4 มีนาคม 2556 @ ไปร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย ที่อิมฝแพคเมฝืองทองธานี

สวัสดีครับเพื่อนๆ เช้าของวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานประชุมสำคัญ ซึ่งผมเคยได้รับโอกาสนี้มาตลอดจากการที่คุณดวงพร อิฐรัตน์ ให้ผมมาแทน จนทางผู้จัดงานทำหนังสือเชิญโดยตรง ผมมาทัน นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) กล่าวเปิดประชุม จากนั้น ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และ ภญ.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร แนะนำโครงการวิจัยผ่านสไลด์ประมาณครึ่งชั่วโมง ส่วนตัวเป็นสไลด์ที่ดีมากครับ เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วน จากนั้นเราก็รีบแยกย้ายกันตามห้อง ดังนี้

  • กลุ่ม 1 การคัดกรองโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5)
  • กลุ่ม 2 การคัดกรองโรคเอดส์ และวัณโรค (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 6)
  • กลุ่ม 3 การคัดกรองการติดแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุจราจร (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 7)
  • กลุ่ม 4 การคัดกรองโรคไต โรคมะเร็งตับ (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8)
  • กลุ่ม 5 การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 9)
  • กลุ่ม 6 การคัดกรองโรคหืด โรคโลหิตจาง และภาวะทุพโภชนาการ (ห้องประชุมจูปิเตอร์ 10)
ซึ่งผมเลือกเข้าห้องจูปิเตอร์ 7 กลุ่ม 3 ครับ ทุกคนมืออาชีพมากๆ รู้งาน รู้หน้าที่ ผมชอบการประชุมของ HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program) มากครับ ทำงานกันเป็นทีมใหญ่ กระชับ มีพลังดี คล้ายลๆ การทำงานของกลุ่ม MLM เลย ต่างกันตรงเป็นงานวิชาการครับ


ในห้องย่อยนั้น ก็มีการนำเสนอความคิดเห็นกันอย่างมีนัยยะ และทาง นพ.สุวิทย์ ก็มาร่วมฟังด้วย ในเนื้อหาสาระผมคงไม่สามารถลงรายละเอียดอะไรได้ เนื่องจากยังเป็นงานที่อยู่ในระหว่างกำลังวิจัยอยู่นะครับ ซึ่งทาง นพ.ยศ ได้ชี้แจงผู้ร่วมประชุมไว้แล้วครับ

จากนั้นอย่างรวดเร็ว มีพักเบรคแล้วก็เข้าห้องรวมใหญ่อีกครั้ง เพื่อสรุปการแยกห้องโดยมี นพ.สุวิทย์ เป็นประธานครับ ก็มีการชี้แจงถึงผลสรุปในแต่ละห้องอย่างกระชะบ รวดเร็ว จนถึง 12.30 น. ผมจึงลาออกมานอกห้องก่อน เนื่องจากต้องรีบไปร่วมประชุมอีกแห่งครับ ของกระทรวงไอซีที ตรงไอทีสแควร์ หลักสี่ ใกล้ๆ ครับ ให้ทัน 13.00 น.ที่จชอดรถคนพิการที่ผมจอดครับ ครั้งแรกที่เมืองทองธานนี ครับนำเอาข้อความแปลกๆ มาฝาก คงขยายความอีกทีในโอกาสหน้าครับ

สำหรับความคืบหน้าการศึกษาการพัฒนาชุดสิทธิปรยะโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขฃภาพระดับประชากรในประเทศไทย ผมฝจะนำมาแบ่งปันในโอกาสต่อๆ ไปครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook