โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

13 มกราคม 2556 @ ได้รับโอกาสไปร่วมสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ในหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่" ที่จังหวัดชัยนาท

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ของศูนย์หันคา จ.ชัยนาท ให้กับคุณดวงพ อิฐรัตน์ ซึ่งมีการสอนตามลำดับดังนี้ คือ การชมวีดีโอรายการ ASEAN Beyond 2015 ตอนข้าวเวียดนามชนะข้าวไทย? ต่อด้วยการบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม จบการบรรยายต่อด้วยการนำเสนอผลงานการไปสำรวจสิ่งแวดล้อมชุมชนของตัวเอง 5 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง น้ำ ดิน อากาศ สารเคมี และพาหะนำโรค และสำหรับช่วงบ่ายทุกคนจะออกไปสำรวจ เยี่ยมชม ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของแต่ละกลุ่มด้วยกัน

สำหรับเนื้อหาในวีดีโอสุดยอดมากครับ ผมมีถอดเทปเอาไว้ด้วย สามารถเข้าไปอ่านส่วนที่ผมใช้เป็นเอกสารคำถามให้กับนักศึกษา พร้อมเฉลยที่ลิงก์นี้ครับ






ทุกท่านกำลังดูวีดีโอ ASEAN Beyond 2015 อย่างสนใจครับ








ผมกำลังบรรยายบทที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ครับ


นำสไลด์ภาพเปรียบเทียบด้านดี ด้านลบ ของสิ่งแวดล้อมชุมชน
จากกงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่.... ที่ไบเทคบางนา







นักศึกษากำลังบรรยายผลงานลงพื้นที่ของกลุ่มตัวเอง





นักศึกษากำลังพาไปดูสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาภายในโรงเรียน



นักศึกษาอีกกลุ่มพาไปดูแหล่งน้ำเสียในชุมชน












ถ่ายภาพหมู่กลางแจ้งด้วยกันครับ



มาถ่ายภาพหมู่อีกภาพที่บ้านคุณเพ็ญ ครับ

หลังสอนช่วงเช้าเสร็จ มาทานข้าวบ้านนคุเพ็ญ และไปลงพื้นที่ที่นักศึกษาไปสำรวจมา ชาวบ้านในชุมชนที่ผ่านไป-มา ก็ให้ความสนใจ บางรายแวะสอบถาม สร้างการรับรู้ของสังคมในพื้นที่ไปด้วยครับ และครั้งหน้าจะเป็นการสอนครั้งสุดท้ายในเทอมนี้ครับ

ขอบคุณครับ



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น