โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

31 มกราคม 2555 @ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2555-25556" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์

สวัสดีครับเพื่อนๆ อาจจะเรียกได้ว่า เป็นผลพวงของการทำงานเพื่อคนพิการในการนำเสนอรูปแบบอาชีพที่หลากหลาย และถือว่าเป็นการพัฒนาอาชีพในวงการคนพิการ และต่อสังคมต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี จึงทำให้ทาง สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2555-25556" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การต่างๆ เกือบ 50 ท่าน

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ กล่าวเปิดแล้วส่งต่อในการนำเสนอแผนให้กับ อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จนถึงขั้นตอนแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า เวลามีน้อยเกินไป เพราะแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ และแนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ละคนอยู่แล้ว เรียกว่ารวมหัวกระทิมาแล้ว ถ้าทาง สกส. ต้องการได้ประโยชน์มากกว่านี้ ต้องให้เวลามากกว่าที่จะทำให้รู้สึกว่า แค่เพียงให้ยอมรับ หรือเป็นเพียงแค่บอกกล่าว เท่านั้น 

สำหรับทั้ง 3 กลุ่มนั้น นำเสนอประเด็น 3 ได้ดีในทัศนะผมนะครับ เพราะประเด็นไม่ลึก กว้าง และยังครอบคลุมได้เกือบทั้ง 12 กลุ่มเป้าหมายที่ Social Enterprise Concept จะไปตอบโจทย์ได้ โดยเฉพาะในหัวข้อ "แหล่งทุน" ที่ทางประธานก็สรุปได้ตรงกับพวกเราที่ร่วมเสวนากันในกลุ่ม 3 ว่า แหล่งทุนนั้นไม่ได้สำคัญไปกว่าจิตวิญญาณของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านองค์กรต่างๆ ที่เข้าข่ายของ "กิจการเพื่อสังคม" ในรายละเอียดผมคงไม่กล่าวถึง อาจจะยาวเกินไป แต่โดยรวมแล้ว ส่วนตัวถือว่าดีครับ

(รอภาพจากอีกกล้องหนึ่งครับ ประชุมช่วงต้นครับ)หลังเบรค เริ่มแยกกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นครับ


ของกลุ่ม 1 ที่ผมอยู่เกี่ยวกับคนพิการ และสุขภาพ
มีคุณหมอวัชรา ริ้วไพบูลย์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม


กลุ่ม 2 กำลังนำเสนอประเด็น 3 ต่อที่ประชุมใหญ่ กลุ่ม 1 กำลังกล่าวสรุปประเด็น 3 ในที่ประชุมใหญ่


ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ เห้นได้ชัดเลยว่า มีการคุยแบบวงเล็ก 2-4 คน กระจายทั่วห้อง แม้แต่ผมที่รู้จักไม่กี่ท่าน ก็รอคุยวงเล็ก 4 วง ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมง เห็นได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสังคม แล้วมักประสบปัญหาต่างๆ ที่ก็ต้องการเจ้าภาพมาช่วย โดยรวมจึงคุยกันอย่างออกรสชาติ และตรงประเด็นกันมาก ทำให้การคุยกันได้เนื้อหาสาระอย่างมาก ผมจึงนับว่าเป็นการประชุมที่มีประโยชน์สำหรับตัวผมอย่างมากอีกครั้งหนึ่งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น