โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

19-20 กันยายน 2555 @ งานอบรมหลักสูตรการใช้ Social Media ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเว็บไซต์คุณ ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับเดือนกันยายน 2555 นี้เราก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากอุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในเดือนหน้า ตุลาคม 2555 นี้ด้วยครับ ครั้งนี้พิเศษนิดหน่อยตรงที่ วันแรกของการสอนผมต้องเป็นวิทยากรเอง เพราะว่าครูอ๋า ติดธุระ ซึ่งสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ ผมก็พอที่จะนำเอาตัวอย่างจริงที่ตัวเองทำอยู่มาแนะนำได้ครับ

ผมสอนเนื้อหาที่ไม่มาก และไม่ยากเกินไป โดยเอาบล็อกของตัวเองกับงานบริษัทเว็บไซต์ ที่มาผนวกรวมกันในการยกตัวอย่างของเว็บการศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาผมยังได้เชื่อมโยงเนื้อหาไปยังการสอนครั้งหน้าด้วยครับ และคั้งนี้ก็ไม่ลืมที่จะแนะนำการดูตารางอบรมภายในเว็บของทีเคปาร์ค พิเศษอีกเรื่องคือการแนะนำ "สมาคม Will Share" อย่างเป็นทางการ โดยพี่ไพบูลย์ ครับนานๆ สักครั้ง จะมาอยู่พร้อมหน้ากันที่จุดลงทะเบียน


คุณส้ม มาคุยด้วยที่จุดลงทะเบียน
ใกล้ได้เวลาที่ผมจะเข้าไปเตรียมตัวสอนแล้วครับ เพราะน้องเม้งมาถึงแล้วทุกคนตั้งใจเรียนมากครับ


ช่วงเบรค ก็ตอบคำถามผู้เข้ารับอบรมครับถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับ

พี่ไพบูลย์กำลังกล่าวถึงสมาคม Will Share และการใช้เทคโนโลยี


เบื้องหลังหน้าห้อง กำลังเตรียมเอกสารกันยกใหญ่ครับ


น้องทีมงานกำลังแจกเอกสารสำหรับการอบรมพรุ่งนี้ครับ


กำลังสอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่าเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ

สำหรับครั้งหน้า เราจะมีกิจกรรมการอบรมเป็นครั้งที่ 10 เรื่องเกี่ยวกับ Google Document ครับ แล้วผมจะนำบทความมาฝากเพื่อนๆ อีกนะครับ

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น: