โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

ไปประชุมมาบ้าง ไปนำเสนองานบ้าง ไปเป็นวิทยากรบ้าง ไปออกงานบ้าง จึงอยากเอามาฝากเพื่อนๆ บ้างครับ (24)


2-4 กุมภาพันธ์ 2555 @ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 / ปี 2554 ที่ UN ห้องประชุมใหญ่ ESCAP และห้องประชุม 2 ตอนที่ 2/3 : สวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อวานหลังจากที่ได้มีการเสนอ แก้ไข เพิ่มเติม ของร่างมติ ทั้งสองร่างไปแล้ว คือ "สุขใจ ไม่คิดสั้น" และ "การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง" วันนี้ก็จะมีการรับร่างมติ ในช่วงเช้านี้ครับ มาถึงน้องจอย กับน้องปรอย ก็มารับเหมือนเดิมครับ วันนี้พิเศษหน่อย ให้น้องปรอยถ่ายภาพทุกขั้นตอนขณะลงจากรถ ไว้ด้วย เพราะว่าจะนำไปเขียนบทความเรื่องการตัดสินใจดูแลตัวเอง ใน Preeda Station .....อ่านต่อ

2-4 กุมภาพันธ์ 2555 @ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 / ปี 2554 ที่ UN ห้องประชุมใหญ่ ESCAP และห้องประชุม 2 ตอนที่ 1/3 : สวัสดีครับเพื่อนๆ นับวันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่า ตัวเองกำลังจะได้รับประสบการณ์สำคัญ ใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พี่ดวงพร อิฐรัตน์ ได้ให้โอกาสผมมาร่วมเป็นกลุ่มสมัชชาจังหวัดชัยนาท ในการมาร่วมงานที่ UN ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 จึงตั้งใจมาเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อนำไปต่อเติมให้กับหลายๆ โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น ที่จะทำร่วมกันในจังหวัดชัยนาท ซึ่งผมก็จะพยายามให้เต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับ .....อ่านต่อ

31 มกราคม 2555 @ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2555-25556" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์  : สวัสดีครับเพื่อนๆ อาจจะเรียกได้ว่า เป็นผลพวงของการทำงานเพื่อคนพิการในการนำเสนอรูปแบบอาชีพที่หลากหลาย และถือว่าเป็นการพัฒนาอาชีพในวงการคนพิการ และต่อสังคมต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี จึงทำให้ทาง สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2555-25556" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การต่างๆ เกือบ 50 ท่าน .....อ่านต่อ


28 มกราคม 2555 @ ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ของปราชญ์ชาวบ้าน ทิพย์ พุฒเหมือน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากเสร็จการประชุมก่อการจัดตั้งสหกรณ์ไผ่ จ.ชัยนาท ที่บ้านพี่ดวงพร อิฐรัตน์ แล้วคงพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยี่ยมชมสวนทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรตัวอย่าง อาจารย์ทิพย์ พุฒเหมือน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย รวมทั้งรางวัลเกษตรตัวอย่าง 1 ใน 80 คนจากทั่วประเทศ ในวโรกาส 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ดินของอาจารย์ทิพย์ มีทั้งหมด 17 ไร่ จัดสรรการใช้งานตามทฤษฎีใหม่ คือ ปลูกข้าว 8 ไร่ และทำสวน+บ่อน้ำ 9 ไร่ .....อ่านต่อ

28 มกราคม 2555 @ ร่วมประชุมก่อการการจัดตั้งสหกรณ์เกี่ยวกับไผ่ในจังหวัดชัยนาท ที่จังหวัดชัยนาท :สวัสดีครับเพื่อนๆ ความผูกกพันกับจังหวัดชัยนาทของผมเริ่มมีมากขึ้น อาจจะเป็นด้วยเพราะว่า ผมมีความคิดที่จะใช้บั้นปลายชีวิตวิถีชนบทก็ว่าได้ บวกกับเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์การทำงานผ่านระบบไอที ที่ผมสามารถอยู่ที่ไหนในโลกนี้ได้ทั้งหมดเพียงมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้นก็พอ ความตั้งใจเดิมที่ผมคิดจะมาปลูกไผ่ แล้วสอนชาวบ้าน และกลุ่มคนพิการตามต่างจังหวัดว่า ไผ่นั้นสุดวิเศษ ทั้งรายได้ที่ดี และทนทาน น้ำท่วมไม่ตาย กลับกลายเป็นความรู้สึกว่า เราควรมาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านแทน เพราะทุกคนเก่งมากๆ ครับ ไผ่คือชีวิตของทุกท่านเลยก็ว่าได้ .....อ่านต่อ 

27 มกราคม 2555 @ ไปเยี่ยมชมนาข้าวของเกษตรกรที่เคยได้รับไฮโกรไปใช้ และสัมภาษณ์บันทึกวีดีโอ เพื่อติดตามความคืบหน้า : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากออกจากการไปอบรมน้อง ม.ปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เราทั้งคณะก็รีบมาพบกับกำนันสมศักดิ์ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านอ้อย ที่เคยมาเมื่อครั้งที่แล้ว ที่มาแจกไฮโกร โดยกำนันสมศักดิ์ได้นัดหมายเกษตรกรที่ได้ทดลองใช้ไฮโกรมาเจอกันหลายราย เพื่อพากันไปดูนาข้าวที่กำลังออกรวง ซึ่งการเยี่ยมชมนาข้าวในคั้งนี้ ผมคงไม่ได้ไปดูด้วย เพราะว่าเข้าถึงพื้นที่ลำบาก จึงได้ให้คนไปถ่ายภาพมาฝากเพื่อนๆ .....อ่านต่อ

27 มกราคม 2555 @ ไปบรรยายร่วมกับพี่ไพบูลย์ หัวข้อ "จุดประกายเยาวชนพลังบวก" ที่โรงเรียนองค์การส่วนบริหารจังหวัดชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ในระยะหลัง ที่ได้มีโอกาสมาพบและรู้จักพี่ดวงพร อิฐรัตน์ จึงได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันหลายเรื่อง หนึ่งในกิจกรรมหลายกิจกรรม ยังมีเรื่องการเชื่อมโยง การจัดอบรมให้กับน้องๆ เยาวชน อีกด้วยครับ และเป็นครั้งแรกของผมกับพี่ไพบูลย์ก็ว่าได้ ที่ได้มาอบรมในหัวข้อ "จุดประกายเยาวชนพลังบวก" ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ประมาณ 100 คน (ทั้งโรงเรียนมี 330 คน) มาเข้ารับฟังครับ .....อ่านต่อ24 มกราคม 2555 @ ไปรับมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อพลังบวก จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากเสร็จจากงานสมัชชาคนพิการจังหวัดนนทบุรี ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วานแล้ว ก่อนจะกลับบ้าน ก็ได้แวะไปที่อาคารจัสมิน บนถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อไปรับหนังสือ ที่จะนำไปจัดกิจกรรมบรรยายให้กับเยาวชนที่จังหวัดชัยนาท ชื่อหนังสือ คือ พิชิต GRAMMAR ตัวแม่ และคุณแหม่ม ยังให้สมุดโน๊ตประกบคู่หันงสือมาให้ด้วยครับ เป็นการบริจาคอย่างต่อเนื่อง เช่นเคยย ถึงวันงานในวันที่ 27 มกราคม 2555 ผมจะได้นำภาพกิจกรรมการบรรยายมาฝากเพื่อนๆ ครับ .....อ่านต่อ


24 มกราคม 2555 @ ออกบูธโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ในงานวันรวมพลังคนพิการ ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ภายในงานวันคนพิการสากล ของปี 2554 ที่ต้องมาจัดในช่วงมกราคม 2555 นี้ มีการจัดงานรวมพลังคนพิการฯ และการจัดประชุมสมัชชาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี และทราบว่ามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าคนพิการ ผมจึงขออนุญาตผู้จัดงานในการมาตั้งบูธ รับบริจาคเงินในโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ด้วยครับ ซึ่งงานในลักษณะแบบนี้ก็จะมีคนพิการ และคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการมาร่วมงานเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้บริจาคส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพิารกับผู้เกี่ยวข้องครับ .....อ่านต่อ

24 มกราคม 2555 @ ร่วมงานรวมพลังคนพิการ และเป็นวิทยากรกลุ่ม "การจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ จังหวัดนนทบุรี" ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้รับปากพี่ธีระยุทธ ในการมาทำหน้าที่วิทยากรกลุ่ม เรื่องการจัดการภัยพิบัติ ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ในงานเสวนาพิเศษ "พลังคนพิการกับการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" และร่วมประชุมสมัชชาคนพิการในหัวข้อ "การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ" นับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่ผมมาร่วมงานในระดับจังหวัด (นนทบุรี) และก็ได้พบกับพี่ๆ น้องๆ ที่ทราบกันดีว่า เป็นคนขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าคนพิการด้วยครับ .....อ่านต่อ

20 มกราคม 2555 @ นัดคุยกับอาจารย์เกรียงศักดิ์ เกี่ยวกับสินค้า Pro-Biotic ที่ผมต้องการเป็นอย่างมากในการฟื้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ Central แจ้งวัฒนะ : สวัสดีครับ วันนี้ผมไปตะลอนๆ มาหลายที่มากนะครับ ทั้งประชุมเตรียมการจัดตั้งสมาคมฯ ไปแจ้งความเอกสารสำคัญ และสิ่งของสำคัญสูญหาย ที่ สน.ดอนเมือง มาทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสตรุษจีน และนัดคุยสุดท้าย พบกับอาจารย์เกรียงศักดิ์ หิรัญรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการทานโปรไบโอติค ให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของตัวเราเข้มแข็ง สำคัญมากนะครับ เรื่องนี้ ผมเคยฟังบรรยายจากอาจารย์จึงทำให้รู้วิธีลัดในการดูแลสุขภาพตัวเองครับ ดีใจที่อาจารย์มีผลิตภัณฑ์ดีๆ ในราคาที่เราสามารถซื้อมาเพื่อดูแลตัวเองได้ .....อ่านต่อ

19 มกราคม 2555 @ ร่วมเสวนากลุ่มย่อย "การรับฟังสารในภาวะภัยพิบัติ" โครงกาารสานเสวนาเพื่อถอดบทเรียนรู้ "การสื่อสารในวิกฤตอุทกภัย 2554" ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากเข้าประชุมเตรียมรับมือภัยพิบัติ สำหรับคนพิการรุนแรง ที่ สสพ. แล้วก็รีบมาที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เลยครับ กลัวไม่ทัน สายไปประมาณ 10 นาทีครับ คุณเล็กมารับตั้งแต่ข้างล่าง ดูแลเรื่องที่จอดรถให้ด้วยครับ (ปกติที่จดในจุฬาฯ จะหายามากๆ ครับ) ขึ้นถึงชั้น 10 ก็ตรงดิ่งไปห้องย่อยกลุ่มที่ 1 ก่อนเลยครับ เป็นประเด็น "สื่อใหม่กับการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารลดพิบัติภัย และการขับเคลื่อนสังคม" ซึ่งในงานส่วนนี้พี่ปรเมศวร์ มินศิริ เข้าเป็นหลักอยู่ร่วมครับ ผมเพียงมาแชร์ข้อมูลถึงตัวเองที่ใช้สื่อใหม่ และเห็นว่ามีประสิทธภาพสูง แล้วรีบไปกลุ่ม 4 เลยครับ .....อ่านต่อ

19 มกราคม 2555 @ ร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการรุนแรง ที่ สสพ. อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้สำหรับผมแล้วเป็นอีกวันที่มีคุณค่า ในการนำเสนอแนวคิดที่มีผู้ใหญ่ หรือผู้คนในแวดวงบอกว่า เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่หลุดกรอบเดิม ถ้าจะเรียกหรูๆ ก็ประมาณว่า "นวัตกรรมทางความคิด" แต่สำหรับถ้าเป็นการใช้คำอธธิบายให้โน้มเอียงมาทางวิทยาศาสตร์กึ่งธรรมะ ก็คือ การไม่ยึดติดกับถาวรวัตถุต่างๆ เพาะส่วนตัวผมเชื่อมั่นในจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ หรือแม้แต่ร่างกายของตัวเราเอง และก่อนเข้าเนื้อหาในการประชุม ผมอยากจะขอขอบคุณพี่ธีระวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ (ประธานไอแอลนครปฐม) ครับ .....อ่านต่อ

อ่านบทความทั้งหมด : 25.. 24.. 23.. 22.. 21 .. 20 .. 19 .. 18 .. 17 .. 16 .. 15 .. 14 .. 13 .. 12 .. 11 .. 10 .. 9 .. 8 .. 7...6...5...4...3 .. . ..2...1  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น