง ราคา 41,000 บาท แต่ส่วนที่เหลือจะอยู่ในลักษณะสั่งทำรอผลิต อีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ สินค้าที่สั่งผลิตทั้งหมด พี่จินตนา ก็จะส่งมอบเอกสารทางด้านการเงินทั้งหมดเพื่อแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการภาพรวมนะครับ คือ คุณฐานิดา อนุอัน ซื้อวัวได้แล้ว 2 ตัว ตัวแรกราคา 41,000 บาท ที่ราคาสูงจากราคาเดิมที่ประเมินไว้ 35,000 บาท เนื่องจากวัวตัวนี้ถูกชะตา คุณพ่อคุณฐานิดา ชอบวัวตัวนี้ และที่สำคัญคือ วัวตัวนี้มีลูกติดมาในท้องแล้ว 1 เดือนครับ ส่วนวัวตัวที่ 2 ราคา 35,000 บาทครับ ทำให้ตามงบประมาณต้องหาวัวที่เป็นลูกวัว อีก 1 ตัวแทน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างหาลูกวัว อยู่ครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุดตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ที่ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2563 มีความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ที่เคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาแล้ว พบกับทสัมภาษณ์ที่สะท้อนจิตใจของผู้ถูกระทำ และร่วมกันปลื้มไปกับการได้รับโอกาสดีๆ ด้วยกันครับ และท้ายบทสัมภาษณ์ เราขอนำตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวพี่จินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุดตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ที่ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2563 มีความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวพี่จินตนา ดีที ที่เคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาแล้ว พบกับทสัมภาษณ์ที่อารมณ์บ้านๆ แต่จริงใจ และประทับใจกับการได้รับโอกาสดีๆ ด้วยกันครับ และท้ายบทสัมภาษณ์ เราขอนำตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับ .....อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2563 @ ประชุมผู้นำคนพิการและผู้ใหญ่ที่จะร่วมงานขององค์กร WO ให้คนพิการทั่วประเทศหลุดพ้นความยากจนสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการได้จัดประชุมกับผู้นำคนพิการในระดับพื้นที่ 2 คน คือ คุณฐานิดา อนุอัน (จ.กาฬสินธุ์) และพี่จินตนา ดีที (จ.สมุทรสาคร) เกี่ยวกับรับสมาชิกสามัญของคนพิการและครอบครัว รวมถึงการทำความเข้าใจให้ตรงกันในรายละเอียดการดำเนินการขององค์กรดับบลิวโอ (Workable Organization) เพื่อจะได้อธิบายต่อได้ให้มีความเข้าใจตรงกันครับ ซึ่งทั้งสองท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดี ถึงประโยชน์ที่คนพิการและครอบครัวจะได้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ พ.ค.๖๓: ได้ฤกษ์เปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ หลังย้ายร้านจากตลาดพิมลราชมาในหมู่บ้านเปี่ยมสุขค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้คุณแม่ได้ช่วยดูฤกษ์งามยามดีเปิดร้านบ้าานอร่อย ๒๕ ให้ครอบครัวเราด้วยค่ะ ก่อนคุณแม่จะไปปิดทอง พรมน้ำมนต์ และซื้อสินค้าประเดิมร้าน เพื่อเปิดร้านใหม่หลังวิกฤตไวรัสโควิด ครอบครัวเราขอพรจากคุณแม่ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิกันทั้งครอบครัว จากนั้นคุณแม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ทั้งหมดครับ โดยปิดทอง 3 จุด (ประตูหน้าร้าน ประตูข้าง และตู้เย็น) พรมน้ำมนต์ (จากวัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา) ในร้านบ้านอร่อย ๒๕ รอบบ้าน และในบ้าน และคุณแม่ซื้อสินค้าประเดิมอีก 720 บาทครับ .....อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2563 @ มีประุมที่บ้านจึงต้องมีจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ที่บ้านเราจะมีประชุมสำคัญ จะมีผู้ใหญ่ที่นับถือ กับคน มาที่บ้านเกิน 10 คนแน่นอน ทำให้เราต้องเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ผมพรินท์กระดาษข้อความ "จุดคัดกรอง" แปะบนโต๊ะหน้าขาว หนูนาใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ยิงวัดที่หน้าผาก และมีเครื่องเหยียบกดเจลล้างมือ ที่น้องกอล์ฟทำมาให้ใช้งาน โดยใช้เท้ากดคานล่าง คานบนก็กดมาที่ขวดเจลทำให้ไม่ต้องใช้มือกดเจลครับ วันนี้ตอนที่ทุกคนมาที่บ้าน ทำให้ผมและทุกคนในครอบครัวลดความเสี่ยงกับบุคลนอกบ้าน ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2563 @ ได้ฤกษ์เปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ และเตรียมการสำหรับงานใหญ่ในความรู้สึกในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็รวันพิเศษของครอบครัวเรา เพราะอาม้า (คุณแม่) ได้ช่วยดูฤกษ์เปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ครอบครัวเราย้ายมาจากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์มาตั้งที่บ้านในหมู่บ้านเปี่ยมสุข-บางบัวทอง ครับ และอาม้ายังช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นออเดอร์แรกให้ด้วยครับ พออาม้ามาถึงเราก็ขอพรจากอาม้าก่อน จากนั้นอาม้า ไปปิดทองให้ 3 จุดภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อน 10.00 น. และเนื่องจากพรุ่งนี้เรามีประชุมสำคัญ เราจึงต้องป้องกันความปลอดภัยให้กับทุกคนที่ร่วมประชุม ด้วยการหาเครื่องยิงวัดอุณหภูมิ และเครื่องกดเจลด้วยเท้า มาใช้ .....อ่านต่อ

6 พฤษถาคม 2563 @ ก่อนเปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ทาสีรั้วใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้หลังจากเราไปทำธุระสำคัญตอนช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ได้ช่างเร่งด่วนมาทาสีรั้วบ้านจากสีดำให้เป็นสีขาว เพื่อให้เข้ากับร้านบ้านอร่อย ๒๕ เพราะต้องเปิดร้านพรุ่งนี้แล้วครับ แต่คงจะยังทำเต็มตัวไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิดอยู่ แต่ที่ต้องเปิดดำเนินการไปพลางๆ ก่อน เพราะมีลูกค้าประจำที่ติดต่อมาตลอดเวลาครับ ดังนั้นจึงเปิดเพื่อดูแลลูกค้าประจำไปเรื่อยๆ ก่อนครับ และวันนี้หนูนาอยากกินพิซซ่า ก็เห็นว่าช่วยงานทุกๆ เรื่อง ภรรยาก็อนุญาต 1 มื้อครับ .....อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้งานภรรยาเยอะมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่าน ถึงจะเป็นช่วงไวรัสโควิดระบาด แต่ครอบครัวเราก็ต้องทำมาหากิน วันนี้จึงเป็นวันที่วุ่นวายสำหรับภรรยาอย่างมาก เพราะต้องตื่นเช้ามืดมาเตรียมแหนมเนืองพร้อมทานพร้อมชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดให้ลูกค้าวีไอพี ขับรถไปส่ง ช่วงก่อนเที่ยงก็จะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงมาตรวจมาตรฐานไฟฟ้าก่อนมิเตอร์จะมาติดมิเตอร์ไฟฟ้า และช่วงบ่ายจะมีเจ้าหน้าจัดส่งสินค้าของ บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด มาส่งสินค้าที่สั่งไว้ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ พ.ค.๖๓: ทาสีรั้วหน้าบ้านให้เป็นสีขาวให้เข้ากันกับร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดค่ะทุกท่าน เนื่องจากรั้วบ้านเดิมเป็นสีดำ แต่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตัวตู้คอนเทนเนอร์เป็นสีขาว เราจึงตัดสินใจทาสีรั้วบ้านจากสีดำเป็นสีขาวค่ะ วันนี้วันที่ 6 พ.ค.63 ก่อนฤกษ์เปิดร้านพรุ่งนี้ จึงเร่งทาสีรั้วใหม่ แต่เนื่องจากพื้นเดิมของรั้วเป็นสีดำ ทำให้ต้องซ้ำทาสีหลายรอบ จึงต้องนัดช่างให้มาทาสีทั้งวัน แต่ถ้าไม่จบ พรุ่งนี้อีกครึ่งวันน่าจะเรียบร้อยค่ะ ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิดเช่นนี้ การตัดสินใจย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ เข้ามาในบ้าน ถือว่าช่วยได้มาก เพราะเราไม่ได้เปิดดำเนินการครั้งนี้เป็นหน้าร้าน 100% เหมือนเดิม แต่เราดำเนินการในลักษณะโชว์รูม และจะเน้นบริการส่งถึงบ้านเป็นหลัก ส่วนลูกค้าเก่า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ พ.ค.๖๓: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง ออกตรวจมาตรฐานระบบไฟฟ้า สายเมน และระบบสายดิน ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ และมีสินค้ามาส่งล็อตแรกค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ใกล้จะเปิดดำเนินการใหม่แล้ว ฤกษ์เปิดร้านวันที่ 7 พ.ค.63 วันนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง ได้เข้ามาตรวจสอบตามมาตรฐานการเดินสายไฟ ตู้เมนเบเกอร์ การดึงสายเมนไฟฟ้า และระบบสายดิน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดวิสาขบูชา จึงต้องส่งเรื่องเช้าวันที่ 7 พ.ค.63 จึงอาจจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ทัน แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะฤกษ์เปิดร้านนั้นยึดถือที่ให้คุณแม่มาปิดทองและอวยพรให้เป็นสำคัญค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ พ.ค.๖๓: เตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าวีไอพี นำไปให้อาจารย์ที่สาธิตประสานมิตรค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้ามืดวันนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์กับชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาดตามออดเดอร์ที่ได้มาจากลูกค้าวีไอพี ที่จะนำไปให้กับอาจารย์ที่สาธิต มศว.ประสานมิตร นัดลูกค้านำไปส่งมอบเวลา 6.00 น. จำนวน 15 ชุด ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ยอดขายในแต่ละเดือนนั้นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำทั้งหมดค่ะ มีบางรายเท่านั้นที่จะแวะผ่านมาพบเจอแล้วลองซื้อทาน ดังนั้นการเปิดใหม่ในช่วงวิฤ๖ิโควิด อาจจะยังไม่สามารถทำยอดขายได้มากสักเท่าไหร่ แต่เพียงรองรับกลุ่มลูกค้าประจำค่ะ .....อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2563 @ วันนี้เตรียมผักสดสำหรับร้านบ้านอร่อย ๒๕ และมีลูกค้ามารับสินค้าที่บ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ภรรยารีบไปรับผัก 3 ชนิดที่นัดหมายไว้จากสวนที่ปลูกผักโดยเฉพาะและรีบทำความสะอาดผักเพื่อบรรจุลงกล่องพลาสติก เตรียมสำหรับส่งสินค้าในวันพรุ่งนี้ครับ ส่วนผมก็เร่งทำเว็บไซต์พร้อมๆ กันถึง 5 เว็บไซต์ เนื่องจากงานทุกโครงการเร่งเข้ามาตลอดเวลาครับ รวมถึงเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการที่กำลังเข้มข้น และวันนี้ยังมีลูกค้ามารับสินค้าของร้านบ้านอร่อย ๒๕ ด้วยครับ ผมคิดว่าวันนี้ทั้งวันคงไม่ได้ไปไหนแล้วครับ ที่สำคัญสัปดาห์นี้มีความสำคัญมากเรียกว่าเป็นสัปดาห์ทองก็ว่าได้ คงได้พิมพ์บทความให้อ่านมากมายครับ .....อ่านต่อ

3 พฤษภาคม 2563 @ ไม่ไปไหนวันนี้ทั้งวันเตรียมผักสดสำหรับร้านบ้านอร่อย ๒๕ และช่างไฟฟ้ามาทำระบบไฟฟ้าที่บ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ไม่ได้ไปไหน เพราะต้องรีบเตรียมผักสดและเครื่องเคียงสำหรับส่งให้ลูกค้าวีไอพี ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ ในเช้าวันที่ 5 พ.ค.63 และวันนี้ยังมีช่างไฟฟ้ามาดึงสายเมนไฟฟ้าเพื่อรอให้ทางการไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาตรวจความพร้อมเพื่อให้อีกหน่วยงานมาติดมิเตอร์ไฟฟ้าครับ ภรรยายังคงใส่หน้ากากผ้า เพราะอยู่นอกบ้าน และจะมีช่างมาทำระบบอีก 2 คน แต่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของผมเอง และเป็นน้องที่มาขับรถให้ประจำครับ ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องใส่หน้ากากเป็นกฎเหล็กครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔ พ.ค.๖๓: เตรียมผักและเครื่องเคียงสำหรับลูกค้าวีไอพีที่จะนำแหนมเนืองพร้อมทานไปให้กับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานนี้ 3 พ.ค.63 มีช่างไฟฟ้ามาทำระบบสายเมนไฟฟ้าและระบบสายดิน ส่วนวันนี้ทางเราก็กำลังเตรียมผักทั้ง 4 ชนิด ล้างทำความสะอาด เลือกใบอ่อนๆ พร้อมทานไว้ให้ลูกค้า ส่วนเครื่องเคียงจัดเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะ ตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้มีส่งมอบให้ลูกค้าบางราย พรุ่งนี้เตรียมให้ลูกค้าวีไอพี จำนวน 15 ชุด วันนี้งานช้างคือการจัดการผักสดทั้ง 4 ชนิดบรรจุกล่องพลาสติกอย่างดีให้เรียบร้อยแช่ตู้เย็นพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ 6.00 น. ค่ะ ภาพถ่ายก็ห้หนูนา ลูกสาวเป็นช่างกล้องจำเป็นให้ด้วยค่ะ และ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ พ.ค.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 5/5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้วพร้อมรอมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากทางเราได้ย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 (ตอนที่ 4/5) จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง เข้ามาตรวจเบื้องต้นแล้ว ทางเราได้คำแนะนำแล้ว วันนี้จึงได้ช่างประสบการณ์สูง (ญาติผู้ใหญ่ของสามี) มาทำระบบไฟฟ้าให้แบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะ เนื่องจากเราจะเปิดร้านอีกครั้งในวันที่ 7 พ.ค.63 ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ เพราะก่อนหน้านี้เราไม่สามารถติดต่อช่างไฟฟ้าเข้ามาทำดึงสายเมนไฟฟ้าได้ อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดค่ะ .....อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2563 @ เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำระบบไฟฟ้าของบ้านอร่อย ๒๕ และวัตถุดิบสำหรับออเดอร์สั่งซื้อแหนมเนือง ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิดที่ดูผ่อนปรนขึ้นสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเราไปรับหน้ากากอนามัยจากคุณแม่ แต่เช้าเพราะหน้ากากอนามัยหมดแล้ว จากนั้นอากู๋ก็มาช่วยสำรวจว่าถ้าจะต้องดึงสายเมนไฟฟ้าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อจะทำงานในวันพรุ่งนี้ครับ จากนั้นภรรยากับหนูนาไปซื้อวัตถุดิบที่ห้างแม็คโคร เนื่องจากมีออเดอร์แหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักสดและเครื่องเคียง ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ จำนวน 15 ชุด (+5 ชุด เพิ่มเติม) พบว่ามีคนไปซื้อของที่ห้างแม็คโครเยอะมาก คึกคักมาก ซึ่งทางห้างแม็คโครบังคับให้ทุกคนที่เข้าห้างต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนครับ ภรรยาเล่าให้ฟังครับ .....อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2563 @ ภรรยากับหนูนาต้องออกนอกบ้านอีกครั้งเพราะความจำเป็นครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีเหตุการณ์อุปสรรคปัญหาคือ ธนาคารสีม่วงมีบางธุรกรรมที่มีปัญหา จึงเป็นเหตุให้ทางเราไม่กล้าที่จะโอนเงินตรงไปยังผู้ดูแลคนพิการที่ต้องใช้เงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ภรรยากับหนูนาจึงต้องมีความจำเป็นออกนอกบ้าน ทั้งๆ ที่วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ออกนอกบ้านครับ ระหว่างทางหนูนาถ่ายภาพการเข้าคิวนอกห้างแถวตลาดบางบัวทอง เพื่อไม่ให้ในห้างมีคนหนาแน่นมากเกินไป คือมีการควบคุมจำนวนคนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าครับ พอภรรยาไปถึงธนากรุงศรี ได้คิวแรก ต้องรอเปิดประตูและมีระยะเว้นห่างพอสมควร อีกทั้งในธนาคารยังควบคุมปริมาณคนเข้าในพื้นที่ธนาคารด้วยครับ .....อ่านต่อ

253: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 82: ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4/4 ทำบุญด้วยแรงขัดพื้นลานนั่งสมาธิใต้ต้นสะตือมหามงคล ที่วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 30 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน พอครอบครัวเราออกจากพื้นที่ปรับปรุงเป็นห้องนั่งสมาธิภาวนา (ตอนที่ 3/4) บริเวณริมแม่น้ำนน้อย เราเคลื่อนตัวมาที่บริเวณต้นสะตือมหามงคล ตอนที่ 4/4 ตอนจบของบทความชุดนี้ ครอบครัวเราตั้งใจที่จะมาทำความสะอาดขัดล้างยางเหนียวๆ ที่ตกลงบนลานพื้นกระเบื้องใต้ต้นสะตือ ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมากันแล้วพบว่ามียางเหนียว พอทางรายการช่องส่องผี มาถ่ายทำรายการ ผมกับภรรยาเห็นว่ามีการพูดถึงยางเหยียว จึงตั้งใจกันแล้วว่าเมื่อ 24 เม.ย.63 ที่ได้มาถวายสังฆทาน ก่อนกลับแวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นสะตือมหามงคล จึงตั้งจิตร่วมกันว่า การมาทำบุญครั้งต่อไป เราจะมากันทั้งครอบครัว และมาร่วมกันทำความสะอาดใต้ต้นสะตือ ซึ่งก็คือวันนี้ละครับ 30 เม.ย.63 ครับ .....อ่านต่อ

252: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 81: ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3/4 ทำบุญถวายสังฆทาน พัดลม ปัจจัย ที่วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 30 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากออกเดินทางจาก "ประตูกาลเวลา" วัดพระงาม (ตอนที่ 2/4) ครอบครัวเรามุ่งหน้าไปที่วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับสิ่งของ พัดลมจำนวน 5 ตัว (พัดลมติดผนัง 1 ตัว พัดลมโคจร 4 ตัว) น้ำมันพืชสำหรับใส่่ตะเกียง (จำนวนน 30 ชวด) ไข่ไก่ (5 แผง) พอเรามาถึงวัดสีกุก คุณเทพฤทธิ์ ได้ประสานงานติดต่อท่านไว้แล้ว หลวงปู่รอครอบครัวเราที่ริมแม่น้ำน้อย บริเวณที่จะปรับปรุงเป็นห้องนั่งสมาธิภาวนา ซึ่งหลวงปู่ได้บอกบุญไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนที่ได้มาแล้วครับ .....อ่านต่อ

251: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 80: ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1/3 ถวายไข่ต้ม 200 ฟองที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 30 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน มาติดตามต่อในตอนที่ 2/4 วันที่ 30 เม.ย.63 เป็นวันพฤหัสบดี วันดีเสมอสำหรับผม ครอบครัวเราได้มีโอกาสพาอาม้า (คุณแม่) มาด้วยครับ ปลื้มมากนะครับ ช่วงเช้าเราไปสถานที่แรก ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เรามาแก้บนถวายไข่ต้มจำนวน 200 ฟอง เพราะเมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ผมมีขึ้นศาลฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 2 คดี คดีที่ 1 เป็นคดีแจ้งความเท็จ คดีที่ 2 เป็นคดีหมิ่นประมาท ซึ่งก่อนฟังคำพิพากษาทุกคดี ผมได้นึกบนท่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระนครศรีอยุธยาในใจ หาก "ยกฟ้อง" ผมจะแก้บนด้วยไข่ต้มคดีละ 100 ฟอง ยกฟ้อง 2 คดี รวมเป็น 200 ฟองครับ หลังจากนั้นเราจะพาอาม้าไปทำบุญที่วัดสีกุก ด้วยกันครับ .....อ่านต่อ

250: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 79: ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1/4 ตามล่าหาพัดลมติดผนัง+โคจร และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง เมื่อ 29-30 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุด 4 ตอนนี้ มีที่มาที่ไปจาก 2 สาเหตุ คือ การได้ไปทำบุญถวายสังฆทานกับหลวงปู่ที่วัดสีกุก แล้วหลวงปู่ได้บอกบุญไว้ และการแก้บนไข่ต้ม 200 ฟอง เพราะผมได้บนไว้กับท่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา ว่า หากชนะคดี จะแก้บนด้วยไข่ต้ม คดีละ 100 ฟอง เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ชนะ 2 คดี คือ คดีที่ 1 เป็นคดีแจ้งความเท็จ คดีที่ 2 เป็นคดีหมิ่นประมาท ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า กว่าจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ภรรยากับหนูนา วิ่งรอกเหมือนหนูวิ่งป่วนเมือง เพราะว่าไวรัสโควิดทำพิษ ห้างร้านต่างๆ ปิดหมดไม่ขายของที่จะนำไปทำบุญถวายหลวงปู่ครับ .....อ่านต่อ

30 เมษายน 2563 @ พาคุณแม่และครอบครัวไปทริปบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งวันในภาวะวิกฤติโควิดระบาดครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ครอบครัวคงจะวุ่นวายทั้งวันนะครับ ตั้งแต่เช้าภรรยาตื่นแต่เช้ามือ เพื่อนภรรยานำไข่ต้ม 200 ฟอง และไข่ไก่ดิบ 5 แผง ที่คุณแม่สั่งไว้ไปทำบุญ มาส่งแต่เช้า จากนั้นภรรยาเตรียมสิ่งของที่จะถวายสังฆทานขึ้นรถ เพื่อไปทำบุญที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา ประตูกาลเวลาที่วัดพระงาม และถวายสังฆทานกับขัดลานพื้นกระเบื้องใต้ต้นสะตือมหามงคล ซึ่งเป็นกิจกรรมทริปบุญตลอดทั้งวัน และผมได้เขียนบทความไว้ 4 ตอน ดังนี้ครับ .....อ่านต่อ

29 เมษายน 2563 @ ภรรยากับหนูนา พากันวิ่งหาพัดลมไปทั่วครับ และไปซื้อลูกสวนที่ รพ.ชลลดา ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันวุ่นวายพอสมควรจากพิษไวรัสโควิด เพราะว่า ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะในห้างใหญ่ๆ ยังคงปิดพื้นที่ ทำให้ภรรยากับหนูนาวิ่งรอกหาพัดลมยี่ห้อฮาตาริ จำนวน 5 ตัว กันป่วนเมือง แต่ในที่สุดก็สามารถซื้อได้ที่ห้างโฮมโปรนะครับ เพื่อจะเตรียมตัวไปทริปบุญในวันพรุ่งนี้ 30 เม.ย.63 ที่วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผมเขียนรายละเอียดไว้ในตอนที่ 1/4 เตรียมงานและออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ หลังจากซื้อพัดลมได้แล้ว ภรรยาก็วิ่งซื้อน้ำมันพืชสำหรับใส่ตะเกียง และซื้อลูกสวนเป็นประจำทุกเเดือนให้ผมด้วยครับ ......อ่านต่อ

27 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/3 @ รายงานตัวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความใน "ตอนที่ 2/3 @ รายงานตัวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี" ผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อ่านทุกท่านจากประสบการณ์ตรงของผมเอง เริ่มจากวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผมเดินทางไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฟังคำพิพากษา แล้วมีคำพิพากษาว่า ผม "หมิ่นประมาท" ผู้นำคนพิการระดับจังหวัด (สามารถอ่านเพิ่มเติม "ตอนที่ 1/3 @ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง") ส่งผลทำให้ผมต้องเสียค่าปรับวางที่ศาลเพิ่มเติม และตัวผมยังต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออก "บัตรประจำตัวการคุมความประพฤติ" (สีชมพู) โดยในบัตรประจำตัวระบุให้ผมไปรายงานตัวที่ สำนักงาน .....อ่านต่อ

249: บริจาคของใช้ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสร้างสุขเพื่อนร่วมโลกไปให้กับคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อ 27 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากครอบครัวเราทราบว่า คุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ เครือข่ายสร้างสุขเพื่อเพื่อนร่วมโลก ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบริจาคให้กับคนพิการในจังหวัดนนทบุรี ในส่วนของภรรยาได้บริจาคสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ไปแล้ว เราจึงคุยกันในครอบครัวเพื่อนำสิ่งของส่วนตัวร่วมบริจาคเพิ่ม เช่น แผ่นรองซับ กระดาษทิชชู่ น้ำดื่ม เพราะว่าที่บ้านมีสต๊อกสำรองไว้ สิ่งของเหล่านี้มีความจำเป็นกับคนพิการ ผมเป็นคนพิการรุนแรงจะเข้าใจเรื่องนี้ .....อ่านต่อ

27 เม.ย.63 @ "ผู้พิพากษาพิจารณาคดี จำหน่ายคดีชั่วคราว" คดีที่ 5 แพ่ง_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ ท้ายคำร้องจะฟ้องเท็จและเบิกความเท็จสวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เป็นซีรี่ส์สั้นๆ ก่อนเพียง 3 ตอน นับเป็นคดีที่ 5 เป็นคดีแพ่ง ส่วนตัวผมคิดว่า ผมคงเป็นคนส่วนน้อยมากๆ ในฐานะคนพิการที่ถูกฟ้องถึง 5 คดี ในเวลาไล่เรี่ยกัน แน่นอนว่า คนพิการธรรมดาๆ คงจะไม่ถูกฟ้องเยอะขนาดนี้ ผมจำได้เลยว่า คุณแม่ผม น้องสาวผม ญาติผม กังวลใจมาก ส่วนภรรยาผมนั้นเธอเป็นนักต่อสู้อยู่แล้ว เธอเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาต้นสายปลายเหตุ จนทำให้ผมถูกฟ้องถึง 5 คดี แน่นอนว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ทุกๆ คดีนั้น มีจุดเชื่อมโยงมาจากการที่ผมออกมาขับเคลื่อนเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นของผู้นำคนพิการ และการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบได้ .....อ่านต่อ

248: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 78: กลับจากศาลพระนครศรีอยุธยา ขาตึงมากภรรยากดจุดที่เท้าให้ครับ เมื่อ 27 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน ผมเองก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่จำไม่ได้ว่า เคยบันทึกไว้หรือไม่ ผมจึงรีบให้หนูนาถ่ายภาพไว้ ว่าภรรยามีความสามารถพิเศษ ตอนที่เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มีการจัดฝึกอบรมกดจุดที่ฝ่าเท้า ดังนั้นตลอด 6 ปีที่อยู่ด้วยกัน ภรรยาจะคอยกดจุดให้เป็นระยะๆ เมื่อขาสั่นมากๆ ภรรยามักทำให้ตอนที่ผมออกนอกบ้านครับ วันนี้หลังกลับจากขึ้นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอกลับถึงบ้าน ลำดับแรกที่ต้องทำ ถือว่าเป็นกฎเหล็ก คือต้องเปลี่ยนกางเกงผ้า (ถอดกางเกงในและถอดกางเกงผ้าออก) ไปเป็นกางเกงเล ลำดับต่อมาคือ ถ้าขาตึงมากๆ ภรรยาจะรีบกดจุดที่ฝ่าเท้าให้ด้วยครับ .....อ่านต่อ

28 เมษายน 2563 @ ถึงเป็นช่วงไวรัสโควิดระบาด แต่ยังไงก็ต้องต้อนรับคนแปลกหน้าเป็นระยะๆ ครับสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานมีเหตุต้องไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือออกนอกบ้าน วันนี้เราจึงตัดสินใจอยู่บ้านทั้งวันทั้งๆ ที่ก็มีธุระสำคัญต้องออกนอกบ้านอยู่เหมือนกัน แต่นั่นละครับ ความสำคัญกับการจัดการเรื่องการหยุดเชื้ออยู่บ้านกลับมีความสำคัญมากกว่า จึงเลื่อนธุระสำคัญทั้งหมดไปเป็นวันพพรุ่งนี้ครับ สำหรับวันนี้เลยนัดแขกมาที่บ้าน 2 รายครับ คือ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง  ที่มาตรวจมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตัวตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับช่างไฟฟ้า ที่มาวัดระยะการดึงสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาเข้าตู้คอนเทนเนอร์ฯ ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาตรวจระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางบัวทอง ได้มาตรวจงานตามใบงานที่ทางเราได้เดินเรื่องขอมิเตอร์ไฟฟ้า (หัวหน้าครอบครัวที่ 2) ไว้แล้ว แน่นอนค่ะว่าระบบไฟฟ้าในตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ คือเหมือนเดิมค่ะ มีเพียงการเพิ่มขนาดของเมนเบเกอร์เนื่องจากมิเตอร์เดิมที่เคยขอไว้คือ 15/45 แอมป์ เป็น 30/100 แอมป์ และเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ได้นัดช่างไฟฟ้าเข้ามาเพื่อดูเรื่องการดึงสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าตู้เมนเบเกอร์ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

27 เมษายน 2563 @ วันนี้ผมกับภรรยาไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดๆ กันเป็นครั้งที่ 3 ภ่ยใน 1 สัปดาห์ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในรอบไม่ถึงสัปดาห์ คั้งแต่วันที่ 22, 24 เมษายน 2563 จนถึงวันนี้ 27 เมษายน 2563 ผมต้องขึ้นศาลแพ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลานัดหมาย 13.30 น. ซึ่งเป็นคดีที่ 5 ที่ผมโดนฟ้องมากถึง 5 คดี แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดก็ตาม ก็ไม่มีการเลื่อนนัด ช่วงเช้าผมจึงแวะไปส่งเอกสารเพื่อขอถอนการรายงานตัวกับสำนักงานควบคุมความประพฤติ จ.นนทบุรี แล้วจึงมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปทำธุระที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วเราก็รีบไปขึ้นศาลแพ่งด้วยกันครับ .....อ่านต่อ

25 เมษายน 2563 @ วันนี้ภรรยากับหนูนาไปดูแลสถานที่กับวันนี้ครอบครัวเรารอดูหนัง "สมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี" แบบโฮมเธียเตอร์ครับสวัสดีครับทุกท่าน ผมอยากเกริ่นเริ่มจากวันนี้ 25 เมษายน 2563 เป็นวันครบรอบ 415 ปี วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นะครับ ทางช่อง 7 สี ได้นำหนังชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉายทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. ต่อเนื่อง และผมคิดว่าทางผู้ใหญ่ของช่อง 7 คงตั้งใจวางปฏิทินให้ตอนยุทธหัตถี มาตรงกับวันที่ 25 เม.ย.63 พอดีๆ ครับ ครอบครัวเราจึงตั้งใจมากว่าวันนี้ 18.00 น. จะปิดไฟดับทั้งบ้านแล้วเปิดทีวีเสียงดังนิดหน่อย ผมจะหยุดทำงานเพื่อดูตอนยุทธหัตถี แต่ช่วงบ่ายภรรยากับหนูนาวันนี้ก็ตั้งใจไปดูแลสถานที่ทำโครงการบ้านศิลป์ภาพวาดฝีมือคนพิการ (Workable Artist Gallery) แล้วจะรีบกลับบ้านมาทำกับข้าวและดูหนังพร้อมหน้ากันครับ .....อ่านต่อ

WAG-5_25 เมษายน 2563 @ ตรวจสภาพความพร้อมของบ้านทาวน์โฮมเพื่อเตรียมสถานที่รอเปิดดำเนินการเป็น "บ้านศิลป์เวิร์คเอเบิ้ล" แสดงภาพวาดฝีมือคนพิการ หลังวิกฤติไวรัสโควิดวันนี้ภรรยากับลูกสาวจึงไปดูแลเรื่องการทำความสะอาด หลังตรวจความเรียบร้อยแล้ว วันนี้ไปแวะธุระอีกแห่งจะรีบกลับบ้านไปทำอาหารเย็น และนั่งดูภาพยนตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี" และวันนี้ยังเป็นวันที่ 25 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 415 ปี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 อีกด้วย ต้องขอขอบพระคุณที่ทางช่อง 7 สี ให้ความสำคัญกับการจัดตารางเวลาฉายภาพยนตร์ชุดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ตรงกับวันสำคัญของพระองค์ท่านขนาดนี้ครับ .....อ่านต่อ

26 เมษายน 2563 @ ภรรยาไปนอกบ้านแป๊บเดียวครับ กลับถึงบ้านพรมน้ำมนต์จากวัดสีกุกรอบบ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน พรุ่งนี้เราต้องไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับคดีแพ่ง ดังนั้นวันนี้ภรรยาจึงต้องรีบเคลียร์งานเร่งด่วนจุกจิกให้เรียบร้อยครับ และตั้งใจเลยว่า กลับถึงบ้านจะน้ำน้ำมนต์ที่ได้รับจากหลวงปู่วัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางาบล จ.พระนครศรีอยุธยา มาพรมให้ทั่วทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลครับ โดยใช้กิ่งส้มที่คุณแม่ เคยปลูกไว้ให้เป็นไม้มงคลมาใช้จุ่มน้ำมนต์พรม รอบบ้านครับ รวมถึงพรมในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่กำลังจะเริ่มเปิดร้านเร็วๆ นี้แล้วครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓: ร่วมบริจาคสินค้าให้กับครอบครัวคนพิการ ที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 เม.ย.63สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้หลังจากได้ไปทำธุระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้ว แวะไปทำบุญอิ่มบุญที่วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยาแล้ว พอกลับถึงบ้าน ระหว่างทางได้พูดคุยกับคุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ (เครือข่ายสร้างสุขเพื่อนร่วมโลก) ที่กำลังจะทำบุญนำข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครอบครัวคนพิการที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย.63 ที่จะถึงนี้ ร้านบ้านอร่อย ๕ จึงขอร่วมนำน้ำผลไม้ ขนม ของแห้ง และเสื้อยืด ร่วมบริจาคให้กับครอบครัวคนพิการด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

24 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้จะพิเศษกว่าคดีอื่นๆ ทั้ง 5 คดี นะครับ คดีนี้ผมเรียกว่า คดีที่ 2_อาญา หมิ่นประมาท ซึ่งฝ่ายตรงข้ามหรือโจทก์เป็นคดีเดียวกันกับคดีที่ 1_อาญา แจ้งความเท็จ ที่มีคำพิพากษา "ยกฟ้อง" ในศาลชั้นต้น เมื่อฝ่ายตรงข้ามอุทธรณ์ คณะท่านผู้พืพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ พิพากษา "ยืนยกฟ้อง" ตามศาลชั้นต้น ด้วย ส่วนตัวผมอดทนในคดีนี้ เพราะตามที่ผมบอกไว้คือ คดีนี้จะพิเศษมาก ซึ่งผมจะได้ลงรายละเอียดจุดที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ แต่ในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่คดีนี้ในชั้นอุทธรณ์ คณะท่านผู้พืพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ "พิพากษากลับให้ยกฟ้อง" ค้านกับคำพิพากษาในศาลชั้นต้น รายละเอียดเป็นอย่างไรตามแ่านกันครับ .....อ่านต่อ

24 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตอนที่ 1/2 @ "ศาลอุทธรณืภาค ๑ พิพากษาให้ยกฟ้องตามศาลชั้นต้น" ภาพยนตร์พึ่งเริ่มฉายครับสวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้จะยาวสักนิดนะครับ ผมอยากให้อ่านให้จบ เพราะว่าท่านจะได้รับความรู้มากมาย ผมจะพิมพ์ตามที่ผมรู้ผมสงสัยผมเข้าใจ ท้าวความสั้นๆ ว่า สืบเนื่องจากมีปฐมบทแห่งเหตุของการเริ่มต้นมหากาพย์การเริ่มต้นเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตโกงสิทธิ์คนพิการ (ซึ่งผมจะได้พิมพ์ให้อ่านเร็วๆ นี้นะครับ) มีตัวละครมากมายที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในตัวละครที่เกี่ยวข้อง คือคนพิการคนหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการฟ้องศาลโดยตรงว่า ผมแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และผมได้ขึ้นศาลอย่างยากลำบากมาโดยตลอดเพราะผมพิการรุนแรงกระดูกคอหัก ดังนั้นปกติก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้ว แต่กลับต้องขึ้นศาลพร้อมๆ กันถึง 4 คดีในช่วงเวลาเดียว แต่ปัจจุบันก็เป็น 5 คดี เพราะมีคดีแพ่งเพิ่มเข้ามา แต่ถ้าจะรวมว่ามี 6 คดีก็นับได้นะครับ เพราะมีรองผู้กำกับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งใน กทม. โทรคุยกับผมว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับ .....อ่านต่อ

247: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 77: พากันไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสีกุก เมื่อ 24 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผมกับภรรยาได้ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 2 คดี (1) คดีแจ้งความเท็จ และ (2) คดีหมิ่นประมาท และท่านผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาว่า "ยกฟ้อง" ทั้ง 2 คดี เราก็ไปดำเนินการเซ็นต์เอกสารที่ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วรีบเดินทางไปวัดสีกุก ซึ่งส่วนตัวผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 กับคุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ ส่วนภรรยามาเป็นครั้งที่ 2 โดยเราสองคนตั้งใจแต่เช้าแล้ว่า ไม่ว่าผลึำพิพากษาจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราก็จะมาถวายสังฆทานที่วัดสีกุก ให้ได้ครับ .....อ่านต่อ

24 เมษายน 2563 @ วันนี้ออกนอกบ้านกับภรรยาไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ อีกวันครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมกับภรรยาออกนออกบ้านไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีแจ้งความเท็จ ซึ่งผมเป็นจำเลย และคดีนี้ทางท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ไดพิพากษา "ยกฟ้อง" ไปแล้ว แต่ทางฝ่ายตรงข้ามได้อุทธรณ์ผมจึงต้องไปฟังคำพิพากษาวันนี้ครับ แต่ไปๆ มาๆ กลับได้ฟังคำพิพากษาอีกคดีคือ คดีหมิ่นประมาทด้วยครับ หลังออกจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ผมกับภรรยารีบไปที่ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเซ็นต์หนังสือขอยกเลิกขอรับหลักประกันตัวเนื่องจากชนะคดีแล้ว จากนั้นพวกเรารีบไปทำบุญที่วัดสีกุก ด้วยกันครับ .....อ่านต่อ

22 เมษายน 2563 @ วันนี้ออกนอกบ้านกับภรรยาไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันพุธนี้ผมกับภรรยาออกจากบ้านกันแต่เช้า ตั้งแต่ 6.30 น. เพื่อไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรรีอยุธยาให้ทัน 9.00 น. ที่ต้องออกกันเร็วเพราะกลัวว่าเวลาเดินทางข้ามจังหวัดจะมีการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด ปรากฏว่า เส้นทางที่เดินทางมีด่านตรวจคัดกรอง 1 จุด แต่ไม่มีการตรวจคัดกรองเลย สงสัยว่าอาจจเพราะเป็นช่วงเช้ามีคนเดินทางข้ามจังหวัดไปที่พระนครศรีอยุธยาเยอะ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ส่วนผมก็พึ่งจะเคยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นครั้งแรก รู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่สะดวกต้องคอยเปิดหน้ากากออกครึ่งกนึ่งบ่อยๆ ครับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 21 เมษายน 2563 @ มี SMS มาแจ้งว่าให้ผมไปกรอกข้อมูลเพิ่มในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ครับสวัสดีครับทุกท่าน บทความพิเศษนี้สืบเนื่องจากผมได้รับ SMS ให้เข้าระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งของผมนั้น ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ จนต้องเข้าระบบให้ไปขอทบทวนสิทธิ์ เลขบัตรประชาชนผมนั้นเคยวิเคราะห์ไว้ว่า ผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่เนื่องจากผมพิการรุนแรง ดังนั้น AI ในครั้งแรกจึงแขวนบัญชีผมไว้ก่อน สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือของรัฐบาลในวิกฤติครั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลคงจะมีความตั้งใจช่วยทุกคน ตั้งแต่แรกผมจึงตอบคำถามกับ AI แบบตรงไปตรงมา และคิดบนพื้นฐานที่ว่า จะมีหรือจน ทางรัฐบาลช่วยหมดเพราะเดือดร้อนหมดทุกประเภทอาชีพครับ .....อ่านต่อ

20 เมษายน 2563 @ วันจันทร์นี้ภรรยาคิวยาวไปหลายแห่ง เพราะครอบครัวเราจะไม่ว่างตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.63 เป็นต้นไป ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นสัปดาห์ที่ครอบครัวเราจะยุ่งมากๆ เพราะผมจะต้องไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 วัน เพื่อฟังคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ 2 คดี วันนี้แต่เช้าภรรยาจึงต้องรีบดำเนินการติดต่อประสานงาน 4 ที่คือ (1) เทศบาลเมืองพิมลราช เพื่อย้ายที่อยู่ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ (2) การไฟฟ้านครหลวง-บางบัวทอง เพื่อยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าของร้านบ้านอร่อย ๒๕ (3) ธนาคารกสิกรไทย และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากนั้นรีบกลับบ้านมาเตรียมอาหารวิเศษที่ได้รับมาจากคุณแม่ ครับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 20 เมษายน 2563 @ ได้รับหนังสือจากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผ่อนผันชำระเงินค่างวดจำนวน 6 เดือน ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้รับหนังสือจากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำหรับการผ่อนผันรถยนต์เป็นจำนวน 6 เดือน ผมจึงขอนำหนังสือทั้งหมดมาวางในบทความนี้ โดยทางเกียรตินาคินก็จะช่วยยืดการผ่อนชำระไปให้ ระหว่างวดชำระ มีนาคม - สิงหาคม 2563 รวม 6 งวด และให้เริ่มชำระตั้งแต่เดือน กันยายน - ตุลาคม 2563 จำนวน 2 เดือนนี้ และเริ่มชำระ 6 งวดที่คงค้างไว้ตามกำลังที่จะสามารถชำระได้หรือยืดงวดชำระออกไปอีก 6 เดือนตามกำหนดในตาราง ทั้งนี้฿ธนาคารเกียรตินาคิน ตอนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เป็นธนาคารแรกที่มีเมนูลงทะเบียนที่ง่าย และ .....อ่านต่อ

19 เมษายน 2563 @ วันอาทิตย์นี้ภรรยาพาคุณแม่ไปตลาดบางบัวทอง ส่วนผมดูทีวีแบ่งปันเรื่องราวครับสวัสดีครับทุกท่าน บันทึกประจำวันของวันนี้ มีน้อยมากครับ สืบเนื่องจากเมื่อวานที่มีช่างมาเก็บงานการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ หลังช่างกลับเรารีบเคลียร์ทุกๆ อย่างในบ้านเท่าที่ทำได้ และตั้งใจว่าวันนี้ภรรยาผมจะไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาด เพราะครบ 1 สัปดาห์แล้วครับ วันนี้พิเศษตรงที่หนูนาจะไปตลาดแบบไปลงเดินด้วย เพราะเราห้ามไม่ให้หนูนาไปตลาดบางบัวทองด้วย คนเยอะและไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ทำให้มีแแต่คนทัักภรรยาว่าหนูนาโตเร็วมาก ภรรยาไปแวะรับคุณแม่ผมก่อน แล้วจึงพากันไปตลาดบางบัวทองครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓: จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งร้านบ้านอร่อย ๒๕ และยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเราย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์มายังบ้านของครอบครัวเราในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เรียบร้อยแล้ว ยังมีเรื่องต่าางๆ ที่ต้องทำต่อเนื่อง เช่นวันนี้ ต้องทำ 2 เรื่องสำคัญ คือ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่เทศบาลเมืองพิมลราช และการขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าเก่าที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ ที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง เพราะได้ทำการขอมิเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 6 เพิ่มเติม @ เปรียบเทียบหลักฐานสำคัญการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาลสวัสดีครับทุกท่าน ตอนที่ 5/5 เป็นตอนที่ยาวมากกับพฤติกรรมการโกงสิทธิ์คนพิการที่มีแนวโน้มพิจารณาแล้วว่า มีเจตนาจะให้โครงการล้มเหลวตั้งแต่แรก เพื่อให้หลักฐานชัดเจนมากขึ้น นอกจากเราจะรู้รายละเอียดตามเอกสารใน ตอน 5/5 ไปแล้ว ผมขอพาทุกทท่านไปร่วมสังเกตการณ์ไปตามที่ผมวิเคราะห์ด้วยกัน เมื่ออ่านจนจบแล้วคิดเห็นอย่างไรจะได้ทราบความจริงไปเป็นประสบการณ์ เพราะตัวผมนั้นนับถือท่านผู้พิพากษาเป็นสำคัญ กว่าท่านจอ่านตำรา และสอบจนได้เป็นผู้พิพากษาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นหลักฐานต่างๆ ท่านถึงพิจารณาได้ท่องแท้กว่าเราครับ .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 5/5 @ "รายงานการประชุม" หลักฐานสำคัญการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาล จ.สมุทรสาครสวัสดีครับทุกท่าน ต่อเนื่องจากตอนที่ 4/5 ผมได้ยกหน้าสุดท้ายของรายละเอียดโครงการที่อาจจะโกงมากที่สุดในประเทศไทย มาไว้ในตอนนี้เพราะส่วนตัวผมคาดเดา ปนกับความเชื่อมั่น ว่าหลักฐานชุดนี้มีผลต่อการพิจารณา "ยกฟ้อง" ของท่านผู้พิพากษา คือ "รายงานการประชุมหารือกรณีร้องเรียนโครงการส่งเสริมอาชีพเบเกอรี่และเครื่องดื่มเคลื่อนที่ จ.สมุทรสาคร ปี 2560" ทุกท่านลองตามอ่านดูจะรู้ว่า ผู้นำคนพิการที่เป็นโจทก์มาฟ้องศาลผม แท้จริงแล้วเป็นคนอย่างไร ผมเชื่อว่าทุกท่านที่สนใจอ่านจนจบ ทุกท่านจะมีดุลพินิจ รู้ว่าใครเป็นใครกับการโกงสิทธิ์คนพิการอย่างไม่เกรงกลัวกับบาปกรรม มีอยู่จริงๆ คนๆ นี้ ได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงานราชการ สงสารก็สถานประกอบการที่มาสนับสนุน ทำบุญได้บาปแทนครับ .....อ่านต่อ

18 เมษายน 2563 @ วันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวาน เก็บงานย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาในรั้วบ้าน ผลกระทบภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ค่ะสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวาน 17 เม.ย.63 การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากตลาดมาที่บ้านเกือบจะ 100% พอดีติดเรื่องเคอร์ฟิว ช่างจึงต้องรีบกลับก่อน ทำให้วันนี้ต้องมาเก็บงานอีกครึ่งวันครับ ภรรยารีบไปซื้อดวงไฟ 14 วัตต์ จำนวน 10 หลอด เพื่อขอแรงช่างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่มีบันไดสูง ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาดให้หน่อย จึงไปซื้อดวงไฟที่ร้านฮาร์ดแวร์ แล้วรีบกลับบ้านเพราะว่า ช่างขนย้ายตู้ฯ งานที่เช็คระบบไฟแสงสว่าง กับเก็บงานสี ใกล้เสร็จแล้วครับ แน่นอนว่าตลอดเวลาของการออกนอกบ้าน ภรรยากับหนูนา ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา แม้กระทั่งที่อยู่กันในบ้านแล้ว .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 4/5 ย้ายตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เมื่อวานเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด แต่เนื้องานค่อนข้างมากทำให้ต้องมาเก็บงานในรายละเอียดต่ออีกครึ่งวันค่ะ สำหรับ 3 ตอนของ ตอนที่ 1/5 ตอนที่ 2/5 และตอนที่ 3/5 สามารถติดตามได้ตามลิงก์นะค่ะ ส่วนของวันนี้ เราขอนำภาพรวมทั้งหมดที่เสร็จเรียบน้อยมาฝาก เช่น ตั้งระดับของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปรับให้สามารถจะล็อคประตูร้านได้ เก็บงานทาสีขาวของโครงตู้ทั้งหมดทำให้ตู้ร้านดูใหม่ขึ้นมาทันตาเห็น เก็บงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างหน้าร้านและกล่องไฟชื่อร้าน .....อ่านต่อ

17 เมษายน 2563 @ วันนี้ฤกษ์ดีย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาในรั้วบ้าน ผลกระทบภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ค่ะสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้คุณแม่เปิดตำราดูฤกษ์ย้ายร้านไว้ให้ครับ เราจึงนัดช่างทุกทีมเข้ามาระดมกันย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ ไปไว้ในหมู่บ้านที่เราอยู่ วันนี้ทั้งวันภรรยากับหนูนาจึงต้องเหนื่อยเป็นพิเศษ เริ่มจากต้องดูแลผมแต่เช้ามืด แล้วรีบเตรียมตัวไปรอทีมช่างที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ ทีมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์มาประมาณ 9.00 น. ทีมช่างขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มาประมาณ 9.30 น. วันนี้ทำงานเสร็จกันประมาณเกือบ 2 ทุ่ม แต่ทุกเรื่องผ่านไปได้ด้วยดี ทีมช่างเก่งมากๆ ทุกคนครับ สรุปงานแล้วมีเก็บงานความเรียบร้อยอีกนิดหน่อย พรุ่งนี้น่าจะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 3/5 เก็บงานขั้นตอนต่างๆสวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนที่ 1/5 และตอนที่ 2/5 ผ่านไปแล้ว สำหรับตอนที่ 3/5 ขอนำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มาแบ่งปัน ตั้งแต่การถอนตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ จนไปถึงที่ตั้งใหม่ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ในภาพรวม ให้เห็นถึงรายละเอียดบางจุดที่ทีมช่างต่างๆ ทำให้อย่างดี และเผื่อทุกท่านที่ได้มาอ่านพบอาจนำไปปรับใช้กับงานของท่านเองได้ ซึ่งอีกไม่นานนี้ ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้เราจะเปิดดำเนินการร้านบ้านอร่อย ๒๕ อีกครั้ง ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด เพื่อรองรับลูกค้าประจำ ไม่เน้นหน้าร้านว่าต้องจำหน่ายเยอะ แต่จะเน้น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 2/5 รื้อหลังคาขนย้ายโดยรถเครนสวัสดีค่ะทุกท่าน ต่อเนื่องกับตอนที่ 1 ในระหว่างทีมขนย้ายกำลังขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ทีมช่างตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นทีมสารพัดช่างก็เริ่มรื้อหลังคา โครงหลังคา และตัดเสาโครงหลังคาออกเพื่อเตรียมรอรถเครนมายกตู้คอนเทนเนอร์ไปไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ซึ่งการขนย้ายในครั้งนี้ เราไม่ได้รื้อเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากในครั้งแรกที่ติดตั้งนั้น เราไม่ได้วางคอมเพรสเซอร์ไว้ที่พื้นแต่เราเชื่อมเหล็กเป็นฐานรองคอมเพรสเซอร์ไว้ที่ฐานตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากมีการขนย้ายสามารถขนย้ายได้ทันที บวกกับแนวคิดว่า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 1/5 ขนย้ายทรัพย์สินลอยตัวสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ฤกษ์ดีคุณแม่ดูไว้ให้ ให้ทำการย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปภายในบริเวณบ้านของครอบครัวเราค่ะ ซึ่งอู่ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยนัดหมายช่างทุกประเภทเข้าดำเนินการตั้งแต่เช้า ชุดช่างของทางผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งแต่ตอนที่ซื้อครั้งแรกยังคงให้บริการอยู่อย่างดีเยี่ยม (เครดิตท้ายบทความครับ) ชุดช่างไฟฟ้าที่ปลดไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้า ทีมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แถมพ่วงด้วยช่างอินเตอร์เน็ต 3BB ค่ะ เรียกได้ว่า วันนี้วุ่นวายกันทั้งวันค่ะ ตามแผนงาน น่าจะเสร็จภายใน 2 ทุ่มค่ะ .....อ่านต่อ

246: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 76: ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเรื่อง ทำธาตุ (เก็บอัฐิ) ให้กับปู่ย่า ตอนที่ 2/2 เมื่อ 17 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน ในที่สุดก็ได้วันฤกษ์งามยามดีที่อาม้า (คุณแม่) ผมได้เปิดตำราบอกว่า วันนี้เป็นวันดี เราจะทำการสำคัญ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก ช่วงเช้าประมาณ 9.00 น. ที่จังหวัดพิจิตร เราได้เตรียมขนย้าย "ธาตุอัฐิ" ของตระกูลทางคุณพ่อของภรรยา มาวางที่วัดเขาดิน (หลังได้เตรียมทำฐานวางธตุไว้แล้ว ตอนที่ 245) เพราะวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี เรื่องสองคือ เราจะทำการย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีลักษณะตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ที่บ้าน ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข ในช่วงบ่าย ครอบครัวเราวันนี้ตื่นเต้นมากๆ เพราะเท่ากับเป็นวันสำคัญและถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง สิ่งดีๆ และเรื่องดี จะเริ่มเข้ามาในชีวิต .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 16 เมษายน 2563 @ แนะนำเกมส์ออนไลน์สนุกๆ มีสาระ ทำให้สมองคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับสวัสดีครับทุกท่าน ไม่ต้องคุยมาก บทความนี้จะพยายามให้สั้นที่สุดนะครับ คือ ผมอยากแนะนำเพื่อนๆ ในช่วงหยุดเชื้อ อยู่บ้าน เพื่อชาติ ลองเล่นเกมส์ออนไลน์ ที่ผมเล่นประจำนะครับ มี 2 เกมส์นะครับ คือ (1) เกมส์หมากล้อม หรือ เกมส์โกะที่ผมจะเล่นเฉพาะตอนกินข้าวครับ รวมถึงตอนพักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยครับ มีลิงก์เว็บไซต์นี้ครับ  https://online-go.com/play  และ (2) เกมส์ลูกกวาด CANDY VALLEY ซึ่งผมจะเล่นเฉพาะที่ตอนเครียดมากๆ และจะเล่นตอนที่คิดงานไม่ออก เนื่องจากงานส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ทำแต่ ......อ่านต่อ

16 เมษายน 2563 @ อีกนิดเดียวก็เกือบจะไม่ได้ไปไหนกันทั้งวัน ต้องออกนอกบ้านเพราะผลไม้หมดแล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีบทความที่อยากพิมพ์ถึง 3 บทความ เฉพาะเรื่องไวรัสโควิด ไม่นับ บทความอื่นอีก 4 บทความ รวม 7 บทความ ผมจะลองพยายามดูนะครับ นี่คือบทความที่ 5 ของวันนี้ งั้นพิมพ์แบบเบาๆ สบายๆ นะครับ ก็เป็นกิจกรรมประจำวันภายในบ้านนะครับ อาหารที่ทาน 2 มื้อ+ อาหารว่าง 2 มื้อ พิเศษคือ เรื่องภรรยามานั่งเล่าหนังซีรีส์ให้ฟัง เล่าได้มันส์มาก ตั้งใจฟังกันทั้งตัวผมและหนูนา ฟังไปถามไป จนจบเรื่อง เป็นโมเมนต์แปลกๆ แต่รู้สึกดีครับ ดูคนเล่าก็มีความสุขดี ถึงขั้นดีมากครับ ผมเลยแอบถ่ายภาพตอนภรรยาเล่าหนังให้ฟังครับ .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 4/5 @ หลักฐานการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1/5 "คำพิพากษา" คดีที่ 4_อาญา หมิ่นประมาท ที่ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสิน "ยกฟ้อง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง" ผมได้อ้างอิงกับทุกท่านแล้วว่ามีข้อมูลหลักฐานจำนวนมาก ซึ่งผมอยากบอกว่านำมาเขียนทั้งหมดไม่ไหวแน่นอน เพราะว่าเยอะมากๆ ความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ไม่สามารถนำมาเขียนได้หมด ผมจึงขอนำมาแบ่งปันพอสังเขป สำหรับบทความนี้ก็จะยาวพอสมควร ผมจึงขอใช้ภาพสแกนข้อมูลมาแสดงและขอพิมพ์แทรกในแต่ละจุดที่น่าสนใจ ตรงไหนข้ามได้จะข้าม อยากให้ผู้อ่านลงรายละเอียดเอง แต่ผม .....อ่านต่อ

15 เมษายน 2563 @ กำลังร่างแผนผังงานพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตามแนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ"ปัญหาของคนพิการที่มีฐานะยากจนหากเราสามารถแก้ไขได้ ผมคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะบททดสอบการแก้ปัญหาความยากจนของคนพิการและครอบครัวในไทยนั้น ค่อนข้างหนักหนาสาหัสทีเดียว และผมยังเชื่ออีกว่า ไม่ใช่แค่ประเทศไทย อาจจะเป็นทั่วโลก เพราะฐานประชากรคนพิการนั้น เปราะบางและอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันของคนพิการนั้นมีน้อยมากๆ ถึงไม่มีเลย ทำให้กระบวนการทุจริตคอรัปชั่น และทุจริตประพฤติมวิชอบ เข้ามาครอบงำอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่แตกต่างกับประชากรเปราะบางกลุ่มอื่นๆ เช่น คนชายขอบ คนเร่ร่อน การค้ามนุษย์ เด็กกำพร้า เด็กหญิงและสตรีที่ถูกค้ามนุษย์ ชาวต่างด้าว เป็นต้น ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ .....อ่านต่อ

WAG-4_15 เมษายน 2563 @ ตรวจสภาพความพร้อมของบ้านทาวน์โฮมเพื่อเตรียมสถานที่รอเปิดดำเนินการเป็น "บ้านศิลป์เวิร์คเอเบิ้ล" แสดงภาพวาดฝีมือคนพิการ หลังวิกฤติไวรัสโควิดสวัสดีครับทุกท่าน ในช่วงภาวะเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด และส่วนใหญ่ทุกคนจะอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้เกิดปรากฎการณ์เปลี่ยนโลก ธุรกิจแทบทุกธุรกิจหยุดชะงัก ยกเว้นธุรกิจดาวรุ่งที่สนับสนุนสถานการณ์ เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจจัดส่ง เป็นต้น หรือแม้แต่ทองคำที่พุ่งรวดสวนกระแส แต่เราไม่ลืมที่จะทำโครงการต้นแบบ "บ้านศิลป์เวิร์คเอเบิ้ล" หรือ Workable Artist Gallery ที่ทำให้เราอาจจะต้องเลื่อนการเปิดดำเนินการไปก่อน แต่ก็ทำให้ได้แนวทางใหม่เพิ่มเติม ในการเพิ่มยอดรายรับได้ในอนาคตครับ .....อ่านต่อ

15 เมษายน 2563 @ ถึงโควิดจากระบาดเมือง แต่ส่วนงานช่วยพัฒนาอาชีพคนพิการก็ยังต้องทำอยู่ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมแบ่งบทความประจำวันเป็น 2 ตอน คือ นอกบ้าน กับในบ้านครับ บทความนี้เป็นนอกบ้าน สืบเนื่องจากถ้าไม่มีเรื่องเชื้อไวรัสโควิดระบาด เราคงได้ดำเนินการเรื่องเตรียมการเปิดบ้านศิลป์ภาพวาดฝีมือคนพิการ "Workable Artist Gallery" ภรรยาจึงต้องไปหมั่นตรวจสถานที่เป็นระยะๆ ไปดูแลเรื่องความสะอาด รวมถึงวันนี้นำกุญแจไปล็อค และเริ่มไปประสานงานกับเพื่อนบ้านและ รปภ. ของหมู่บ้านไว้ เร็วๆ นี้ คงต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยครับ .....อ่านต่อ

4 ก.พ.62 @ "ผลสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/5 @ อาจเป็นอีกเหตุผลของการยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จังหวัดสมุทรสาครที่โกงคนพิการแบบสุดขั้วบทความตอนนี้ผมจึงขอนำหลักฐานสำคัญ ที่ผมใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เป็นหนังสือตอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งได้ลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จนออกหนังสือมาแล้วว่า โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 2 โครงการของปี 2559 และปี 2560 ขององค์กรด้านทำประโยชน์คนพิการแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ว่า "ไม่เป็นไปตามระเบียบ" หรือแปลว่า ผิดกฎหมาย มาตรา 35 นั่นเอง หนังสือสำคัญฉบับนี้ ส่วนตัวผมมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นหลักฐานสำคัญฉบับหนึ่ง ทีี่ทำให้ท่านผู้พิพากษา ตัดสินใจยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง .....อ่านต่อ

14 เมษายน 2563 @ ประจำวันกับอาหารทำกินเอง และบันทึกกิจกรรมระหว่างวิกฤติไวรัสโควิดระบาดครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเราไม่ได้ไปไหน และก็ไม่มีใครมาหาา หรือมาส่งพัสดุอะไรครับ แต่ผมก็ทำกิจกรรมหลายเรื่อง รวมถึงการตรวจสอบสถานะการขอรับเยียวยา จากกระทรวงการคลัง แบบพอที่จะเดาทางออกว่า ทำไมถึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับ ส่วนภรรยาก็มีเรื่องต้องนำเอกสารให้เพื่อนบ้านเซ็นต์รับทราบเรื่องการจอดรถว่า อาจจะเกะกะเล็กน้อยในวันที่ 17 เม.ย.63 ที่จะถึงนี้ครับ เพราะมีรถเครนยกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาในหมู่บ้านครับ ลูกสาวถ่ายภาพให้ จึงนำมาแบ่งปันให้เห็นว่า เข้ากรอบ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 14 เมษายน 2563 @ ประทับใจกับการแก้ปัญหาการจัดส่งพัสดุ "เปลี่ยน TAXI เป็น KERRY" ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมพึ่งได้ดูข่าวการบริหารจัดการของ KERRY ที่เรียกใช้บริการจากผู้ขับรถ TAXI ให้มาส่งพัสดุแทนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจากภาวะวิกฤติเชื้อโควิดระบาด จนโหมมาใช้บริการส่งพัสดุกันมากกว่าปกติหลายเท่า ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ทันกับการใช้บริการ โปรแกรม "เปลี่ยน TAXI เป็น KERRY" ซึ่งผมชอบและประทับใจกับการแก้ปัญหาในครั้งนี้ของ KERRY มากครับ จึงขอบันทึกไว้ในเว็บไซต์นี้ครับ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์เว็บ https://positioningmag.com/1272848 .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 14 เมษายน 2563 @ ระบบการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีการปรับปรุงดีขึ้นสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมขอพิมพ์ถึงเว็บที่น่าจะยอดฮิตที่สุดเว็บหนึ่งในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ใน พ.ศ.2563 นี้ คือ เว็บ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพราะว่ามีประชากรไทยทีสนใจขอรับการเยียวยาจากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิดระบาด มากถึง 23 ล้านคน แต่วัตถุประสงค์ในรอบนี้ ที่เยียวยารายละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน จะเน้นร้านค้า แม่ค้า นอกระบบการเงินหรืออาชีพกลุ่มหากเช้ากินค่ำ ซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีข้อมูลนี้มาก่อน สำหรับผม ผมลงทะเบียนอาชีพอิสระเป็นวิทยากรสอนความรู้ แน่นอนว่าไม่ตรงกับหุ่นยนต์ AI ที่จะตรวจสอบเจอ (แอบคิดเอาเองครับ) ......อ่านต่อ

13 เมษายน 2563 @ เมนู 3 มื้อ ประจำวันกับอีกวันที่ไม่ได้ไปไหนกันทั้งบ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ ภรรยาทำอาหารให้ทานครบ 3 มื้อ เช้าเป็นข้าวกับลาบปลาหมึก ช่วงบ่ายภรรยาตำส้มตำไทยให้กินกับไก่จ๊อ (ไม่เคยกินรวมกันแบบนี้อร่อยไปอีกแบบครับ) มื้อเย็น ข้าวต้มกับ กับข้าว 3 ก๊ก คือ ไข่เค็ม+หมูหยอง+ปลาหมึกอบกรอบ ส่วนผลไม้ วันนี้ภรรยาสับฝรั่งให้กิน และก็มีทุเรียน อีกนิดหน่อยครับ ส่วนเรื่องงานวันนี้ทำไปได้อีกพอสมควรครับ วันนี้มีลงทะเบียนขอความช่วยเหลือตามมาตรการให้การช่วยเหลือภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยลงทะเบียนออนไลน์กับทาง ธนาคารทิสโก้ และธนาคารกรุงศรีออโต้ ครับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 13 เมษายน 2563 @ ขอชมเว็บไซต์ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบวิกฤตโควิดของ กรุงศรีออโต้ และ TISCOสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ของธนาคารทิสโก้ TISCO โทรมาสอบถามให้ชำระค่างวดรถยนต์ ผมจึงแจ้งไปว่า เคยลงทะเบียนไปแล้วว่าขอความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐในการขอระงับผ่อนชำระค่างวดรถ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด ซึ่งในช่วงงต้นผมส่งเป็นข้อความทางอีเมล์ และยังไม่ได้รับ SMS ตอบกลับ ทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ลงทะเบียนใหม่ทางออนไลน์ ซึ่งมีเงื่อนไขที่ดีกว่าไปยื่นคำร้องที่สาขาธนาคารทิสโก้ ......อ่านต่อ

13 เมษายน 2563 @ กิจกรรมที่ทำประจำผ่านจอคอมพิวเตอร์ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเราไม่ได้ออกไปไหน อยู่บ้านกันทั้งวัน และวันนี้พิเศษคือ เป็นวันที่มีฝนฟ้าคะนอง และฝนตก ถึงจะไม่ตกหนัก แต่ก็เป็นประจำของทุกปี ที่ช่วงสงกรานต์ฝนจะต้องตกนะครับ ผมนึกไปนึกมาว่า ผมเล่นหมากล้อม หรือเรียกว่า โกะ ทุกวันเฉพาะตอนกินข้าว ไม่งั้นจะมัวแต่ทำงานข้าวปลาไม่กิน เพียงแต่ช่วงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด ผมมักจะส่งข้อความสนทนากับผู้เล่นออนไลน์ ที่มาจากทั่วโลก ว่าเขามาจากประเทศไหน แล้วก็สนทนากันว่า สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ผมจึงลองตัดต่อภาพที่ช่องสนทนามาแบ่งปันให้ด฿กันครับ เฉพาะตรงนี้ ผมจะนำมาวางเพิ่มขึ้นให้ดูเรื่อยๆ นะครับ ......อ่านต่อ


10 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/5 @ ยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หลักฐานเพียบ ที่จังหวัดสมุทรสาครเลวร้ายที่สุดในประเทศไทยในคดีที่ 4 เมื่อ 10 กันยายน 2562 ท่านผ้พิพากษาได้ขึ้นอ่านคำพิพากษา "ยกฟ้อง" ซึ่งคดีนี้พิเศษกว่าคดีอื่นๆ ตรงที่ ท่านผู้พิพากษา ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ความรู้ตรงนี้ผมอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านว่า เวลาเราถูกฟ้องศาลนั้น มีหลายขั้นตอนมาก ซึ่งในโอกาสต่อๆ ไป ผมจะทำแผนผังประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันให้อ่านกันนะครับ สรุปง่าย คือ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ผมเป็นจำเลย ทนายฝ่ายจำเลย สามารถซักถามโจทก์ ที่มากล่าวหาผมได้ก่อนในชั้น หรือขั้นตอน "ไต่สวนมูลฟ้อง" เป็นการซักถามโจทก์ฝ่ายเดียว ไม่ถามพยานใดๆ และไม่มีการถามตัวผมที่เป็นจำเลยด้วย .....อ่านต่อ

12 เมษายน 2563 @ กล้วยหอม และผัก สดๆ มาถึง รีบไปให้คุณแม่ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ตรงข้ามหน้าบ้านเป็นโรงงานหยุดการผลิต เฉพาะวันอาทิตย์จะไม่มีฝุ่นโรงงาน ภรรยาจึงจะพยายามซักผ้าขนาดใหญ่วันนี้ เช่น ผ้าปูเตียง หรือเสื้อผ้าจำนวนมาก ฝุ่นจะได้ไม่จับที่ผ้าที่ซักและตากแดด และวันนี้ ภรรยามีสั่งให้กล้วยหอม มาส่งที่บ้าน แม่ค้าก็นำผักสดๆ มาแบ่งให้ทานด้วย คือไม่ได้สั่งซื้อ แต่นำมาแบ่งปันครับ ภรรยาจึงรีบนำผักสดๆ ไปให้คุณแม่ ที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆ ครับ ที่เหลือทั้งวันเราก็คาดการณ์ว่าคงไม่ได้ไปไหนอีกแล้ว ส่วนผมก็เร่งรีบพิมพ์บทความจำนวนมาก รวมถึงเตรียมงานเว็บไซต์โครงการใหญ่อีก 2 โครงการให้เรียบร้อยครับ .....อ่านต่อ

3 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความเท็จ ตอนที่ 1/3 @ ยกฟ้องแล้ว แต่เบื้องหลังใครบงการสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับภาพถ่ายในวันขึ้นศาลนั้น จะไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นหากเกี่ยวข้องกับการขึ้นศาล ผมจะเน้นเป็นข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารเป็นหลักนะครับ ทั้งนี้ผมจะพยายามปิดชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ "สำหรับคดีที่ 1 ซึ่งเป็นคดีอาญา และผมถูกฟ้องศาลโดยตรง ว่าผม (จำเลยที่ 1) แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ตำรวจ) สภอ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะทำให้ตัวโจทก์ (เหตุเกิดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาจได้รับโทษ" ผมแจ้งผู้อ่านทุกท่านนะครับว่า หากเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดีนั้น ผมจะพยายามไม่พาดพิง ไม่ตำหนิ และต่อว่าผู้ใด แต่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงเป็นสำคัญนะครับ .....อ่านต่อ

11 เมษายน 2563 @ วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเราไม่ออกนอกบ้าน ภรรยาปลูกต้นไม้ ผมปรับฟอร์มลงทะเบียนให้กลุ่ม "อาสาดุสิต" ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเราไม่ได้ไปไหนเลย ภรรยาทำอาหารทานทั้ง 3 มื้อ เน้นข้าวต้มนะครับ ข้อเสียของการกักตัว ลงมติกันทั้งบ้านว่า น้ำหนักตัวขึ้นหลายกิโลกรัม สำหรับวันนี้ภรรยาก็ลุยต้นไม้ที่ต้องจัดระเบียบเป็นระยะๆ และลงเบี้ยกระเพราเพิ่มด้วยครับ ส่วนผมก็มีงานอาสา กับทีม "อาสาดุสิต" ทำแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์การแพทย์ ชุดใหม่ เพราะมีการเพิ่มรายการอุปกรณ์การแพทย์ ทำให้การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านไปอีก 1 วันครับ .....อ่านต่อ

10 เมษายน 2563 @ ไปๆ มาๆ จำเป็นต้องออกนอกบ้าน จึงนำภาพสำรวจตามธนาคารต่างๆ มาฝากครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เดิม ภรรยาตั้งใจว่าจะไม่ไปไหน ตั้งใจแค่เดินภายในหมู่บ้านเพื่อไปยื่นเรื่องขอย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาวางไว้ภายในรั้วบ้าน ในวันที่ 17 เม.ย.63 แต่วันนี้มีเหตุจำเป็นต้องออกจากบ้าน เพราะระหว่างหยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สำหรับผมกับภรรยานั้นไม่มีปัญหาในมิติของการดำรงชีวิต แต่ยอมรับว่าเรื่องงานนั้นต้องปรับตัวขนานใหญ่ ดังนั้นอีกชีวิตเล็กอายุ 12 ขวบ เราสองคนก็ต้องบริหารด้วย จึงวิวาทะพูดคุยกันอยู่พอสมควร จนสามารถเป็นข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว .....อ่านต่อ

9 เม.ย.63 @ "กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2 ตอนที่ 3/5 สัญญาค้ำประกัน" (คดีที่ 1)สวัสดีครับทุกท่าน ต่อเนื่องจากที่ผมได้เคยเข้ามาทำเรื่องขอความช่วยเหลือจาก กองทุนยุติธรรม (ยธ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับเรจื่องไม้ต่อจาก ยุติธรรม (ยธ.) จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผมก็ได้รับหนังสือตอบกลับจาก ยธ.พระนครศรีอยุธยา ว่าอนุมัติให้ความช่วยเหลือหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว วงเงิน 100,000 บาท จึงให้ผมได้ไปดำเนินการต่ออีกขั้นตอนคือ การเซ็นต์ "สัญญาการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม" ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความนี้ผมเริ่มเป็นบทความแรกๆ ที่จะเริ่มขึ้นบทความซีรี่ส์ "เบญจภาคทุจริตคอรัปชั่นโกงสิทธิ์คนพิการ" หรือผมตั้งชื่อสั้นๆ ว่า "5 ภาคโกงคนพิการ" นะครับ .....อ่านต่อ

9 เมษายน 2563 @ พาปุยฝ้ายไปตรวจร่างกาย (ระบบแก๊สอัตโนมัติ) เพื่อทำภาษีรถยนต์ครับสวัสดีครับทุกท่าน เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ปุยฝ้าย (ซูซูกิ เอพีวี) คันนี้อยู่กับผมมาแล้ว 9 ปี ถึงเวลาทุกๆ ปีต้องพาไปเช็คสภาพ และปีนี้ก็ถึงรอบที่ต้องตรวจสภาพระบบแก๊ส เพราะว่าน้องปุยฝ้ายทานน้ำมันเบนซินเยอะมากๆ จึงต้องติดระบบแก๊สอัตโนมัติ ณ ตอนนั้น ปุยฝ้ายเป็นรถคันแรกของผม ปุยฝ้ายทำหน้าที่สำคัญๆ หลายครั้ง ปุยฝ้ายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ตัวผมเองก็บอกไม่ถูกว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นครับ ยาวไปจะดราม่า อีกพักใหญ่ๆ มีเวลาจะเปิดตัวรถทุกๆ คัน ครับ บทความนี้จึงเพียงแบ่งปันข้อมูลการดำเนินการต่างๆ กับปุยฝ้ายครับ .....อ่านต่อ

9 เมษายน 2563 @ ทั้งวันไม่ได้ไปไหน ถือโอกาศนำเมนู 3 มื้อแบ่งปันครับ และเดินเรื่องต้นทุจริตแบบไม่ต้องออกนอกบ้านสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ยังคงต้องต่อสู้กับกลุ่มทุจริตคอรัปชั่น โกงสิทธิ์คนพิการ จึงติดต่อให้คุณเทพฤทธิ์ มาเป็นธุระเดินเรื่องเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันกับทางยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ผมไม่ต้องเดินทางร่วมไปด้วย แน่นอนว่าเรายังคงเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการวางเอกสารและกุญแจรถไว้บนหลังตู้ไม้ เมื่อเดินเรื่องเสร็จแล้ว ก็วางไว้ที่เดิมครับ วันน้ผมถือโอกาสนำอาหาร 3 มวื้อที่ภรรยาทำร้อนๆ มาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยครับ .....อ่านต่อ

245: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 75: ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเรื่อง ทำธาตุ (เก็บอัฐิ) ให้กับปู่ย่า เมื่อ 1 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด): สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมขอบันทึกไว้เนื่องจากผมกับคุณเจี๊ยบ ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน รักกัน และตั้งแต่ผมได้แต่งงานกับเธอ เราสองคนก็ได้ร่วมกันทำเรื่องดีๆ ไว้หลายๆ เรื่อง ผมเองก็ชมเธอเป็นประจำ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมคอยเฝ้ามอง และภูมิใจไปกับเธอด้วย คือ การทำธาตุ (เก็บอัฐิ) ของคุณปู่คุณย่า ซึ่งจะย้ายจากวัดร้าง (วัดเขาหม้อ) และการย้ายธาตุครั้งนี้ จะมีการทำพิธี รวมถึงนำอัฐิของคุณพ่อของคุณเจี๊ยบ มาไว้ด้วย เธอบอกผมว่า การทำบุญใหญ่ให้กับปู่ย่าและพ่อ ครั้งนี้คือที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเธออีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่า .....อ่านต่อ

244: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 74: คนตัวเล็กสุดของครอบครัวเริ่มโต เมื่อ 6 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน เนื่องจากภรรยาถ่ายภาพหนูนา (ลูกสาว) ที่ปีนไปหลังเตียง เพื่อจับกดเส้นตรงหัวไหล่ เนื่องจากเมื่อวานผมหัวไหล่ยอก น่าจะยอกจากการทำงานและตอนตะแคงช่วงขขับถ่าย ถึงขนาดเอี้ยวคอไม่ได้แต่ยังพอที่จะพิมพ์งานได้ และช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงไม่ได้โทรหาหมอณี ที่จะมาช่วยจับเส้นที่บ้านมาให้กว่า 19 ปีแล้ว หนูนาตอนเด็กๆ เคยชอบมากดตรงนู้นตรงนี้ที่หัวไหล่ สะบัก เพราะโรงเรียนเคยสอน ก็เลยอาสากดไหล่ให้ ซึ่งเดี๋ยวนี้หนูนา ฝ่ามือใหญ่ขึ้น แรงเยอะขึ้น .....อ่านต่อ

8 เมษายน 2563 @ นึกกว่าไม่ต้องออกไปไหนแล้ว สินค้ามาส่งของเร็วกว่ากำหนดจึงต้องไปกดเงินครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมกับภรรยา ตั้งใจว่าจะเป็นอีกวันที่ครอบครัวเราไม่ได้ออกไปไหน สุดท้ายต้องออกนอกบ้านเพียงไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม เนื่องจากร้านค้า Happy Shopping ช่อง 22 ภรรยาสั่งซื้อสินค้า 2 รายการ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าคิวส่งเยอะมากอาจหลายวัน เราจึงไม่คิดว่าจะมีการส่งสินค้าวันนี้ จนมีเจ้าหน้าที่โทรมาว่าจะส่งสินค้าอีก 1 ชั่วโํมง ภรรยาจึงต้องรีบไปกดเงินครับ พอได้เงินทอนแล้ว ทำเหมือนเดิมครับ ภรรยาล้างแบงค์ที่รับทอน และตากไว้ในห้องน้ำด้วยครับ .....อ่านต่อ

7 เมษายน 2563 @ ภรรยาไปตลาด พาคุณแม่ไปด้วย และซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลครับสวัสดีครับทุกท่าน จากข่าวลือเมื่อวานว่าจะมีเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงในวันที่ 10 เม.ย.63 และประกอบด้วยวัตถุดิบทำอาหารทานเองหมดด้วยนะครับ ภรรยาพาคุณแม่ที่กังวลไปซื้อวัตถุดิบต่างๆ ที่ตลาดบางบัวทองครับ ภรรยาบอกว่าวันนี้จะทำข้าวต้มยำทะเลให้ทานครับ เมื่อเช้ามืดภรรยามาทำเช็ดตัว+ขับถ่าย ให้ผมตั้งแต่ตี 5 เพราะต้องไปรับคุณแม่ 7.00 น. ครับ ผมจึงถือโอกาสเหยียดตัวนอนจนถึง 8.30 น. จึงตื่นมาลุยงานต่อ ภรรยากลับถึงบ้านก็ล้างวัตถุดิบ แล้วก็ลุยทำต้มยำทะเล เลยครับ อร่อยมากๆ ตามด้วย .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ เม.ย.๖๓: ก่อนจะย้ายร้านมาที่ใหม่ เรื่องย้ายสถานที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตก็ต้องย้ายมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องประสานงานกับบริษัท 3BB เนื่องจากในร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีระบบกล้องวงจรปิดด้วย ถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ตาม ในด้านงานระบบทางเราจะไม่ยกเลิก เพราะนอกจากจะเป็นร้านต้นแบบ ที่จะปรับให้มีการจัดส่งสินค้า แบบ เดลิเวอร์รี่ (Delivery) ถึงบ้าน งานด้านระบบทั้งหมดยังคงต้องมีไว้ เพราะในอนาคตบ้านอร่อย ๒๕ จะเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มคนพิการต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ .....อ่านต่อ

7 เมษายน 2563 @ ถึงเวลาต้องปรับเว็บไซต์ ดึงสถิติ ยอดผู้ติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต แบบเรียลไทม์ มาวางไว้ครับสวัสดีครับทุกท่าน จากวันนี้ไปงานต่างๆ เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ เป็น 2 ระลอก ระลอกแรกจนกว่าจะถึงวันที่ 17 เม.ย.63 ซึ่งจะต้องทำการย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ (ตู้คอนเทนเนอร์) จากตลาดมาไว้หน้าบ้าน (ภายในรั้วบ้าน) และการประชาสัมพันธ์โครงการ Workable Organization ที่จะช่วยให้คนพิการรอดพ้นจากวงจรทุจริตคอรัปชั่นได้ ทำให้ผมต้องเร่งปรับการแสดงข้อมูลสถิติ ยอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิต เชื้อไวรัส COVID-19 ใหม่ ให้แสดงผลแบบเรียลไทม์ อัตโนมัติครับ บฃทความนี้ อาจจะยาวสักนิด เพราะอยากแบ่งปันข้อมูล และวิธีการลงข้อมูล (สำหรับคนทำเว็บไซต์มือสมัครเล่นแบบผนะครับ) .....อ่านต่อ

5 เมษายน 2563 @ เตรียมงานสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิ์มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์สวัสดีครับทุกท่าน ระหว่างที่กำลังดำเนินการ เตรียมการ โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยนำเสนอเป็น Workable Organization นั้น แน่นอนว่าตัวเว็บไซต์ ผมจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ผมกำลังสัมภาษณ์กรณีศึกษาแล้วนำบทสัมภาษณ์ลงเผยแพร่ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวดูเป็นตัวอย่าง สะท้อนความเป็นจริงถึงธุรกิจต่างๆ ที่ครอบครัวคนพิการอยู่รอดตามกลไกตลาดปกติ เพราะเป้าหมายของผมไม่ต้องการให้คนพิการและครอบครัว ไปตกอยู่ในวังวนทุจริตคอรัปชั่นจากผู้นำคนพิการ และกลุ่มข้าราชการ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....อ่านต่อ

6 เมษายน 2563 @ วันนี้ภรรยาและหนูนา พากันรีบไปที่ห้างโลตัสตลาด แต่สินค้าหมดแต่เช้าครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผักและผลไม้ในบ้านกำลังจะหมด บางรายการหมดแล้ว หลังทำกับข้าวมื้อเช้าเสร็จ ภรรยากับหนูนา จึงรีบเดินทางไปที่ห้างโลตัส (ตลาด) บางบัวทอง คือ ภรรยาเลี่ยงที่จะไปตลาดบางบัวทอง เพราะมีคนสัญจรมากกว่า ปรากฏว่า ผักและผลไม้ ที่ต้องการซื้อที่โลตัส หมดเกลี้ยง เจ้าหน้าที่โลตัส บอกว่า พอเปิดห้างตอนเช้า คนมาแห่ซื้อสินค้าจนเกลี้ยงเกือบทุกอย่าง ผมตีความเองว่า เป็นเพราะข่าวลือเรื่อง เคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง เป็นต้นเหตุ .....อ่านต่อ

243: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 73: ภรรยาพาอาม้าไปตลาดบางบัวทอง เมื่อ 5 เม.ย.63 (ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด)สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมเพียงแบ่งปันเรื่องของความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ได้มีชีวิตยาวนาน แท้ที่จริงแล้วที่คนเราไม่ได้เป็นอมตะทางด้านกายภาพนั้น มุมมองผม ณ ปัจจุบันนี้เป็นเพราะทรัพยากรทุกๆ ด้านนั้นมีอยู่จำกัด เงื่อนไขที่ร่างกายมนุษย์เราอยู่ประมาณ 80-100 ปี เพราะมันก็มากเพียงพอที่เราได้ชีวิตมาสร้างกรรมดี ส่วนตัวผมหากไม่นีบเรื่องการประสบปัญหาชีวิตในหลายๆ ครั้ง ซึ่งผมไม่อยากนับรวมเรื่องการที่ผมต้องมาเป็นคนพิการนะครับ แต่ผมมองว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ต้องทำให้ผมเป็นคนพิการต่างหาก ดังนั้นสภาวะจิตผมจึงไม่ได้นึกถึงความพิการ แต่นึกถึง .....อ่านต่อ

5 เมษายน 2563 @ ไม่ไปไหนอีกวันนะครับ และพึ่งทราบการรับบริจาคของช่องส่องผี ครับสวัสดีครับทุกท่าน ปกติทุกวันตั้งแต่แต่งงานกับภรรยา อาจเป็นบุญกุศลที่ดีของผม ทำให้ครอบครัวมีพื้นฐานประกอบที่ดี ภรรยาชอบทำอาหาร จึงได้ชิมรสฝีมือภรรยาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (มุขฮานะครับ) วันนี้พิเศษมีกระเทียมโปะหน้าข้าวเยอะมาก ตามด้วยส้มแกะ เพราะผมแกะเองไม่ได้ แถมด้วยกาแฟ 1 ก้ว ส่วนน้ำดื่มประจำอยู่แล้ว 1. ลิตรต่อขวดผมต้องกินให้หมดทุกวัน หากวันไหนไม่มีน้ำอื่นๆ อาจต้องกินถึง 2 ขวดครับ น้ำอื่นๆ ก็เช่น น้ำก๋วยเตี๋ยว น้ำก๋วยจั๊บ น้ำผลไม้ น้ำดำ เป็นต้นครับ .....อ่านต่อ

4 เมษายน 2563 @ ไม่ไปไหนอยู่ภายในรั้วบ้านทั้งวัน ลองสั่งพิซซ่ามากินกันสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ตั้งแต่เช้าผมงานเข้าเรื่องงานแก้ปัญหา โทรศัพท์คุยทั้งวันนะครับ แทบไม่ได้คุยกับภรรยาและหนูนา หนูนายังคงถูกบังคับดื่มนมทุกวัน รวมถึงเทคนิคผิดข้อตกลงระหว่างพักปิดเทอม หากผิดข้อตกลงต้องดื่มนม 1 กล่อง ถ้าผมจำไม่ผิดมากสุดถึง 6 กล่อง วันนี้สำหรับบทความเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ผมแทบไม่มี เพราะตามข่าวตืื่นเต้นเรื่องคนไทยกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ยอมถูกกักตัว ครอบครัวเราถึงกับปี๊ดๆๆๆ ตอนช่วงบ่ายจึงตัดสินใจสั่งพิซซ่ามากินกัน .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 3 เมษายน 2563 @ ขอชมเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง ที่ทำระบบการขอคืนเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ง่าย สะดวก มากๆ ครับสวัสดีครับทุกท่าน บทความพิเศษนี้ผมจะนำเรื่องดีๆ มาชื่นชมในเว็บนี้ ในสภาวะแบบนี้ละครับที่เราทุกคนต้องเผชิญกับสงครามโรค ที่ประเทศไหนบริหารจัดการได้ดี จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นอารยะไปโดยปริยาย ซึ่ง ณ ตอนนี้ เราอาจจะด้อยกว่า ญี่ปุ่น เกาหลี แต่เราดีกว่ายุโรป กับอเมริกา แล้ว ส่วนใหญ่ในความรู้สึกของผมคือ เพราะความเป็นคนไทยของเราที่จะร่วมไม้ร่วมมือเอาตัวรอดให้ได้เหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่าน และไทยก็จะได้รับการยอมรับไปทั่วโลก บทความนี้ผมขอชื่นชม เว็บไซต์ลงทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวง นะครับ / ลิงก์เว็บหน้าลงทะเบียน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ เม.ย.๖๓: งานเข้าวันนี้วันสุดท้ายที่การไฟฟ้านครหลวงสาขาบางบัวทองจะทำงาน ต้องรีบไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าค่่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากที่วางแผนแล้วว่า จะย้ายตู้คอนเทนเนอร์บ้านอร่อย ๒๕ มาไว้ที่บ้าน เรื่องที่ต้องจัดการคือสถานที่ก็เรียบร้อยไปแล้ว ต่อมาก็ต้องประสานงานเรื่องการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถย้ายได้ มีแต่ต้องยกเลิกมิเตอร์เก่า และขอมิเตอร์ใหม่ จึงติดต่อทาง กฟน.บางบัวทอง ได้รับคำแนะนำว่าต้องไปเดินเรื่องเพิ่มชื่อของ "หัวหน้าครอบครัวที่ 2" ในทะเบียนบ้าน เพื่อได้สิทธิในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้ งานจึงเข้าเพราะต้องรีบไปดำเนินการ เนื่องจาก กฟน.บางบัวทอง จะทำการหน้า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑ เม.ย.๖๓: วิศวทำมาดูสถานที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังคิดว่าจะย้ายสถานที่จำหน่ายร้านบเานอร่อย ๒๕ แล้ว ออกแบบแล้ว ก็นัดน้องปิง (วิศวทำ) มาดูสถานที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ ระยะความสูงรวมของหลังคาด้วย ตอนนี้น้องปิง วัดระยะเรียบร้อยแล้ว ความลึก ความกว้าง ความสูงได้หมด แต่ต้องปรับเรื่องความสูงรวมของหลังคา ส่วนงานฐานรากที่ตั้งใจจะทำ น้องปิงได้แนะนำไว้แล้ว ผมต้องไปคุยกับช่างทำฐานรากอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมทีนัดไว้วันนี้ตอนเย็นเช่นกัน แต่เราติดธุระด่วนจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน .....อ่านต่อ

3 เมษายน 2563 @ กิจกรรมนอกบ้านเยอะอีกวัน ภรรยาต้องไปเทศบาลพิมลราช และการไฟฟ้านครหลวง บางบัวทองสวัสดีครับทุกท่าน เดิมทีวันนี้ครอบครัวนึกว่าไม่ต้องออกนอกบ้านแล้ว ปรากฏว่าช่วงเช้าผมได้ติดต่อเรื่องการขอย้ายมืเตอร์ไฟฟ้าของบ้านอร่อย ๒๕ ที่กำลังจะย้ายจากตลาดมายังหน้าบ้านของครอบครัวเรา จึงพึ่งทราบว่าย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ ต้องขอมิเตอร์ใหม่ แต่ก็ได้รับคำแนะนำว่า ผมต้องมอบอำนาจให้ภรรยาไปเป็น "หัวหน้าครอบครัวที่ 2" ก่อนจึงจะขอมิเตอร์ใหม่ได้ งานจึงเข้าภรรยาที่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องเอกสาร 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิมลราช และการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 2 เมษายน 2563 @ บทความ "สุนัขคาบหัวปลา" ของพี่เล็ก ผู้มีจิตอาสาอย่างมากครับเราพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่นานจนเกินไป ในขณะที่ในหัวผมก็มีคำถามเล็กๆ ว่า “ทำไมที่บ้านของพี่เล็กมีสุนัขเยอะ” ผมเรียกว่าฝูงหนึ่งก็แล้วกันครับ เพราะแอบสังเกตเห็นว่ามีจ่าฝูงอยู่นด้วย แต่แปลกมากที่กลับแทบไม่มีกลิ่นสุนัขเหมือนหลายๆ ที่ ที่ผมอาจจะบังเอิญเคยไปมา ซึ่งผมคิดว่าผู้อ่านหลายท่านคงจะพอนึกออกเพราะอาจมีประสบการณ์แบบผม ตลอดการพูดคุยหลายๆ เรื่อง ผมชอบเรื่องๆ หนึ่ง เป็นเรื่องที่ผมประทับใจ รู้สึกดี ดีมากๆ ถ้าผู้อ่านเป็นคนที่ชอบคุยและฟัง ไปพร้อมๆ กัน กับผู้คนและตัวเราเองในขณะที่ฟัง ตั้งใจฟัง เราจะรู้จัก .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 2 เมษายน 2563 @ โครงการคนพิการร่วมบริจาค "๕ บาท ต้านโควิด" กับนิทาน "ทำบุญสองสลึง" กับ "สุนัขคาบหัวปลา" ตัวอย่างที่ดีให้กับคนพิการสวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ขออนุญาตยาวสักนิดนะครับ เพราะว่าผมขอรณรงค์ให้คนพิการ ปฏิวัติตัวเองมาเป็นผู้ให้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลองศึกษาเหตุผลร่วมกันนะครับ สืบเนื่องจากส่วนใหญ่ทั่วประเทศคนพิการมีฐานะยากจน และส่วนใหญ่มักถูกสังคมขีดเส้นใต้ไว้แล้วว่า เป็นกลุ่มประชากรที่มักเป็นผู้รับ เนื่องจากในอดีตการดูแลคนพิการในประเทศอยู่ภายใต้ร่มเงาของการสงเคราะห์มาโดยตลอด แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นสถานะที่ประเทศดูแลคนพิการในรูปแบบสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตาม คนพิการส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องพึ่งพารัฐสวัสดิการเป็นหลักอยู่ดีครับ .....อ่านต่อ

2 เมษายน 2563 @ ต้องเช็คเรื่องการเปิดเทอมลูก มีเจ้าหน้าที่มาฉีดแอลกอฮอล์ครับสวัสดีครับทุกท่าน เช้านี้ภรรยาทำข้าวต้มร้อนๆ ใส่ปลาหมึกแห้งที่คุณแม่ฝากมาให้ อยู่บ้านทั้งวันอีกวันของการเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภรรยาเตือนว่าวันนี้ต้องติดต่ทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหนังสือ เสื้อผ้า และวันเปิิดเทอม ปรากฎว่า ทางโรงเรียนแจ้งว่า วันเปิดเทอมยังไม่เลื่อนเพราะขอรอดูสถานการณ์ภาพรวมก่อน แต่กำหนดรับเอกสารจบการศึกษา กับซื้อหนังสือให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 7-8 พ.ค.63 ใกล้ๆ วันเปิดเทอม 12 พ.ค.63 จนกว่าจะประกาศใหม่ ให้ติดตามทางอินเตอร์เน็ต .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ: 2 เมษายน 2563 @ ชื่นชมคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย CEO ธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน การที่พวกเราทุกคนได้ร่วมชะตากรรมสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดระบาด ส่วนตัวคิดว่า สถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วประเทศนั้น จะค้นพบ "ผู้นำตามธรรมชาติ" ปรากฏตัวออกมา ผมเริ่มเห็นหลายท่าน จึงขอนำข้อมูลที่มีพบเห็นทั่วไปมาแบ่งปัน แต่ใส่ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่วมในบทความด้วย บทความแรกผมขอชื่นชม CEO ของธนาคารออมสิน คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่แก้ปัญหาวิกฤติโควิดแบบจริงใจ แตกต่างกับธนาคารอื่น คือ พักชำระหนี้อัตโนมัติ 3 เดือน โดยไม่ต้องให้ลูกหนี้ไปขึ้นทะเบียน ทำไมผมถึงชื่ชม เราไปกันทีละข้อครับ .....อ่านต่อ

1 เมษายน 2563 @ ทำงานจิตอาสาต่ออีกนิด ภรรยาพาคุณแม่ไปตลาด และปิดท้ายด้วยการสำรวจสถานที่ ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีกิจกรรมเยอะพอสมควรสำหรับครอบครัวเราในภาวะเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ขอท้าวความสั้นๆ ว่า ที่ผมต้องพิมพ์บทความไว้ทุกวันหลังจากมีเหตุการไวรัสระบาดโลก เพราะผมคิดว่าจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ผมตั้งใจจะพิมพ์ทุกวันให้เหมือนตอนน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 นะครับ วันนี้สำหรับตัวผมคือ อยู่บนเตียงตลอด แต่ก็ยังคงเร่งมือทำงานหลายๆ โครงการให้ลุล่วง แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เหมาะก็ตามในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ผมกลับมองว่าเป็นโอกาส หากเตรียมงานดีๆ เมื่อประเทศ .....อ่านต่อ

31 มีนาคม 2563 @ วันนี้เป็นวันที่ครอบครัวเราไม่ได้ออกจากบ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน ไปๆ มาๆ ในการใช้ชีวิตจริงท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด การไม่ออกนอกบ้านเลย กลายเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควร แต่การปรับพฤติกรรมให้ใช้เวลาน้อยที่สุด คือ เมื่ออกจากบ้านไปทำธุระแล้ว รีบกลับ น่าจะเหมาะสมมากกว่า บวกกับการระวังตัวที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างจากคนอื่น เป็นเรื่องที่จำเป็นหรือต้องทำมากที่สุด วันนี้จึงเป็นวันพิเศษที่ภรรยาไม่ได้ออกจากบ้าน แต่เธอก็ทำกิจกรรมตลอด จึงนำมาแบ่งปันนะครับ .....อ่านต่อ

30 มีนาคม 2563 @ ยังไงวันนี้ก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีครับ ภรรยาบ่นว่าอย่างนั้นครับ: สวัสดีครับทุกท่าน เช้านี้ภรรยานำน้ำดื่มสิงห์ จากหน้าบ้านมาเรียงในบ้านเรียบร้อยแล้ว หน้าบ้านร้อนมาก เชื้อไวรัสโควิด-19 คงจะตายไปแล้ว สำหรับน้ำดื่มชุดนี้ที่ทยอยสั่งมาสะสมไว้จำนวน 3 ครั้ง สามารถอยู่ได้ประมาณ 3 เดือนครับ ช่วงเที่ยงวันนี้ภรรยากับหนูนา จะไปที่ห้างแม็คโครเพื่อซื้ออาหารสดมาเก็บไว้ที่บ้าน เพราะไม่ได้ซื้อแบบกักตุนจำนวนมาก แต่ซื้อประมาณให้อยู่ได้ 3-5 วันครับ ปรากฎว่า ไปถึงห้างแม็คโคร เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดภรรยาได้ 37.5 องศา จึงไม่ให้เข้า ให้ยืนรอจนกว่าอุณหภูมิลง .....อ่านต่อ


บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓: ตัดสินใจย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ ไปไว้หน้าบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ต้องยอมรับเลยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วงนี้ กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านของประเทศไทย และเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยเริ่มจากเราจะย้ายตู้คอนเทนเนอร์ของร้านจากตลาดมาตั้งที่บริเวณหน้าบ้านแทน เพื่อลดรายจ่ายค่าเช่าก่อน อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ หน้าร้านจึงลดความสำคัญลง .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2563 @ จดทะเบียนพาณิชย์ Workable Organization ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวัน ที่เราได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ส่วนตัวผมคิดว่า เราจะสามารถนำพาคนพิการที่ยอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัว ก้าวข้ามการเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน ไปเป็นเจ้าของกิจการทันที ภรรยาจึงเดินทางไปที่เทศบาลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อ Workable Organization เพื่อนำเอกสารการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับดำเนินการให้ทันเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้ครับ .....อ่านต่อ


ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

29 มีนาคม 2563 @ อีกวันที่ต้องออกไปทำธุรนอกบ้านทั้งครอบครัว ในช่วงไวรัสโควิดระบาดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเรามีธุระต้องออกนอกบ้านพร้อมกันทั้งครอบครัว เพราะผมต้องออกไปดูสถานที่ เรานัดช่างไว้ 2 ช่างครับ ช่างต่อเติม และช่างตู้คอนเทนเนอร์ เพราะว่าต้องมีการปรับแผนชีวิตกันใหม่หมดเลยครับ ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด และคาดการณ์ว่า เรายังคงไม่สามารถที่จะประกอบอาชีที่ทำอยู่ได้ไปอีกนาน บวกกับผลกระทบจากที่ผู้คนในประเทศต้องกินอยู่ประหยัด กำลังซื้อหดหาย แม้จะหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิดได้แล้ว ประเทศเราจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า ไม่น่าจะมีกำลังซื้อได้มากเช่นกัน .....อ่านต่อ

28 มีนาคม 2563 @ ข้าวต้กิจกรรมดีๆ ของเหล่าดารา-นักร้องของประเทศไทยที่ชื่อ "โกวิท 20 สู้โควิด 19"สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความของวันนี้ ตอนนี้ ผมพิมพ์เสร็จประมาณ ตี 4 ของเช้ามืดวันที่ 28 มี.ค.63 ผมรีบพิมพ์บทความนี้ขึ้นมาก่อน เนื่องจากช่วงเช้า พอภรรยาทำขับถ่าย-เช็ดตัว ซึ่งภรรยาจะดูแลผมช่วงเช้า พอสายๆ ผมลุกนั่งบนเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้โพสต์บทความนี้ไปพร้อมๆ กับการแชร์ข้อมูลชวนให้เพื่อนร่วมบริจาค ท่านละ 20 บาท ให้ได้ 2 คน เพื่อให้เกิดการกระจายแนวร่วมที่มีความประสงค์จะหาแนวร่วมผู้บริจาค ต้องขอบพระคุณหลายๆ บุคคลที่ได้ร่วมกับคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ .....อ่านต่อ

27 มีนาคม 2563 @ วันศุกร์แล้ว ยังคงต้องออกไปทำธุระใกล้ๆ บ้านให้เรียบร้อยสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้วันศุกร์แล้ว มีประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินแล้ว แต่เรายังพอที่จะออกนอกบ้านได้ เห็นภรรยาเล่าให้ฟังว่า ถ้าตำรวจเรียกสอบถาม ก็จะตอบว่าทำธุระใกล้ๆ บริเวณบ้าน แต่ที่ขาดไม่ได้คือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับ ไม่งั้นอาจโดนปรับได้ เห็นภรรยาว่าจะไปทำธุระที่ธนาคารไปถึงคนเยอะมาก ต้องรีบถอยออกมา แล้วขับรถไปไกลหน่อยเพื่อไปสาขาที่มีคนน้อย จะได้ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ในสถานที่ ที่แออัดมีคนเยอะเพราะไม่ร฿้ว่าใครเป็นใคร .....อ่านต่อ

26 มีนาคม 2563 @ ข้าวต้ม ของร้อน อาหารประจำช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ภรรยากับหนูนา ยังคงมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านตอนช่วงสายอีกครั้ง รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยครับ แต่ก็เป็นการเดินทางระยะใกล้ๆ วันนี้ต้องไปที่หมู่บ้านเอสเกต บนถนนกาญจนาภิเษก เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ ที่จะดำเนินการโครงการ Workable Artist Gallery และแวะซื้อข้าวโพดต้มมากินมื้อเย็น วันนี้ไม่มีนัดรับสินค้าที่บ้าน เมื่อคืนครอบครัวเราศึกษาเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 พบข้อมูลว่า ถ้าเรากินอาหารที่ร้อน จะทำให้เชื้อโควิดตายได้ จึงตัดสินใจว่าจะกินข้าวต้มบ่อยๆ ในช่วงนี้ครับ .....อ่านต่อ

26 มีนาคม 2563 @ อีกงานเล็กๆ ในฐานะจิตอาสาในสภาวการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19สวัสดีครับทุกท่าน เข้าวันที่ 3 แล้ว ที่ส่วนตัวได้มีโอกาสทำงานอาสาเล็กๆ ร่วมกับทีมอาสาดุสิต ที่เคยร่วมงานกันสมัยน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ.2554 โดยเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนของหน่วยงานที่มีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น 4 รายการสำหรับไว้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผมเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม และร่วมเป็น admin ซึ่งมีทั้งหมด 4 admin โดยมีผู้ประสานงานหลักอีกคนดูแลเชื่อมโํยงข้อมูล เรียกว่าเป็นการระดมข้อมูลความต้องการที่มีเข้ามามากพอสมควร และเป็นระบบชั่วคราวที่รอความต้องการไม่ได้ ต้องรีบทำขึ้นมาก่อน และมีพี่ปรเมศวร์ มินศิริ (กระปุกดอทคอม) กำลัง .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2563 @ อีกวันที่ภรรยายังคงต้องออกนอกบ้าน และ EMS อุปกรณ์การแพทย์มาส่งที่บ้านสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเรายังคงมีกิจกรรม ซึ่งวางแผนเอาไว้แล้วก่อนเชื้อไวรัสโควิด-19 จะระบาด คือ ภรรยาต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์กิจการ Workable Organization เพื่อนำกระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม มาสร้างรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัว ฤกษ์งามยามดี 25 มีนาคม 2563 จึงจำเป็นต้องเดินทางไปเทศบาลพิมลราช เพื่อให้เสร็จงานสำคัญนี้ให้ได้ เรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ด้วยให้เสร็จในวันเดียวกัน .....อ่านต่อ

24 มีนาคม 2563 @ กลับมาใช้ชีวิตปกติที่ไม่ปกติ ที่จังหวัดนนทบุรี และวันนี้ก็เป็นวันวุ่นวายที่บ้านอีกวัน: สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานไปจังหวัดพิจิตร วันนี้กลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดนนทบุรี วันนี้ครอบครัวเราจะวุ่นวายเล็กน้อย เพราะน้องคนขับรถจะมานำภาพวาดฝีมือคนพิการของโครงการ Workable Artist Gallery ไปให้กับผู้บริหารของช่องเนชั่น NATION 22 ซึ่งเดิม ผมต้องไปด้วยเพื่อถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำภาพวาดร่วมบริจาคเข้าร่วมการสร้าง "ตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา" และมีส่งน้ำดื่มอีกจำนวน 38 แพ็ค ซึ่งตอนนี้ครอบครัวเราได้เตรียมการเรื่องการรับส่งสินค้าดังนี้ครับ .....อ่านต่อ

23 มีนาคม 2563 @ ภรรยามีจิตสัมผัสพิเศษ ทำให้ครอบครัวเรารีบเดินทางไปจัดการธุระสำคัญที่จังหวัดพิจิตร: สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมขอท้าวความสั้นๆ ว่าก่อนจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภรรยาผมได้ฝันถึง คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว เรื่องราวในความฝันทำให้ตีความกันหรือดลใจให้นึกถึงการทำธาตุ (เจดีย์อัฐิ) คุณปู่คุณย่าและคุณพ่อ ที่จะนำอัฐิทุกท่านมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้สะดวกในการทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลในทุกๆ ปี วันนี้แต่เช้าครอบครัวเราจึงเดินทางไปที่บ้านของภรรยา ซึ่งอยู่จังหวัดพิจิตร โดยภรรยามีความตั้งใจที่จะไปทำธุระอีกหลายเรื่องในวันนี้ด้วยครับ .....อ่านต่อ

22 มีนาคม 2563 @ คุณแม่กับหนูนาเอาไข่ไปให้คุณยาย แล้วรีบกลับบ้านสวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้ในระหว่างการกักตัวเองของครอบครัวเรานั้น ไม่ได้ถึงกับไม่ออกไปไหนเลย เรายังคงออกนอกบ้านบ้าง แต่จะออกนอกบ้าานเท่าที่จำเป็นนนะครับ และถ้าจะให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษที่กำลังนิยมกันก็คือ Social Distancing ซึ่งรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุด แต่ถ้าทุกท่านตามอ่านดู ครอบครัวเราก็ออกนอกบ้านบ่อยเหมือนกันนะ แต่ออกแล้วก็จะรีบกลับนะครับ ที่สุดแล้ววันนี้ก็ต้องออกนอกบ้านอยู่ดีครับ อย่างน้อยก็เลี่ยงไปได้ขั้นตอนหนึ่งครับ .....อ่านต่อ

21 มีนาคม 2563 @ คุณแม่กับหนูนาไปเคลียร์สินค้าที่ร้าน และปลดป้ายสั่งซื้อทางมือถือค่ะสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานครอบครัวเรา ปรึกษากันเกี่ยวกับการที่เรายังคงรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของร้านบ้านอร่อย ๒๕ แล้วเราก็วิ่งไปเปิดร้านจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้านั้น มองผิวเผินก็ดี พบปะลูกค้าเท่าที่จำเป็น หากทบทวนดูดีๆ ภรรยาก็ยังคงต้องไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดอยู่ดี ทำให้ต้องไปตลาดบางบัวทอง ซึ่งแม่ค้าพ่อค้า แทบไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลย อันเนื่องจากที่อำเภอบางบัวทองก็ยังคงไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ในราคา 2.50 บาทต่อชิ้น .....อ่านต่อ

20 มีนาคม 2563 @ เผลอจับกระป๋องมันฝรั่ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สวัสดีครับทุกท่าน ปกติครอบครัวเราจะเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์ ซึ่งทางเชลล์จะแถมมันฝรั่งอบกรอบกระป๋อง แน่นอนว่าเด็กปั๊มหยิบให้ และยังแอบเห็นเขาวางที่พื้นอีกต่างหาก พอจะนำมาทานผมอยู่บนเตียง ลืมเผลอเอามือไปจับกระป๋อง จึงต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะทาน ส่วนมันฝรั่งลูกสาว นำไปเทใส่ถ้วยมาให้ครับ จริงๆ แล้ว ถึงไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ครอบครัวเราก็ล้างมือกันประจำ แต่ช่วงนี้เพียงต้องระวังมากขึ้นครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓: ลูกค้าประจำแวะซื้อแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานก่อนกลับต่างจังหวัด ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19: สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เราปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาได้ 6 วันแล้วนะค่ะ ปิดเพราะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดหรือลดการแพร่ระบาดแทนค่ะ ทำให้ลูกค้าประจำต้องติดต่อกับทางเราไว้ล่วงหน้า ทางเราก็จะมาเตรียมสินค้ารอเพื่อส่งมอบให้นะค่ะ วันนี้ก็เช่นกัน ทางอาจารย์ลูกค้าประจำกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัด จึงได้โทรนัดหมายกันไว้เมื่อวาน ว่าวันนี้ก่อนเที่ยงจะมารับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานจำนวน 3 ชุด พออาจารย์มาถึงก็ซื้อสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มเติม .....อ่านต่อ

19 มีนาคม 2563 @ สั่งน้ำดื่มให้มาส่งที่บ้าน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวเรามีเรื่องมาเล่าแบ่งปัน ถึงการใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องการสั่งซื้อน้ำดื่ม ซึ่งครอบครัวเราใช้วิธีสั่งซื้อน้ำดื่มมาดื่มเป็นประจำมานานแล้ว แต่รอบนี้เราสั่งเพิ่มให้สามารถอยู่ได้ถึง 2 เดือน เพราะมีทั้งเรื่องภัยแล้ง และการคาดการณ์ว่าการระบาดอาจจะรุนแรงในอีก 2 เดือนข้างหน้า แต่สำคัญกว่านั้น คือ การดื่มน้ำมากๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง หรือถ้าคุณรับเชื้อไวรัสโควิด การดื่มน้ำมากๆ ทำให้ลดโอกาสจะติดเชื้อหรือป่วยได้ครับ .....อ่านต่อ

18 มีนาคม 2563 @ ออกนอกบ้านไปทำธุระสำคัญ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมกับครอบครัว ภรรยาและหนูนา มีความจำเป็นต้องไปทำธุระสำคัญ และไปพบผู้ใหญ่ที่เคารพแถวบางนา-ศรีนครินทร์ จากบ้านขึ้นรถ เราสามคนไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับ แต่ถ้าออกนอกรถ ภรรยากับลูก จะใส่หน้ากากอนามัยครับ ส่วนตัวผมไม่ได้ออกนอกรถครับ ตั้งใจอย่างนั้นครับ ไม่ได้นำรถเข็นไปด้วย เปลี่ยนเป็นเชิญผู้ใหญ่มานั่งในรถแทนครับ สำหรับวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังของครอบครัวเราครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓: กำลังเตรียมออเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพฯ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเรามีเข้าเมืองไปย่านบางจากกับถนนศรีนครินทร์ จึงนึกถึงลูกค้าประจำ ลองโทรสอบถามดู ทางลูกค้าจึงออเดอร์ให้จัดส่งด้วยค่ะ เช้านี้จึงแวะจัดสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พพร้อมทานจำนวน 6 ชุด ประมมาณ 8.00 น. ก่อนออกเดินทาง เพื่อไปทำธุระไปพบผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะ สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในช่วงเวลานี้ คงต้องดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ไปก่อนค่ะ ลูกค้าท่านใด ต้องการมารับสินค้าหน้าร้านสามารถติดต่อมาได้ที่บ้านอร่อย ๒๕ มือถือ 097-229-2345 ค่ะ .....อ่านต่อ

18 มีนาคม 2563 @ แบ่งปันพฤติกรรมของครอบครัวเราให้ทุกท่านทราบในภาวะการแพร่ระบาด ที่ไม่รู้ว่าเข้าสู่ระยะ 3 หรือยัง ?สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ผมขอแบ่งปันพฤติกรรมของครอบครัวเราที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แต่ในสถานการณ์แบบนี้ เราปรับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยผมขอแบ่งปันเป็นข้อๆ นะครับ ซึ่งถ้าลองพิจารณาดูจะเห็นว่า ครอบครัวของเราก็ไม่ถึงกับไม่ออกไปไหนเลย สามารถไปไหนมาไหนได้ ในสภาพความเป็นจริงไม่ได้ถึงกลับน่ากลัวแบบในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง เพราะในชีวิตจริงเรายังคงต้องดำรงชีวิตตามปกติ ผมขอเริ่มไล่ตามลำดับดังนี้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓: กำลังเตรียมออเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าแต่เช้า ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน เช้านี้เรามาจัดเตรียมสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน หมูยอไร้แป้ง แหนมแท่งใหญ่ ในสภาวการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ตั้งบริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ จึงต้องปิดร้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดหรือบรรเท่าการแพร่ระบาด และจะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าให้ทัน 7.00 น. หากลูกค้าท่านใดต้องการทานแหนมเนืองพร้อมทาน ก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะค่ะ โดยสามารถนัดหมายมารับสินค้าที่หน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะ .....อ่านต่อ

17 มีนาคม 2563 @ พิษเชื้อไวรัสโควิด 19 งดบรรยาย และเลือกเวลาไปซื้อสินค้าเข้าบ้านครับ: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ไวรัสโควิด 19 พ่นพิษ เพราะว่า ผเองต้องยกเลิกการบรรยายในวันนี้ การบรรยายทำให้เป็นที่รวมของคนจำนวนมาก ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจของดการบรรยาย ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่า ผู้เข้ารับการบรรยายทุกท่านนั้น ก่อนหน้าเข้าห้องบรรยาย จะเป็นผู้ติดเชื้อหรือพาหะ หรือไม่ เนื่องจากการแพร่ระบาด ณ ปัจจุบันนี้ ไม่สามารถที่จะระบุที่มาที่ไปได้บ้างแล้ว หรือระบุไม่ได้ชััดเจนนั่นเอง เดิมที่ผมกับภรรยาต้องไปบรรยายด้วยกัน จึงเปลี่ยนแผนไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าบ้านแทน ซึ่งเดิมตั้งใจจะไปสัปดาห์หน้าครับ .....อ่านต่อ

16 มีนาคม 2563 @ ตรวจเช็คสินค้าอุปโภคบริโภคที่บ้านก่อนซื้อเข้าบ้านสวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้ข่าวประชาชนออกกักตุนสินค้า จนหมดชั้น ได้รับฟังรับชมกันมาสักพััก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ เพราะต่างประเทศ ประชาชนในแต่ละประเทศก็กักตุนสินค้าเช่นกันทำให้ สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของประเทศไทยได้อานิสงฆ์ มียอดส่งออกทะลุเป้าไปแล้ว คือ ส่งออกสวนกระแสการระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างมากมาย แน่นอนว่าครอบครัวของเราไม่ทำตามกระแส รอให้คนส่วนใหญ่ไปซื้อข้าวของกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วเราจึงค่อยไปซื้อ แต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะครับ คือจะซื้อเพิ่มให้อยู่ได้ประมาณ 2 เดือน เนื่องจากประเมินแล้วว่า อีกภายใน 2 เดือน การระบาด .....อ่านต่อ

PR-4 @ 14-03-2020: สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รีบทำเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์สวัสดีครับทุกท่าน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาระดับนานาชาติ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิเ-19 การทำงานหลายเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน จึงแบ่งเวลาร่วมมือกับลูกสาวทำเว็บไซต์อัพเดทข้อมูลเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาครับ โดยลูกจะช่วยถ่ายภาพ ส่วนผมทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นหลัก ข้อตกลงคือ ลูกสาวต้องอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้หมด ส่วนตัวจึงถือว่างานนี้เป็นอีกงานที่ทำ แต่ไม่ใช่งานที่ทำรายได้ แต่คิดเองนึกเองว่า เพราะเว็บไซต์นี้ละครับ จะทำให้ครอบครัวเราพบเจอแต่สิ่งดีงาม เพราะทำเว็บไซต์นี้เป็นบุญกุศล และเป็นวิทยาทานก่อนครับ .....อ่านต่อ

15 มีนาคม 2563 @ ไปธนาคาร ประกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ยอดฮิตสวัสดีครับทุกท่าน ชั่วโมงนี้เวลาไปที่ธนาคาร ภรรยาเล่าให้ฟังว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแนะนำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีเบี้ยไม่สูงจนเกินไป ประชาชนสามารถจับต้องได้ ภรรยาจึงนำรายละเอียดกลับมาปรึกษากันก่อน เพราะว่ามีกรมธรรม์จากหลายบริษัท กำลังออกมาจูงใจแทบทุกบริษัท แต่ยังมีคำถามอยู่ 3 ข้อ คือ (1) ซื้อซ้ำได้หรือไม่ (2) คนพิการซื้อกรมธรรม์ได้หรือไม่ (3) คำว่า "ป่วยระยะสุดท้าย" ชี้วัดตรงไหน มีค่าเท่ากับเสียชีวิตหรือไม่ ทำไมไม่มีคำว่า "หรือ" ในรายละเอียด .....อ่านต่อ

14 มีนาคม 2563 @ กว่าจะได้หน้ากากอนามัย: สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างผมกับลูกนะครับ คือ ลูกจะเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ เช่น การถ่ายภาพเก็บข้อมูลการใช้ชีวิต ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบทความแรกนี้ขอบ่นถึง ความยากลำบากในการได้มาซึ่ง "หน้ากากอนามัย" ที่กล่องละเพียง 150 บาท บรรจุ 50 ชิ้น หรือชิ้นละ 3 บาท โดยน้องสาวของผมช่วยประสานงานให้ กล่องละ 750 บาท หรือชิ้นละ 15 บาท ผมจึงปฏธิเสธไม่ซื้อ เพราะเห็นว่า เป็นการสนับสนุนกลุ่มทุจริตที่โก่งราคาถึงขนาดนี้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓: เตรียมผักและเครื่องเคียงที่บ้านหลังปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ฝ่าวิกฤตโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน ถึงจะประกาศปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ไปแล้ว แบบไม่มีกำหนดเปิดร้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดหรือบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ว่าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อกลับไม่หยุดนะค่ะ เรายังคงต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมขายตลอดเวลา เพราะถึงจะปิดร้าน แต่ลูกค้ายังโทราั่งซื้อตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งทางเราก็พร้อมยินดีจะไปจัดเตรียมสินค้าพร้อมทานให้ที่หน้าร้านเช่นเดิม แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน กับชุดผักและเครื่องเคียง ยังคงมีสำรองพร้อมขายจนกว่าจะหมดเหมือนเดิมค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓: ปิดร้านชั่วคราว ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 (COVID-19): สวัสดีค่ะทุกท่าน ช่วงนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังตกอยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สำคัญกว่านั้น ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตั้งอยูในเขตตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่สามารถจะหาซื้อหน้ากากอนามัยได้เลย ทั้งจากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท ดังนั้นผู้คนที่มาเดินตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ หรือตลาดบางบัวทอง จึงแทบไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย มีน้อยมากๆ แม่ค้าพ่อค้าในตลาดทั้งสองแห่งก็แทบไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย อันเกิดจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัย มีคุณยายท่านหนึ่งบ่นกับเราว่า หน้ากากอนามัยชิ้นหนึ่งราคา 15-20 บาท ฉันจน ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อใส่ทุกวัน .....อ่านต่อ

242: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 72: พฤติกรรมอยู่บ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)สวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้ ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาเป็นประเด็นหรือเล่าให้ได้อ่านนะครับ แต่ผมเห็นว่าสถานการณ์ช่วงนี้สอดคล้องกัน กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงบันทึกไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ เราจะสังเกตเห็นว่าการหยุดหรือบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้้ คือ การรณรงค์ให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว กักบริเวณ ส่วนคนที่ติดเชื้อแน่นอนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีมาตรการเข้มงวด ซึงในประเทศไทยมีไม่กี่แห่ง เช่น บำราศนราดูร หรือ รพ.โรคทรวงอก เป็นต้น .....อ่านต่อ

5 มีนาคม 2563 @ เจ้าหน้าที่และนิติกรของยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี มาเยี่ยมสำรวจและสัมภาษณ์ กรณีขอความช่วยเหลือสู้คดีถูกฟ้องศาล: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ตื่นเต้นอีกวัน ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ม