12 ตุลาคม 2556 @ ร่วมประชุมการวางแผนงานตารางเวลาโครงการ Will Share together 2013 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีนัดประชุมกับทุกฝ่ายที่กำลังร่วมกันดำเนินโครงการ Will Share together ในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ให้กับคนพิการ ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นโครงการของทาง บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยหัวข้อการประชุมเป็นเรื่องการจัดกรอบเวลาการฝึกอบรม เพื่อทำสรุปตารางอบรมนำเสนอให้กับทาง Central Retail ในวันที่ 21 ต.ค.56 นี้ และมีการแบ่งงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

จะมีการนัดประชุมเตรียมงานกันอีกครั้งหลังวันที่ 21 ต.ค.56 สำหรับระยะเวลาเริ่มโครงการ คือ 1 พ.ย.56 - 30 เม.ย.57 การแบ่งตารางเวลาถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
 • ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.56-31 ธ.ค.56 สำหรับหลักสูตรด้านสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารองค์กร
 • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.57-28 ก.พ.57 สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิชาเฉพาะ
 • ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.57-30 เม.ย.57 สำหรับการฝึกงานในแต่ละบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการในการประชุมมีหลายฝ่ายเข้ามา คือ ผม พี่ไพบูลย์ พี่หนู อยู่ในส่วนสมาคม Will Share มีน้องปูน คุณยูร จาก Dream Up มีคุณธนาชัย จากแสงทองเทคโนโลยี อาจารย์วิว จากเจ้าของสถานที่ คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง และ คุณไมเคิล ที่จะมาดูแลคอร์สภาษาอังกฤษ
ขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการนี้ ก็ใกล้ที่จะเริ่มต้น ส่วนการเตรียมงานหลายฝ่ายก็กำลังเข้มข้น โดยเฉพาะการคัดเลือกคนพิการที่จะมร่วมโครงการ จำนวน 62 คน

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2556 เวลา 15:48

  ผมกำลังติดตาม และก็หว้งว่าจะเป็น 1 ใน 62 ที่จะได้คัดเลือกแต่ก็หวั่นๆ เพราะอายุมากแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใกล้แล้วนะครับ รออีกนิดครับ/ ชื่ออะไรครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 ตุลาคม 2556 เวลา 20:04

  ชื่อ สุนทร ครับเคยคุยกับคุณปรีดาแล้วครั้งหนึ่ง ผมพิการอัมพาตขา 2 ข้างต้องนั่งรถ wheelchair

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณสุนทร ช่วยติดต่อผมกลับด่วนครับ เรื่องเข้าอบรมครับ 086-314-7866

   ลบ

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook