23 เมษายน 2555 @ ไปอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าว และชี้แจงการเข้าร่วมโครงการถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ที่เทศบาลหาดอาษา จ.ชัยนาท

สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากช่วงเช้าที่ได้ไปเยี่ยมววัดเขาสารพัดดี สำรวจจุดติดตั้งเครื่อง Flood Warning System และบ่ายสองไปประชุมการเตรียมงาน "จักรยานสุขภาพ ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทมาแล้ว ก็มาถึงที่เทศบาลหาดอาษาเกือบ 5 โมงเย็น เกษตรกรรอพวกเราอยู่นานแล้ว เกรงใจมากๆ ก็ได้แต่ต้องรีบบรรยาย อธิบาย ถึงโครงการและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นครับ

มาถึงตรงนี้ผมขอท้าวความสักเล็กน้อยว่า ที่พื้นที่หาดอาษา ที่มีผู้ประสานงาน คือ คุณพิมพา นั้นเวิร์คมากๆ ครับ หลังจากมื่อวันที่ 19-4-55 ได้มาร่วมกับกลุ่มเกษตรอาสา บรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้นำชุมชน คือ คุณพิมพา ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เน้นเกษตรอินทรีย์ มาเป็นผู้ประสานงาน และได้รวบรวมชาวบ้านเกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์มาร่วมโครงการได้อย่างรวดเร็ว ผมเข้าใจว่าในเขตเทศบาลหาดอาษา คงมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอยู่แล้ว เพราะสังเกตุเห็นได้เลยว่า มีการจัดโครงสร้างการทำงาน มีการรับผิดชอบเป็นหมู่ๆ มาอยู่แล้ว ทำให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกในการทำงานอย่างมาก (ตามภาพข้างล่าง)

รายละเอียดคร่าวๆ คือ เราตั้งใจขยายพื้นที่เกษตรกรรมที่โดนน้ำท่วม  ซึ่งตำบลหาดอาษาโดนท่วม 100% และเรามีสารอาหารพืชในการทำเกษตรอินทรีย์อีกประมาณ 700 ไร่ จากทั้งหมด 1,700 ไร่ วันนี้จึงได้นำมาให้สำหรับพื้นที่ 400 ไร่ ซึ่งปรากฏว่าหลังจากฟังบรรยายเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข่าว ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง ไร่ละ 100-120 ถัง จากเดิมที่เกษตรกทำได้เพียง 50-75-80 ไร่ ที่สำคัญลดการใช้สารเคมีได้ปริมาณมาก ถึงไม่ต้องใช้เลย เกษตรกรก็ขอรับสารอาหารพืชที่เราเตรียมไปทั้งหมด และจะยังสมัครร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกให้ครบ 700 ไร่ 

ความรู้สึกของผมที่มีต่อชฃาวบ้าน เกษตรกรที่อยู่ในห้องประชุมของเทศบาลหาดอาษานั้น ดีมาก ทุกคนดูมีความตั้งใจ สายตามีแววตาของความกระตือรือล้น อยากรู้ จริงๆ แล้วแอบนึกไปถึงผู้นำระดับ ผู้บริหารอย่างนายกเทศบาล เสียด้วยซ้ำ และเท่าที่รู้มาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับ เพราะนายกฯ มีคำขวัญว่า "ททท ทำทันที" ครับ / โดยรวมการอบรมให้กับเกษตรกรก็ยอดเยี่ยมมากครับ เป็นวันดีๆ อีกวันครับ หากเลิกประชุมเรากำลังจะต้องไปส่งปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว ให้กับคุณพิมพา ซึ่งยินดีที่จะทดลองเกษตรอินทรีย์แบบ 100% 

เกษตรกรรอฟังการบรรยายอยู่แล้วกว่า 40 คน


พี่หนุ่มบรรยาย ผมเสริมเป็นระยะๆ ครับ
(ในอดีตผมเคบรรยายและลงพื้นที่ด้านเกษตรมาประมาณ 5 ปีครับ)


เกษตรกรตั้งใจฟังมากครับ (คุณพิมพา - คนกลาง)พี่ดวงพร (เสื้อขาว-ยืนบรรยาย) กำลังอธิบายถึงการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็น หสม. เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และ
รวมตัวกันของเกษตรกร เชิงพาณิชย์ ซึ่งอนาคตจะทำให้มี
อำนาจต่อรองในการเคลื่อนงานทุกด้านเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นครับ


ผมอธิบายเสริมบางส่วนครับ


กลุ่มผู้นำเกษตรกรกำลังจัดสรรสารอาหารพืชที่จะได้รับการแจกครับ


นายกเทศบาลหาดอาษา นายกอยุธยา ที่มาให้กำลังใจเกษตรกร

พี่หนุ่มกำลังแบ่งตามสัดส่วนที่กลุ่มผู้นำได้ทำสรุปมาแล้วครับ


ทุกคนกำลังรอรับแจกอยู่ครับนายกอยุธยา กำลังพูดคุยให้กำลังใจเกษตรกร
เกษตรกรได้รับสารอาหารพืชแล้ว ดีใจกันทุกคน
วันรุ่งขึ้นพร้อมที่จะลงมือใช้งานทันที เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นของตัวเอง

หลังประชุมกับเกษตรกรเสร็จ ก็ได้มีโอกาสหารือกับท่านนายกอยุธยา อย่างออกรส เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลังน้ำท่วมใหญ่ลดลง และผมได้แจ้งกับท่านว่าจะส่งผลการติดตามงาน และข้อสรุปรายงานให้ด้วยหลังปิดโครงการ จากนั้นฟ้าก็เริ่มจะมืด พวกเราจึงรีบไปบ้านคุณพิมพาด้วยกัน เพื่อเอาปุ๋ยฯ ไปให้ครับ
ถ่ายภาพร่วมกันก่อนกลับครับ

สำหรับข้อตกลงของโครงการถุงยังชีพฯ นี้คือ เราจะให้ชาวบ้านหาดอาษาได้ใช้สารอาหารพืช จำนวน 700 ไร่ ตามความสมัครใจ ตามข้อตกลงคนละไม่เกิน 10 ไร่ ขึ้นกับพื้นที่ เช่น ถ้ามีที่ดินทำนาข้าวเพียง 5 ไร่ก็จะได้รับเพียง 5 ไร่ หากเกษตรกรท่านใดใช้แล้วได้ผลผลิตดี จะให้จ่ายเงินคืนกลับ เพื่อนำเงินคืนกลับนี้ไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่อื่นต่อไปครับ ซึ่งชาวบ้านเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook