โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

13-14 ตุลาคม 2555 @ จัดอบรม Google Document ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ทีเคปาร์ค ชั้น 8 Central World

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับเดือนตุลาคม 2555 นี้ เรามีการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ในหัวข้อ Google Document ภายในองค์กรและงานโครงการ ซึ่งในเดือนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วครับ และการอบรมครั้งนี้เราได้วิทยากรจากมูลนิธิ CRM Charity คือคุณเก๋ มาช่วยสอน ส่วนผมก็มาช่วยเสริมเล็กน้อยครับ ต้องขอบคุณ TK park อย่างมากที่อนุเคราะห์สถานที่พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่่าวิทยากร ด้วยดีตลอดมา

และในครั้งนี้ยังมีท่านอาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้วยครับ จึงทำให้บรรยากาศคึกคักมากๆ อีกครั้งหนึ่งครับ


ผู้เข้าอบรมกำลังลงทะเบียนครับผมช่วยสอนเล็กน้อยครับ


ครูเก๋ จากมูลนิธิ CRM Charity กำลังสอนอยู่ครับ 

ผมอยู่กลางห้องเพื่อพิมพ์เอกสารที่ยังขาดอยู่ครับ


ถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าอบรมและวิทยากรครับ


ถ่ายกับอาจารย์ และน้องๆ อาสาครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น