6 เมษายน 2555 @ ร่วมประชุมกับเกษตรกรในประเด็นการจัดตั้งกลุ่ม หสม. และการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะอุทกภัย ตอนที่ 1/2

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมาชัยนาทอีกแล้วนะครับ ทุ่มให้สุดตัวไปเลยครับวว่าเราจะสามารถทำประโยชน์ให้กับชัยนาทได้สักเท่าไหร่ อย่างไร เจ้าประจำผมมากับพี่หนุ่มครับ เพราะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมาสอนเทคนิคการทำอย่างไรให้ทำนาข้าวได้ถึง 100 ถังต่อ 1 ไร่ ส่วนผมก็จะมาพูดเสริมประเด็นสิทธิของคนพิการ ให้กับพี่ดวงพรในเรื่องที่ 2 คือเรื่องการอบรมคนดูแลให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ งั้นเรามาเริ่มเรื่องที่ 1 กันครับ

เรื่องแรกพี่ดวงพร ทำโครงการเรื่องการออมเงินวันละ 1 บาท ให้กับเกษตรกร โดยเริ่มกับกลุ่ม อสม. ก่อน และจะมีการเปิดกระปุกกระต่ายสีเหลืองน่ารักทุกวันที่ 7 ของเดือน สำหรับเรื่องที่ 2 คือ โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ในภาวะภัยพิบัติ โดยใช้สถานที่ของศูนย์พันธุ์ข้าวบ้านอ้อย ในการอบรม ถึงตรงนี้พี่ดวงพร ก็ให้ผมได้อธิบายถึงสิทธิต่างๆ ที่ทั้งคนดูแล ผู้ช่วยเหลือ และตัวคนพิการ จะได้รับจากภาครัฐตามที่มีกฏหมายกำหนดครับ

จากนั้นพี่ดวงพร ก็เริ่มประเด็นที่ 3 เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม หสม. (ห้างหุ้นส่วนส่มัญ) ให้กับเกษตรกรฟังว่าดีอย่างไร ทำไมจึงควรจัดตั้งเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชน และเน้นการพึ่งตนเอง ผมได้พูดเสริมเรื่องการรวมกลุ่ม และพี่หนุ่มก็มาพูดในเรื่องเทคนิคการปลูกข้าวแล้วให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ให้กับเกษตรกรที่เคยใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เสร็จจากตรงนี้แล้ว เรายังต้องไปคุยกับกำนันธวัชชัย ของตำบลธรรมมูล เกี่ยวกับเรื่อง การสรุปงานในการทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างประเทศ BangkokVanguards ครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook