โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

11-12 มกราคม 2555 @ จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น "Microsoft Window 7" ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park

สวัสดีครับเพื่อนๆ ก็เป็นปีที่ 3 แล้วที่เราได้จัดอบรมให้กับคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากทาง TK Park ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2555 เป็นผู้สนับสนุนหลักเพียงรายเดียวี่ทำให้โครงการนี้สามารถเปิดให้ความรู้แก่ทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุได้ครับ ทางด้านวิทยากรหลักยังคงเป็นท่านเดิม คือ อ.เทอดเกียรติ ฉายจรุง สำหรับคอร์สแรก เป็นการสอน Microsoft Windows 7 เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของห้องอบรมที่ทีเคปาร์คนั้นทุกเครื่องใช้โปรแกรมนี้ครับ แะจะส่งผลทำให้การเรียนในคอร์สต่อๆ ไป นั้นง่ายมากขึ้นครับอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดทั้งวัน ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากทางทีเคปาร์ค เช่นเดิมครับ จึงต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่ผ่านมาเรื่องอาหารการกินนี้ เราได้รับการสนับสนุนตลอดเวลาครับทุกคอร์ส ทุกปี ที่เรามาจัดทำโครงการครับ
ในวันที่ 11-01-55 คุณไพบูลย์ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการ และกล่าวขอบคุณทุกฝ่าย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น