โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

6-7 กรกฎาคม 2554 @ งานอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 2

วันนี้เป็นวันที่สองของคอร์สการเขียนบล็อก Blogger ซึ่งดูจะง่ายกว่าของ Wordpress ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าใจง่ายกว่า วันนี้กว่าผมจะมาถึงก็บ่าย 2 กว่าแล้ว เพราะเมื่อตอนเช้าไปคุยงานกับทางกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับพี่ไพบูลย์ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราตั้งใจพัฒนาอาชีพให้คนพิการ กลับมาที่หลักสูตรการเรียนนั้น ในครั้งต่อไปจะสอนเรื่อง การใช้งาน facebook ครับ เนื้อหาจะเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย เพราะมีองค์ความรู้พื้นฐานแล้ว

ต่อจากนี้ไป ก็ได้แนะนำให้ทุกท่าน ฝึกฝีมือมากขึ้น ถ้าให้เวลาในการใช้งานการเขียนบล็อกได้มาก ก็จะเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นตามด้วย เช่นกันครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น