โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

14-15 พฤศจิกายน 2555 @ อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ TK Park ชั้น 8 Central World

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีที่จะมีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ฯ ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "การใช้งาน Blogger ชั้นสูง" ที่ทีเคปาร์ค และต่อเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม ที่คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ได้มาเป็นอาจารย์อาสาจากมูลนิธิ CRM Charity และยังชวนอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต พร้อมนักศึกษามาช่วยสอน ในเดือนนี้ยังได้ชวนอาจารย์และนักศึกษาจากคณะคอมพิวเตอร์ฯ ม.รังสิต มาร่วมการสอนด้วยครับ

อบอุ่น อบอุ่น มากๆ ครับ  อ.กฤษฎา ศรีแผ้ว, อ.รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง (หัวหน้าสาขาวิทยาบริการ)
และ อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ได้พานักศึกษาอีก 7 คนมาร่วมช่วยสอนด้วยครับ ดีใจที่ทาง ม.รังสิต ให้ความสนใจในกิจกรรมการสอนนี้ มากครับ

อ.กฤษดา +น้องๆ ทั้ง 7 +อ.รวินันท์ ครับครั้งห้องอบรม คึกคักมากครับอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมทุกคอร์สครับ


ภาพที่ระลึกกับน้องๆ ครับ


ภาพหมู่แบบทุกช็อตไม่ตัดทิ้ง เอามาโชว์ครับ


เป็นที่ระลึกอีกครั้งครับ วันที่ 15 เงียบนิดหนึ่ง มีผู้ช่วยประจำ 2 ท่านคือ ปูนกับเม้ง ครับ


พบกันอีกครั้งปีหน้านะครับ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น