โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

17-18 พฤษภาคม 2554 @ อบรมหลักสูตรคอมพิวเตตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น