29-04-58 @ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" ที่ร้านอาหารบ้านพลอย พระราม 2

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ผมมีความรู้สึกดีใจ ประทับใจ กับผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ "นวัตกรรมกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" ทุกท่านเป็นฝ่ายบุคคลของชมรม HR จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีท่านประธานชมรม รวมถึงกรรมการของชมรมหลายท่านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย และน้องๆ ที่เป็นนักกิจการเพื่อสังคม ที่เชิญผมมาเป็นวิทยากร ให้เวลาผม 3 ชั่วโมง จึงพยายามใส่ Workshop เข้าไปเพื่อให้เห็นขั้นตอนย่อๆ และผลสัมฤทธิ์เล็กๆ

ตลอดเวลาการอบรมในครั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ามีจำนวนคนไม่มากเกินไปก็ได้ และตัวผมมีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากในระยะหลังเป็นวิทยากรมากขึ้น จึงใช้วิธีสอบถามกับแต่ละท่านที่เข้าอบรมแทนว่า ที่โรงงานทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร คิดไวๆ แล้วยกตัวอย่างลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้เลย ซึ่งดูแล้วทำให้สถานประกอบการมีความสนใจมากกว่า ความรู้สึกที่ผู้ประกอบการเป็นโรงงานก็ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าตอนที่ยังเป็น Sales Engineer แล้วต้องมีหน้าที่นัดพบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ประสบการณ์ที่เข้าโรงงานต่างๆ ทำให้นึกภาพออกว่า ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นอย่างไร แต่ท้ายที่สุดแล้ว หากนำเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นที่ตั้งแล้ว ก็ต้องเข้าสำรวจอยู่ดีครับ


ก่อนผมไปถึง


ผมไปถึงประมาณ 13.30 น. พอดีๆ เพราะทยอยมากันขาด 1 ท่านครับ
และผมมีแบบสำรวจให้ทุกท่านกรอก รออยู่แล้วครับ
สำหรับการอบรมลักษณะนี้ ปีนี้ 2558 ผมจะเตรียมงานใหม่ ปี 2557 มีจุดผิดพลาดหลายจุด ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน ปีนี้ที่ต้องทำเพื่อปี 2559 นั้น ผมจะปรับแผนการอบรมใหม่ โดยจะจัดตั้งการอบรมเป็น 10 ครั้งตลอดเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะเข้ามาอบรมเอง แต่อาจจะต้องทำร่วมกันกับหลายๆ ส่วน ที่ได้มีการพูดคุยไว้ครับ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้นะครับ ที่ผม ปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 ระหว่าง ตุลาคม-ธันวาคม 2558 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook