โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

15 มิถุนายน 2554 @ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ (ครั้งที่ 3)

วันนี้มาร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจท่องเทีี่ยว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยผมกับพี่ไพบูลย์ ได้มาร่วมการประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากทาง ATTA ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว คาดว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วสำหรับรายละเอียดต่างๆ ผมตั้งใจว่าถ้ามาตรฐานออกเรียบร้อย ก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ เท่าที่จะมีโอกาส

อาจารย์ไตรรัตน์ เป็นคนใจเย็น และรับฟังคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกคน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มาก แต่ผมก็ถือว่าเนื้อหาหลักๆ ได้ครบ โดยเฉพาะประเด็นนโยบายจากฝ่ายบริหารว่าจะประเมินอย่างไร ผมคิดว่ามาตรฐานใหม่สำหรับการท่องเที่ยวนี้ น่าสนใจ น่าจะทำให้สามารถผลักดันไปสู่ภาคธุรกิจได้ไม่ยาก เพราะค่อนข้างยืดหยุ่นครับ แล้วถ้ามาตรฐานออกแล้ว จะนำมาฝากเพื่อนๆ ที่สนใจครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น