โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

ไปประชุมมาบ้าง ไปนำเสนองานบ้าง ไปเป็นวิทยากรบ้าง ไปออกงานบ้าง จึงอยากเอามาฝากเพื่อนๆ บ้างครับ (32)


6 มิถุนายน 2555 @ ไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบแนวทางเชิงนโยบายแนวทางปฏิบัติและกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 20 (6) ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปร่วมรับทราบถึงความคืบหน้าของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 20 (6) ที่ทางกระทรวงไอซีที เป็นเจ้าภาพจากภาครัฐในการขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม โดยในระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการกำหนดแผนงานให้ครบตามระยะเวลา 5 ปี ที่ส่วนตัวแล้วผมเห็นความพยายาม ความตั้งใจของ จนท.ของกระทรวงไอซีที ในการดำเนินการประชุมในส่วนการปฏิบัติการครับ .....อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2555 @ ไปเยี่ยม "ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" และประชุมเร่องการจัดฝึกอบรมให้กับคนพิการ ที่กระทรวงไอซีที : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมกับพี่ไพบูลย์ นัดหมายกันเพื่อไปเยี่ยมชม "ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ที่กระทรวงไอซีที ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยไปพบกับคุณไฉน ผึ่งผาย ผมจึงนำภาพถ่ายภายในศูนย์ให้บริการฯ มาฝากเพื่อนๆ ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือนกรกฎาคม 2555 นี้นะครับ จากนั้นก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมด้านไอที ให้กับคนพิการที่ผมส่งมาล่วงหน้า 3 หลักสูตร .....อ่านต่อ


1 มิถุนายน 2555 @ ไปเยี่ยมเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการถุงยังชีพถาวรฯ พื้นที่ ต.สรรพยา ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ผมกับพี่หนุ่มมาหลายงาน หลายส่วนนะครับ จึงขอแยกเป็นแต่ละบทความ โดยบทความนี้ ผมขอเน้นไปในส่วนของการเยี่ยมเกษตรกรที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ซึ่งเราทำหลายพื้นที่ ในช่วงเช้านี้เราไปเยี่ยมคุณจำนงค์ ที่ทำนาถึง 109 ไร่ก่อน แต่ไม่อยู่นะครับ จึงแวะไปถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆ ดูก่อน เป็นบการดำนาที่ระยะห่างประมาณ 15-20 เซนติเมตร (ตามภาพข้างล่าง) ครับ .....อ่านต่อ


1 มิถุนายน 2555 @ ปะชุมโครงการปลูกสวนไผ่ (โครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย) และเยี่ยมพื้นที่โครงการ ที่ต.ธรรมามูล จ.ชัยาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากงานวันรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวาน ผมก็ต้องรีบกลับบ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นตั้งใจว่าจะนอนค้างที่ชัยนาท แต่ว่าไม่ไหว ร้อนมากๆ ครับทำให้ต้องเอาน้ำราดตัว ตัวเปียกแฉะหมด แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ผมก็จะร้อนมากๆ ดังนั้นจึงต้องกลับบ้านไปเช็ดตัว ขับถ่าย รุ่งขึ้นคือวันนี้ก็รีบมาใหม่ โดยผมไปแวะคุยงานเรื่องการขายสมาชิกเว็บไซต์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนพี่หนุ่มไปเยี่ยมเกษตรกรที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ .....อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2555 @ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท ตอนที่ 4/4 : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับตอนที่ 4 นี้ จริงๆ เป็นเก็บตกก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าที่ผมอยากนำมาเสนอเป็นตอนที่ 4 ก็เพราะมีบางอย่างที่ผมอยากนำมาแบ่งปันในมุมมองของผม ก็คือ หลังงานพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พวกเราจะเห็นว่าคุณไมเคิล และคุณคริสติน ถูกเด็กๆ ห้อมล้อม เพื่อพูดคุยและขอถ่ายภาพหมู่ ซึ่งในช่วงต้นผมแว๊บเอี้ยวตัวไปเห็น และได้ยินคุณครูเดินมาคุยกับคุณไมเคิล ประมาณว่าเชิญไปที่กลุ่มนักเรียน .....อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2555 @ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท ตอนที่ 2/4 : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับตอนที่ 2/4 นี้ พวกเราก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมรับเสด็จโดยมาถึงประมาณ 14.30 น. แบบว่าร้อนพอดูครับสำหรับผมนะครับ เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าผมเป็นลมแดดตลอดหลายครั้ง อาการดีขึ้นเพราะตัดสินใจกินข้าวนะครับ จึงทำให้คืนนี้ไม่สามารถนอนค้างได้ครับ ต้องเดินทางกลับ แล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ครับ เพื่อประชุมเรื่องการปลูกสวนไผ่ และเยี่ยมเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ในโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ครับ .....อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2555 @ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท ตอนที่ 1/4 : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราเตรียมตัวกันมาแต่เช้า เพราะต้องมาเตรียมบูธ ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท เนื่องจากการที่เราได้มาสนับสนุนกำนันธวัชชัยในการทำนาทดลอง 1 ไร่ 300 ถัง ตามโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ซึ่งเป็นเงินบริจาคของกลุ่ม BangkokVanguards เมื่อวันที่ 7 พ.ค.55 ทางกลุ่มอาสาดุสิต และกลุ่ม BangkokVanguards ก็มาด้วยครับ .....อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2555 @ ประชุมถอดบทเรียนงานสงกรานต์ปลอดเหล้า จากภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ มหานาค : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีภารกิจกลายเรื่องที่ออกจากบ้าน ผมพาอาม้า (คุณแม่) มาโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาคด้วย เพราะว่ามีรุ่นพี่บางมดจะมารับไปเยาวราช อาม้าจะพาคุณแม่ของรุ่นพี่ไปซื้อยาจีน ส่วนผมก็มาประชุมสรุปบทเรียน "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี 2555" ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเริ่มเข้ามามีส่วนเล็กน้อย ด้วยการผลักดันของพี่ดวงพร อิฐรัตน์ .....อ่านต่อ

104 : ร้อนสุดๆ ผมแก้ปัญหาอย่างไร กับต่อมเหงื่อที่ไม่สามารถขับเหงื่อได้ของคนพิการรุนแรงทุพพลภาพครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมนำภาพแบบเปียกๆ มาฝากเพื่อนๆ นะครับ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ผมได้เดินทางไปชัยนาท เพื่อไปสาธิตการใช้เครื่องพรีเซ็นต์ไร้สาย PZent ให้กับกำนันธวัชชัย ไว้ใช้ในวันที่พวกเราจะร่วมกันรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบรรยากาศร้อนมากๆ ครับ จากนั้นก็ยังไปดูพื้นที่ ที่จะร่วมโครงการปลูกสวนไผ่ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวรฯ .....อ่านต่อ26 พฤษภาคม 2555 @ ไปสำรวจเบื้องต้นที่ดินทดลองปลูกสวนไผ่ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวรฯ ที่จะช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกโครงการ พื้นที่ ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมตื่นเต้นมากที่กำลังจะได้ทำโครงการปลูกสวนไผ่ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ในพื้นที่ของ ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท จากเดิมที่เคยมีความคิดว่าจะทำสวนไผ่เองเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ทราบประโยชน์ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ หันมาสนใจงานด้านเกษตรอินทรีย์ไม่ถึง 1 ปี กลับได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้ใหญ่ที่ จ.ชัยนาท คือ พี่ดวงพร อิฐรัตน์ ที่ช่วยประสานงานทุกหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนเก่งๆ หลายท่าน .....อ่านต่อ 

26 พฤษภาคม 2555 @ ไปสอนการใช้เครื่อง PZent ให้กับทางศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท เพื่อใช้งานในวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารีฯ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมพาเพื่อนๆ ไปที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท อีกครั้งนะครับ ไม่ต้อง งงนะครับ เพราะว่าผมกับพี่ๆ อีกหลายท่านที่กำลังทำงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ต้องมาช่วย มาร่วม มาส่งเสริมที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวฯ เนื่องจากกำนันธวัชชัย เป็นคนทำงานตัวจริง ตั้งใจจริง มีวิสัยทัศน์ ทำงานเพื่อลูกบ้าน เกษตรกรอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือ กำนันธวัชชัย ยินดีที่จะทำนาทดลอง 1 ไร่ 300 ถังให้กับโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ครับ .....อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2555 @ ร่วมการบรรยาย "รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ" ที่บริษัท Datapro Center System จำกัด ที่อาคารกรุงเทพประกันภัย สาทร กทม. : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมออกนอกบ้านมาทำภารกิจหลายเรื่อง แต่มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับผมในวันนี้ คือ การได้มาประชุม กึ่งบรรยาย ก็ว่าได้ครับ เนื่องจากคุณหะริน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Datapro Center System จำกัด (DCS) ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาถึงความตั้งใจในการให้การสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผมกับคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ จึงขอจัดการบรรยายเบื้องต้นแบบสบายๆ คุยกันเองถึง "ความพิการ" และกฏหมายมาตรา 33, 34 และ 35 .....อ่านต่ออ่านบทความทั้งหมด : 32 .. 31..  30..  29..  28.. 27..  26..  25.. 24.. 23.. 22.. 21 .. 20 .. 19 .. 18 .. 17 .. 16 .. 15 .. 14 .. 13 .. 12 .. 11 .. 10 .. 9 .. 8 .. 7...6...5...4...3 .. . ..2...1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น