โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

8 มิถุนายน 2555 @ ไปประชุมเตรียมงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีไปพบกับอาจารย์พรนภิส ดาราสว่าง (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) ที่อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพูดคุย ปรึกษา เกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาเข้าค่ายพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ โดยเรามีหลักการในการรับนักศึกษาที่ด้อยในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารกับชาวต่างชาติ สำหรับที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนั้น มีโควต้า 10 คน และอีก 2 มหาวิทยาลัยๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

โครงการนี้จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นเวลา 5-6 เดือน ระยะที่ 2 จะเป็นการเข้าค่ายร่วมกับชาวต่างประเทศ และส่งโครงการเพื่อจบหลักสูตร ผมจะรับผิดชอบในระยะที่ 1 ส่วนคุณไมเคิล รับผิดชอบระยะที่ 2 คร่าวๆ คือ เราจะเริ่มโครงการนี้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ให้จบโครงการปลูกสวนไผ่ในช่วงกลางเดือนเสียก่อน

อาจารย์พรนภิส ท่านให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมาก จากการที่ท่านช่วยเสนอแนะในเรื่องของการคัดเลือกนักศึกษา และการติดตามผล ซึ่งผมเองก็เป็นคนที่อ่อนด้อยเรื่องภาษาอังกฤษมากๆ จำได้ว่า เรียนแล้วก็เกร็งมากครับ คะแนนก็ไม่ดี ดังนั้นจึงไม่ได้เข้ามาทำโครงการนี้กับทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าตัวเองเก่ง ปัจจุบันก็ยังคงอ่อนด้อยเหมือนเดิม แต่ผมเข้ามาเพราะว่าไม่เก่ง เพียงแต่ไม่ได้เอาจุดที่ไม่เก่งมาข่มตัวเอง กลับมีแนวคิดเดินหน้าด้านนี้ไปเลย เพราะผมอยากให้คนไทยมีจุดด้อยเรื่องนี้ครับ


อาจารย์พรนภิส (ซ้าย) และผมเองครับด้านขวา
อาจารย์ทิพสุคนธ์ ทางซ้ายมือครับ


สำหรับการนัดคุยในครั้งนี้นั้น ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พรนภิส ที่ได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญ เพราะผมจบจากบางมด ผมเคยผ่านความกังวลใจเรื่องนี้มาแล้ว ก่อนจบการศึกษาต้องวิ่งหาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้เมื่อเข้าทำงาน ที่สำคัญมีงานวิจัยระบุไว้แล้วว่า คนที่จบการศึกษาภาควิชาเดียวกัน เพศ อายุเหมือนกัน ทำงานที่เดียวกัน เพียงแต่อีกคนเก่งภาษาอังกฤษ อีกคนไม่เก่ง คนที่เก่งจะมีรายได้มากกว่าถึง 30 ล้านบาท นับที่อายุงาน 35-38 ปี ดังนั้นนอกจากเราจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยครับ

ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทิพสุคนธ์อีกท่านด้วยนะครับ ที่เป็นธุระนัดหมายอาจารย์พรนภิส ให้ได้เกิดการพูดคุยกัน และเกิดความต่อเนื่อง และความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นเตรียมงานสำหรับโครงการดีๆ อีกโครงการที่ผมภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น