โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

27 กุมภาพันธ์ 2556 @ ไปร่วมประชุมคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่สถานประกอบการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 4 ของการประชุมที่ มจธ.เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่สถานประกอบการ ซึ่งในครั้งนี้ในที่ประชุม เราได้รับความรู้ และคำแนะนำ คุณทิพวรรณ ชื่นชม จากกระทรวงแรงงาน มีหลายกรณีศึกษาที่ฟังแล้วเป็นไอเดียที่ดี และก็เป็นทางออกของการใช้มาตรา 35 ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอด 2 ชั่วโมงในวันนี้ผมดีใจมากที่มีข้อสรุปในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุม ดร.ทศพร ทองเที่ยง (ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตราชบุรี) และ ท่านอาจารย์สุชาติ ลิ้มมณีวิจิตร (รองอธิการบดี มจธ.ธนบุรี) รศ.ดร.วนิดา และท่านอาจารย์สุชาติ (ที่ปรึกษาอธิการบดี ทั้ง 2 ท่าน) ได้มีข้อสรุปในที่ประชุมให้เดินหน้ากำหนดการในการจัดประชุม-สัมมนา ให้กับสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การคัดกรองตำแหน่งคนพิการ และกำหนดแผนงาในการจัดฝึกงาน-ฝึกอบรมให้กับคนพิการต่อไป โดยทางคณะบริหารโครงการฯ จะมีการเข้าพบกับทาง สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในวันที่ 4 มีนาคม 2556 นี้ด้วย ถึงความร่วมมือที่จะมีต่อกันครับ

ฝากเพื่อนๆ หรือสถานประกอบการที่สนใจประเด็นนี้ ติดตามโครงการนี้ด้วยนะครับ เพราะถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นลักษณะงานที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่มาก ที่มีการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมาก 3 กระทรวง 3 กรม 1 มหาวิทยาลัย หลายสมาคม กับอีกหลายองค์กรของคนพิการ โดยภาพรวมของโครงการต่างๆ ผมกำลังจะเร่งสรุปเป็นเว็บไซต์เร็วๆ นี้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น