โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

ผมมาทำงานด้านคนพิการ เข้ามาติดต่อกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้อย่างไร

มีผู้ใหญ่ในวงการคนพิการท่านหนึ่ง ซึ่งผมเคารพนับถือมากอีกหนึ่งท่าน ได้เคยถามผมว่า "ผมมาติดต่องานกับสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ยังไง ใครแนะนำมา ผ่านสมาคมไหน"

ผมจึงตอบท่านว่า "ผมไม่ได้ผ่านสมาคมไหนเลย ผมไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใด และก็ติดต่อกับทาง พก. โดยตรงเลย เพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแล สนับสนุนคนพิการโดยตรง"

และที่ผมเข้ามาติดต่อกับทาง พก. ได้ ก็เพราะว่าได้รู้จักกับ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ คนหนึ่ง ได้แนะนำแนวทางว่า ต้องติดต่อกับ พก. เพราะน่าจะสนับสนุนงานที่ผมกำลังจะทำได้

ซึ่งเมื่อผมมาติดต่อแล้ว ก็ได้รับความอนุเคราะห์ และได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็นว่า ทางสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ส่งเสริมองค์กร หรือตัวบุคคล คนพิการ นั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ สมกับที่เป็นภารกิจของทาง พก. ส่วนตัวผมเห็นว่า พก. ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจ ที่ได้ตั้งไว้อย่างจริงจัง ดังนั้น ถ้าองค์กรคนพิการไหน ถ้าต้องการได้รับการสนับสนุน ก็ควรติดต่อ และสอบถามความเป็นไปได้ของแต่ละงาน แต่ละโครงการ ได้เลย อย่าไปคิดเล็ก คิดน้อย

ลองมาปรึกษากับทาง พก. ดูก่อน ถ้าเรื่องไหนตรงกับภารกิจ ก็จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แต่ถ้าขัดกับภารกิจ เราก็ต้องเข้าใจว่า ทาง พก. จะให้การสนับสนุนไม่ได้ ไม่อย่างนั้นอาจผิดระเบียบราชการได้ ผมจึงอยากให้พี่ๆ น้องๆ คนพิการ ว่าเราก็ต้องเข้าใจทาง พก. ด้วยอีกทางหนึ่ง

และจากที่ผมได้เคยร่วมงานกับทาง พก. มีความรู้สึกถึงความมีใจ อยากช่วยเหลือ คนพิการอยู่แล้วนะครับ ดังนั้น ขอให้องค์กร และตัวคนพิการ มีเรื่องอะไรก็ลองสอบถาม พก. ก่อนนะครับ อย่าไปติดเอง เออเอง

ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
คนทุพพลภาพมืออาชีพ
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น