โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

กำหนดการเเทศกาล "ความรักและการให้" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554

เทศกาล ความรักและการให้ ครั้งที่ 2 (งานออกร้าน มูลนิธิและโครงการในพระราชดำริ)

วัตถุประสงค์

1. สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการให้ แก่บุคคลทั่วไปในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก

2. เผยแพร่แนวพระราชดำริ และแนวคิดที่มาของมูลนิธิต่างๆ

3. ให้รู้จักเข้าใจที่มา และแยกแยะองค์กรและโครงการต่างๆได้

แนวคิด เป็นการต่อยอดเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริต่างๆ ในหลายๆพระองค์

โดยให้รวมอยู่ในแนวคิดที่เป็นที่มาของแต่ละโครงการ

(รวมทั้งมูลนิธิอื่นๆเช่น มูลนิธิทางศาสนา และทางธรรมชาติ เป็นต้น)

นำเสนอให้แตกต่างจากที่อื่นด้วยลักษณะเฉพาะของ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค โดยการจัดพื้นที่ออกร้านของโครงการ มูลนิธิ ชมรมต่างๆ รอบบึงน้ำและพื้นที่ที่เป็นพลาซา ถนนคนเดิน และพื้นที่กลางแจ้ง ในช่วงวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

ประกอบด้วย

1. การออกร้านจำหน่ายสินค้า มูลนิธิและโครงการในพระราชดำริ ในพระราชูปถัมภ์และในพระอุปถัมภืและต่างๆ มูลนิธิทางพุทธศาสนา มูลนิธิทางธรรมชาติและอื่นๆ

2. นิทรรศการย่อย แยกหรือรวมตามสมควร

3. กิจกรรมตาม theme ความรักและการให้

4. การแสดงต่างๆ เพื่อความบันเทิงและสะท้อนแนวคิดทั้งจากบองมาร์เช่และจากมูลนิธิที่ร่วมรายการ (บนเวทีเป็นหลัก)

5. การสาธิตผลิตภัณฑ์ การบรรยาย ให้ข้อมูล ของโครงการต่างๆ เช่นการทำอาหาร การผลิต เป็นต้น จากนักแสดง ผู้รู้รับเชิญ

เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นเวลา 3 วัน (วันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์)

รายชื่อมูลนิธิและโครงการต่างๆ

มูลนิธิและโครงการในพระราชดำริ ในพระราชอุปถัมภ์และในพระอุปถัมภ์

1. มูลนิธิสายใจไทย

2. ร้านภูฟ้า

3. โครงการดอยตุง

4. มูลนิธิโครงการหลวง

5. มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

6. มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

7. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

8. มูลนิธิชัยพัฒนา ภัทรพัฒน์

9. มูลนิธิพระดาบส

10. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

11. โครงการมูลนิธิคุณพุ่ม

12. ทุนการกุศลสมเด็จย่า และ ทุนการกุศล กว

13. ศิริราชมูลนิธิ

14. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

15. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

17. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

18. กองทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

19. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

20. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

21. ทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดี

22. มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มูลนิธิทางพุทธศาสนา

23. ธรรมสภา

24. สถาบันวิมุตตยาลัย

25. มูลนิธิมายาโคตมี

26. มูลนิธิปัญญาประทีป

มูลนิธิธรรมชาติ

27. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

28. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

29. มูลนิธิม้าลำปาง

30. มูลนิธิโลกสีเขียว

อื่นๆ

31. มูลนิธิร่วมมือร่วมใจ

32. มูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนา

33. มูลนิธิคนพิการสากลแห่งประเทศไทย

34. มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

(ร่าง) กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 11

เชิญร่วมเปิดงาน

09.00 เสวนาและการบรรยายธรรมจาก พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก

ผู้ดำเนินรายการ คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

11.30 พบกับ คุณอี๊ด วงฟลาย จากมูลนิธิพระดาบสฯ

13.00 การบรรเลงเพลงขลุ่ยจาก อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี

14.00 โฟล์คซองคำเมือง จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนา จรัล มโนเพชร

15.00 การแสดงดนตรีจาก Vie Trio

17.00 เริ่มเปิดงานนิทรรศการ บ้านและบัว สร้างต้นไม้แห่งความรัก ที่หอศิลป์แอดบองแกลเลอเรีย

เสาร์และอาทิตย์ ที่12- 13 ก.พ. 11

พบกับ โฟล์คซองคำเมือง จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนา จรัล มโนเพชร

การแสดงจากมูลนิธิต่างๆ ตลอดทั้งวัน

(วันเสาร์) ดนตรีสบายๆ ยามบ่าย และ (วันอาทิตย์) การแสดงดนตรีจาก Thai Youth Orchestra

พิเศษ เช้าวันอาทิตย์ ฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ วัดชลประทานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตืดต่อฝ่ายกิจกรรม ตุณผัก 02 953 8980-6 ต่อ 126

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น