โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

โครงการ Workable "พิการแต่ทำงานได้" ฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

บันทึกข้อมูลการประสานงาน การถอดถอน สส. 310 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น