โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

รายละเอียดงานจำหน่ายสินค้าคนพิการ By Heart และการแสดงภาพวาดด้วยกาแฟของ @preedano

งานการแสดงรูปวาด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการ (เฉพาะพื้นที่)

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ลักษณะงาน (เฉพาะพื้นที่)

๑.แสดงรูปวาดของคนพิการ โดยรูปที่วาดมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นการใช้กาแฟวาดแทนการใช้สีทั่วๆ ไป มีรูปวาด

ที่แสดงจำนวนประมาณ ๒๐-๒๕ รูป ซึ่ง ณ.จุดนี้แยกเป็น ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑.การสาธิตการวาดภาพด้วยกาแฟ ณ.จุดแสดงรูปวาด

๑.๒.การแสดงรูปวาด (สำเร็จ พร้อมใส่กรอบ) ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ด้วย

๒.การออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการประเภทต่างๆ ซึ่ง ณ.จุดนี้แยกเป็น ๒ กิจกรรม คือ

๒.๑.การสาธิตการผลิตสินค้า

๒.๒.การจำหน่ายสินค้า ซึ่งผลิตโดยคนพิการ

ประเภทสินค้า ประกอบด้วย

๑.รูปวาดด้วยกาแฟ

๒.หัตถกรรมงานบุดุน (งานช่างสิบหมู่) ทองเหลือง (ลักษณะชิ้นงานใส่กรอบ คล้ายรูปภาพ)

๓.งานปั้นดอกไม้ดิน (ฝีมือส่งออกต่างประเทศ โอท็อประดับ ๔ ดาว)

๔.งานต่อยอดกระเป๋าย่านลิเภา สำหรับสุภาพสตรี

๕.งานกะลา

๖.การ์ด ๓ มิติ และ สคส.ฝีมือการวาดรูปด้วยปาก

๗.งานถัก และร้อยเครื่องประดับสตรี

๘.งานสวนถาด และสวนในขวดแก้ว

การแสดง และจำหน่าย

๑.รูปวาดด้วยกาแฟ จำหน่าย และสาธิต (คนพิการมาเอง)

๒.หัตถกรรมงานบุดุน จำหน่าย และสาธิต (คนพิการมาเอง)

๓.งานปั้นดอกไม้ดิน จำหน่าย (คนพิการไม่ได้มาเอง)

๔.กระเป๋าย่านลิเภา จำหน่าย (คนพิการไม่ได้มาเอง)

๕.งานกะลา จำหน่าย (คนพิการไม่ได้มาเอง)

๖.การ์ด ๓ มิติ และ สคส.ฝีมือการวาดรูปด้วยปาก จำหน่าย และสาธิต (คนพิการมาเอง)

๗.งานถักเครื่องประดับสตรี จำหน่าย และสาธิต (คนพิการมาเอง)

๘.งานสวนถาด และสวนในขวดแก้ว จำหน่าย และสาธิต (คนพิการมาเอง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น